Nieuws

22-03-2022 09:48

Schoon en veilig water voor 'vergeten' plekken in Sub-Sahara-Afrika

Iedere dag is waterdag, niet alleen op Wereld Water Dag. Het in Utrecht gevestigde Nederlands Albert Schweitzer Fonds vraagt daarom aandacht voor ’schoon en veilig water’ in ver afgelegen en achtergestelde gebieden in Burkina Faso, Kenia en Ghana. De stichting, die kleinschalige gezondheidsprojecten mogelijk maakt in Sub-Sahara-Afrika, wil hier drie waterprojecten realiseren samen met de dorpelingen in de lokale gemeenschappen. Het gaat om kleinschalige en duurzaam te beheren waterpunten in de buurt van dorpsvoorzieningen. Een waterkiosk met waterleiding bij de markt en het ziekenhuis in Mikindani Village (Kenia) en een waterput en waterpomp op de markt in Niangdin (Burkina Faso) en bij een school in Abrubruwa (Ghana). 
 
Het is haast onvoorstelbaar in deze tijd, maar nog stééds hebben miljoenen mensen wereldwijd geen toegang tot schoon en veilig water. Afrika wordt het hardst getroffen door deze stille ramp. Alleen al diarreeziekten - vaak het gevolg van gebruik van vervuild water- veroorzaken jaarlijks zo’n 330.000 doden in Sub-Sahara Afrika, voornamelijk onder kleine kinderen. Daarnaast veroorzaakt gebrek aan water en goede hygiëne bestaansonzekerheid en fors lagere economische groei. 

Lang zoeken naar water – weg van school en community
‘Vrouwen en (school) kinderen lopen vaak vele kilometers in ver afgelegen dorpen in Burkina Faso, Ghana en Kenia op zoek naar water, aldus Frans Hiddema, tropenarts en ambassadeur van het Albert Schweitzer Fonds. ‘Als er al water is, is het vaak vervuild. Of ze moeten bij beschikbare drinkwaterbronnen vaak lang wachten. Ze zijn hierdoor een lange tijd weg uit hun dorp of van school. Vrouwen kunnen hierdoor niet binnen- of buitenshuis werken. Meisjes missen onderwijs en  lopen gevaar wanneer zij zich begeven op routes buiten hun eigen dorp. Gevaar dat voornamelijk komt van slangen en mannen/jongens’.  

Waterprojecten  - duurzame watervoorzieningen dichtbij 
Het Albert Schweitzer Fonds wil op ‘vergeten’ plekken in Burkina Faso, Kenia en Ghana duurzame waterpunten rondom dorpsvoorzieningen realiseren die geënt zijn op de lokale omstandigheden. De projecten zijn bedacht door de dorpelingen zelf ter plaatse. Ze hebben hierdoor groot draagvlak bij de lokale gemeenschap en zullen met hun medewerking worden opgezet en uitgevoerd. Een water commissie in het dorp krijgt de verantwoordelijkheid voor aanleg, onderhoud, structuur, organisatie en informatievoorziening aan de gemeenschap. Hiermee wordt de duurzaamheid van de watervoorzieningen gewaarborgd. 

*    Waterput, waterpomp en waterreservoir Niangdin (Burkina Faso)–voor 2256 inwoners 
Het slaan van een waterput (‘borehole’) en het plaatsen van een waterpomp dichtbij de markt in het dorp. Om de pomp een omheining ter bescherming tegen dieren en een reservoir voor het opvangen van gemorst water voor de dieren. De dorpelingen krijgen hierdoor de beschikking over schoon en veilig water.

*    Waterkiosk en waterleiding in Mikindani Village, Kenia  - voor 250 huishoudens 
Een waterkiosk op de markt in het dorp in de buurt van het ziekenhuis en een waterleiding (1 km) aangelegd vanuit het waterleidingsysteem naar de kiosk. 

*    Waterput en waterpomp in Abrubruwa, Ghana - voor 1400 inwoners en schoolkinderen 
Het slaan van een waterput en het plaatsen van een waterpomp bij de school in het dorp. 

Eigen lokale verantwoordelijkheid – duurzaamheid geborgd
Plaatselijk bedachte infosessies en trainingen brengen de inwoners in de community op de hoogte over het belang van schoon water, sanitaire voorzieningen en hygiëne (WASH) in relatie tot het voorkomen van ziekten. Een watercommissie, bestaande uit vertegenwoordigers en vrouwengroepen uit het dorp is hier verantwoordelijk voor. Net zoals voor de dagelijkse werkzaamheden, een juist gebruik, schoonhouden omgeving, onderhoud en reparaties. Maar ook voor het realiseren van een betaalbare bijdrage voor aanleg en onderhoud van de watervoorzieningen zodat de duurzaamheid is geborgd. Meer informatie over de projecten op www.nasf.nl 

Rol van kleinschalige en duurzaam beheerde waterpunten
‘Met name gemeenschappen op het platteland in Sub-Sahara-Afrika landen lopen het risico over het hoofd te worden gezien als het gaat om kleinschalige hulpvragen voor basisvoorzieningen als schoon en veilig water’, vertelt Hiddema. ‘Terwijl deze juist uiterst effectief en duurzaam kunnen zijn en bovendien heel betaalbaar. Als Albert Schweitzer Fonds spelen we met onze activiteiten hierop in. 

‘Succesvol op plekken waar anderen moeilijk komen’
Met kleinschalige projecten bereiken we degenen die voor andere hulporganisaties vaak onzichtbaar en onbereikbaar blijven omdat ze te kleinschalig, onbekend of te afgelegen zijn. Het Albert Schweitzer Fonds komt daar waar anderen moeilijker komen omdat we met lokale mensen werken en ook aanvragen uit nieuwe gebieden of kleine dorpen in behandeling nemen. We doen dit al meer dan 50 jaar en hebben in de afgelopen jaren hier al mooie resultaten behaald die veel impact hebben. We steunen hierbij het gedachtegoed van gezondheidspionier dr. Albert Schweitzer. ‘Eerbied voor al het leven’ was zijn motto’.

Realiseren waterprojecten
Mensen die willen helpen de waterprojecten mogelijk te maken kunnen dit doen door een bedrag over te maken op IBAN NL51 ABNA 0470 380 578 t.n.v. Nederlands Albert Schweitzer Fonds onder vermelding van ‘donatie waterprojecten'. Online doneren kan ook op www.nasf.nl. Hiddema: ‘Elke gedoneerde euro gaat volledig naar de drie waterprojecten in Burkina Faso, Kenia en Ghana. Het Albert Schweitzer Fonds draagt zelf de kosten voor o.a. projectbezoek, administratie en organisatie’. 

Meer informatie op: https://www.nasf.nl/wereldwaterdag/
delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement