Artikel

03-03-2015 10:29

Aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers: de vijf grootste valkuilen

Als ondernemer bent u verplicht om belasting te betalen over de winst van uw onderneming. Ook in 2015 zijn er weer verschillende wijzigingen doorgevoerd in de aangifteinkomstenbelasting voor ondernemers. 

Het is belangrijk om hier rekening mee te houden. Het komt nog te vaak voor dat men geld laten liggen, doordat de aangifte inkomstenbelasting door ondernemers niet optimaal wordt ingediend. Onvoldoende kennis van fiscale faciliteiten en de geldende wet- en regelgeving ligt hier vaak aan ten grondslag.
 
Ruimere deadline
Marcel van Bakel, manager bij Thinq: "Eén van de wijzigingen voor de aangifte inkomstenbelasting over 2014, die vanaf 1 maart 2015 ingediend kan worden, is dat de deadline is verruimd. De aangifte hoeft niet meer voor 1 april binnen te zijn, maar mag nu tot 1 mei worden ingediend. Er is dus meer tijd voor verdieping in nieuwe wet- en regelgeving. Toch is er jaarlijks een aantal valkuilen waar veel ondernemers geen rekening mee houden bij de aangifte inkomstenbelasting. En dat is zonde, je wilt immers niet meer betalen dan nodig is, of geld laten liggen waar kansen zijn." 

Vijf valkuilen in aangifte inkomstenbelasting
"De onderstaande vijf valkuilen geven een beeld van veelvoorkomende fouten en kunnen helpen bij een betere aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers:

1. Geen investeringsaftrek toegepast 
Ondernemers die investeren, kunnen recht hebben op investeringsaftrek. Deze aftrekpost wordt echter vaak niet toegepast of niet optimaal benut. Omdat de aftrekpost met drempels werkt, is het belangrijk om te bekijken of een investering over meerdere jaren kan worden verdeeld of juist naar voren kan worden gehaald.

2. Geen willekeurige afschrijvingen toegepast
Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om willekeurig op investeringen af te schrijven, bijvoorbeeld een laptop. Willekeuring afschrijven biedt de mogelijkheid om naar eigen inzicht het tempo van afschrijving van een bedrijfsmiddel te bepalen. Door te kiezen voor een verdeling over verschillen jaren, kan belasting worden bespaard.

3. Verkeerde WOZ-waarde
Bij de aangifte inkomstenbelasting over 2014 wordt de WOZ-waarde van 2014 gebruikt en niet de beschikking die onlangs is toegestuurd, dit betreft de WOZ-waarde over het jaar 2015. In de aangifte inkomstenbelasting wordt altijd de WOZ-waarde van het jaar van aangifte gebruikt.  

4. Vergeten van zakelijk gemaakte privékosten
Veel ondernemers vergeten zakelijk gemaakte privékosten aan te geven in de aangifte inkomstenbelasting. Er kan hierbij gedacht worden aan de zakelijke kilometers die met een privéauto worden gereden, het telefoon-/internetabonnement of een werkkamer. Zakelijke kosten die privé worden gemaakt, kunnen van de winst worden afgetrokken. Er hoeft hierdoor minder belasting te worden betaald.

5. Middeling vergeten
Wisselt het inkomen over de jaren sterk? Dan is er de mogelijkheid om middeling toe te passen. Bij middeling worden de inkomens uit werk en woning van drie aaneengesloten jaren bij elkaar opgeteld. Over het gemiddelde inkomen wordt belasting berekend. Als het nieuwe belastingbedrag lager is dan het oude belastingbedrag kan er belasting worden teruggevraagd.
 
Deze vijf punten zijn slechts een aantal van de meest voorkomende valkuilen. De aangifte inkomstenbelasting is voor ondernemers een belangrijk onderdeel van de administratie en verdient voldoende aandacht. Door rekening te houden met bovenstaande punten en eventueel advies te vragen van een boekhouder, zorgt u ervoor dat u dit jaar niet te veel belasting betaalt.