Onderzoek: Utrechts Stationsgebied tweede zakencentrum van Nederland

Magazines | Utrecht Business Nr 2 2020 | Lees volledige uitgave online

De vraag naar kantoren in Nederland richt zich steeds nadrukkelijker op kwalitatief hoogwaar-dige kantoorruimte op zeer goed bereikbare locaties in grote steden. Het Stationsgebied van Utrecht profiteert maximaal van deze trend en manifesteert zich prominent als tweede zaken-centrum van Nederland. Het beperkte aanbod van hoogwaardige kantoren en de hogere huurprijzen in Amsterdam, in combinatie met de omvangrijke recent gerealiseerde en ge-plande nieuwbouw in Utrecht zijn belangrijke overwegingen bij de keuze van kantoorgebrui-kers voor het Stationsgebied in Utrecht.

Diversificatie

Door jaren van aanhoudende vraag bij gering aanbod zijn de huurprijzen voor kantoorruim-te in het Stationsgebied fors gestegen. Ten op-zichte van 2007 is de stijging maar liefst 42 pro-cent terwijl dit op de overige kantoorlocaties in Utrecht slechts 5 procent was in dezelfde periode. Desondanks liggen de tophuurprijzen in Utrecht (EUR 285 per m? per jaar) nog altijd veel lager dan in Amsterdam (EUR 450 per m? per jaar), terwijl er wel een hoogstedelijk voor-

zieningenniveau wordt aangeboden. Hierdoor is het voor kantoorgebruikers een aantrekkelij-ke vestigingsplaats geworden. Tot 2024 groeit de kantorenvoorraad in het Stationsgebied van Utrecht met circa 18 procent. Hierdoor zal de diversificatie van werkfuncties in het stations-gebied verder toenemen. Waar nu nog bijna 40 procent van het kantooroppervlak in gebruik is door overheidsinstellingen, zal de verhouding tussen bedrijfsleven en overheid de komende jaren evenwichtiger worden. In combinatie met het geheel herbouwde Winkelcentrum Hoog Catharijne en de ontwikkeling van een groot aantal woningen, zoals in een nieu-we stadswijk, zal de aantrekkingskracht en levendigheid van dit gebied verder toenemen. De binnenstedelijke dynamiek en de mix van functies in het Stationsgebied in Utrecht on-derscheiden zich wezenlijk van andere zaken-centra zoals die op de Amsterdamse Zuidas en het huidige Amsterdam Zuid-Oost.

Nederlandse kantorenmarkt

Al een aantal jaren is er sprake van een con-centratiebeweging door kantoorhoudende

organisaties naar de vijf grootste steden van Nederland (Amsterdam, Rotterdam, De Haag, Utrecht en Eindhoven). Sinds 2015 bedraagt het aandeel van deze G5 in de totale landelij-ke kantooropname al minimaal 50 procent. Hoewel Amsterdam nog altijd de boventoon voert, is het aandeel van Amsterdam de laatste jaren gedaald tot 20 procent in 2019 als gevolg van kwalitatieve schaarste in aanbod. Het aandeel van Utrecht in de landelijke kantoren-opname maakt daarentegen de laatste jaren een sterke groei door. Cushman & Wakefield verwacht dat er op de langere termijn meer kantoorruimte zal worden toegevoegd op locaties zoals het Stationsgebied in Utrecht. De adviseur ziet verdichting van verstedelijkte gebieden als een veel duurzamer en toekomst-bestendiger antwoord op de huidige kantoor-behoefte dan greenfieldontwikkelingen op snelweglocaties zoals deze rond de eeuwwis-seling zijn ontwikkeld.

Utrecht Stationsgebied tweede zakencentrum van Nederland

Onderzoek

In 2019 vond 11 procent van alle kantooropnames in Nederland plaats in de gemeente Utrecht en dan vooral in het Stationsgebied, zo blijkt uit de meest recente cijfers van Cushman & Wakefield. De centrale ligging in het land maakt het Stationsgebied in Utrecht al langer een aantrekkelijke vestigingsplaats voor Nederlandse hoofdkantoren.

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement