Nieuws

10-03-2023 10:15

Nieuw merk voor de regio Utrecht: Heart of Health

Vanaf begin maart hebben heeft de regio Utrecht een ‘merk’: Heart of Health. De Economic Board Utrecht heeft deze ontwikkeld voor de profilering van de regio.

Utrecht is de regio waar bedrijven, instellingen en overheden samenwerken aan kennis, ideeën, oplossingen en toepassingen voor een duurzaam gezondere wereld. De helft van het landelijke onderzoek en de ontwikkeling van de medische wetenschap vindt plaats in deze regio. Van alle Nederlandse onderzoekers op het gebied van gezondheid en biotechnologie werkt 20 procent in de regio Utrecht. De gezondheidssector heeft meer dan tweeduizend bedrijven en honderd startups. De regio draagt zo bij aan een gezonde mens in een gezonde leefomgeving en daarmee aan een gezonde samenleving.
 
Naast provincie Utrecht zijn de Universiteit Utrecht, Ballast Nedam, Royal Haskoning, Jaarbeurs Utrecht, Genmab, gemeente Utrecht, ROM, Utrecht Marketing en FC Utrecht betrokken bij de merkontwikkeling. Het merk en de producten die erbij horen, kunnen door meerdere organisaties, initiatieven of programma’s gebruikt worden. Vanaf medio maart siert het merk ook de wedstrijdshirts van FC Utrecht. 

De toolkit is te vinden op heartofhealth.com
 
delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement