Artikel

08-03-2019 14:08

Ook voor ondernemers valt er wat te kiezen - Verkiezingen Provinciale Staten

De Provinciale Statenverkiezingen zijn voor het regionale bedrijfsleven een belangrijke gebeurtenis. Als het gaat om ruimte voor bedrijvigheid, duurzaamheid en infrastructuur heeft de provincie veel invloed op de omstandigheden waarin ondernemers acteren. Utrecht Business vroeg lijsttrekkers van de vijf partijen die bij de vorige verkiezingen de meeste stemmen haalden in de provincie Utrecht naar hun standpunten op voor het bedrijfsleven belangrijke thema’s.

VVD - André van Schie

“In de provincie zijn veel verouderde bedrijventerreinen. De kwaliteit van deze locaties moet omhoog, om zo interessant te blijven voor bedrijven om zich in Utrecht te vestigen. Succesvolle bedrijven die hun startplek ontgroeid zijn of bedrijven die niet kunnen uitbreiden, moeten merken dat zij welkom zijn op een andere locatie binnen de provincie.
 
De komende jaren doen Rijk en regio een miljardeninvestering in de ring Utrecht, de A27 en het knooppunt Hoevelaken (A1/A28). Daarnaast investeren we in het provinciale wegennet: in het opknappen en verbreden van de Rijnbrug bij Rhenen en in de in N233 tussen Rhenen en Veenendaal. We pakken de N201 aan tussen Mijdrecht en Hilversum, inclusief de bruggen over het Amsterdam Rijnkanaal en Vecht. In Amersfoort wordt door de gemeente de westelijke randweg aangelegd en we werken in goed overleg met Bunschoten en Amersfoort aan de ontsluiting van Vathorst-West (A1 en afslag 12).Tenslotte werken we aan betere doorstroming in Woudenberg (N224/N226), Maarsbergen (spoorwegonderdoorgang), de Lopikerwaard (verbetering aansluiting N210 op de A2 bij Nieuwegein-Zuid) en op de Utrechtse Heuvelrug (N225, N226, N227 en aansluitingen op de A12).
 
De provincie Utrecht moet een mooie, gezonde en veilige omgeving blijven, voor onszelf, en ook voor de toekomstige generaties. Daarom is het noodzakelijk dat fossiele brandstof wordt ingeruild voor duurzame energie. De VVD ziet behalve milieuvoordelen ook economische kansen voor duurzaamheid. Nieuwe energiebronnen die schoon, betaalbaar en betrouwbaar moeten zijn, geven aan ondernemers de mogelijkheid om te innoveren en banen te creëren.”


D66 - Marc de Droog

“Onze provincie floreert, en daar moeten we gebruik van maken. We willen dat Utrecht een aantrekkelijke vestigingsplaats blijft. Voor innovatieve startups, het midden-en kleinbedrijf en internationale ondernemingen. We stimuleren uitbreiding van bestaande bedrijven en de vestiging van nieuwe bedrijven, afgestemd op de regionale behoefte. Verder willen we dat de provincie de regie neemt bij bedrijventerreinen en kantoor- en winkellocaties die met leegstand worden bedreigd.

Een goede zakelijke bereikbaarheid speelde altijd een rol, maar krijgt een nieuwe dimensie nu steeds meer mensen een elektrische fiets of auto kopen. We hebben fietspaden nodig die langer en breder zijn, met voldoende oplaadpunten. Langs provinciale wegen moeten snelle oplaadpunten voor de auto komen. Op OV-knooppunten kunnen reizigers snel wisselen van vervoermiddel: trein, bus, elektrische fiets of deelauto. Bij de ontwikkeling van nieuwe bedrijfslocaties moet deze infrastructuur van tevoren in orde zijn. De provincie kan digitaal meer doen om files te voorkomen: parkeerverwijzing, filevermijding, wegsignalering, monitoring en faciliteren van MaaS (Mobility as a Service).

De twaalf lijsttrekkers van D66 voor de Provinciale Staten presenteerden op 11 februari 2019 een ambitieus investeringsplan. De provincies moeten meer investeren in duurzaamheid: zonneweides, fietssnelwegen en in het opleiden van vakmensen om huizen te isoleren en warmtenetten aan te leggen. Provincie, regio’s en gemeenten moeten hierin samenwerken. Het Energiefonds Utrecht vervult een belangrijke rol bij het verstrekken van leningen onder aantrekkelijke voorwaarden aan bedrijven, agrarische ondernemers, VvE’s en energiecoöperaties.”CDA - Derk Boswijk

“Op 16-jarige leeftijd ben ik zelf begonnen met ondernemen dus ik weet hoe het is om keihard te werken en soms meer facturen te ontvangen dan geld op de rekening te hebben. Toen ik begon, stond de crisis op het punt om uit te breken. Ik heb toen gezien hoe belangrijk het is om een overheid te hebben die mee werkt en mee denkt. We kunnen klagen over van alles wat niet functioneert en beter moet, maar we kunnen zelf ook ons steentje bijdragen. Daarom ben ik vier jaar geleden politiek actief geworden voor het CDA.

De afgelopen vier jaar hebben we onder andere het initiatief genomen voor de provinciale ondersteuning van lokale initiatieven voor de aanleg van glasvezel. Veel lokale initiatieven misten de financiële middelen of expertise om succesvol te zijn. In 2015 waren 14.000 adressen verstoken van snel internet, nu zijn er 4.000 aangesloten en het doel is om 2020 de rest aangesloten te hebben. Deze succesvolle coöperatieve werkwijze willen wij als CDA ook toepassen bij de energietransitie. Niet van bovenaf maar samen!

Momenteel gaat er veel aandacht uit naar startups en high-end industrie. Heel belangrijk, maar – hoewel misschien niet sexy – de meeste werkgelegenheid wordt uiteindelijk gegenereerd door het mkb, maakindustrie en de familiebedrijven. Een reden voor ons als CDA om vorig jaar hiervoor een tweede initiatiefvoorstel in te dienen. Tenslotte zullen we ons blijven inzetten voor promotie van het mbo, iets wat veel ondernemers maar ook ik als mbo’er persoonlijk toejuich. Stem daarom 20 maart CDA.”
PvdA - Rob van Muilekom

“Met Utrecht gaat het goed. De economie groeit, de werkloosheid daalt, zowel mensen als bedrijven willen zich graag in onze provincie vestigen. 85% van de mensen meldt dat het hen economisch goed gaat. Maar bij de vraag of dat ook voor hun kinderen geldt, is maar 35% positief. Onzekerheid is een belangrijke factor en daarom is het motto van de PvdA voor deze verkiezingen: Zeker zijn van een eerlijke toekomst.

De ruimtebehoefte is groot en tegelijk zijn onze bijzondere natuur, landschappen en cultuurhistorie belangrijke vestigingsfactoren. Het opknappen van verouderde bedrijventerreinen en transformeren van leegstaande panden verdienen prioriteit. Meer multifunctioneel ruimtegebruik met een mix van wonen en werken is nodig.
Economische groei is niet per definitie goed. De PvdA wil Utrecht sterker maken waar we goed in zijn: de gezondheidszorg, gezonde leefomgeving en ICT/dienstverlening. Met innovaties op het Utrecht Science Park en in de regio Foodvalley.
De arbeidsmarkt in Utrecht verandert en vraagt mensen met nieuwe competenties. Betere afstemming tussen het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen is nodig voor goed geschoold personeel. Met een onderwijsvoucher dienen jong en oud zich te kunnen blijven bijscholen.

Verbetering van bestaande wegen is gewenst; alleen meer asfalt leidt meestal tot nog meer voertuigen. Betere voorzieningen voor openbaar vervoer en aantrekkelijke fietsroutes dienen een alternatief te bieden. Met een lightrail-/spoorverbinding Hilversum-Utrecht-Breda en een multimodaal OV-knooppunt op het Utrecht Science Park.
Werken aan verduurzaming is de uitdaging voor elk bedrijf en uit zich in een schoon productieproces, goed werkgeverschap en de mobiliteit van je werknemers.”PVV – René Dercksen

“Als ondernemer weet ik: de overheid moet je vooral niet in de weg zitten met onnodige regelgeving en je ruimte bieden. Als dat moet ook fysieke ruime. De provincie dient zijn coördinerende rol tussen de gemeenten op te pakken zodat ondernemers kunnen doen waar ze goed in zijn. Ondernemen.

Energie is onbetaalbaar aan het worden door het duurzaamheidsgedram. De huidige explosieve stijging van de energierekening is veroorzaakt door het energieakkoord uit 2013. Kosten € 73 miljard. Dat is slechts een fractie van wat het klimaatakkoord gaat kosten, waarvan we zeker weten dat het niets gaat opleveren, qua klimaat. Daar is ons land simpelweg te klein voor. Duurzaamheid moet samengaan met gezond verstand. Biomassa kost miljarden, geeft meer uitstoot dan kolen, maar volgens de fictieve modellen is het groen. Dat is volstrekt idioot.

De onophoudelijke instroom van immigranten zet druk op onze cultuur, natuur, gebouwde omgeving woningmarkt én infrastructuur. Vorig jaar kwamen er 241.000 immigranten naar Nederland. Dat is volstrekt onhoudbaar als wij dit land leefbaar en bereikbaar willen houden. Ook daar gaan deze verkiezingen over aangezien het tevens verkiezingen zijn voor de Eerste Kamer.

Het college (CDA, VVD, D66, GroenLinks) heeft de provinciale organisatie volledig laten ontsporen, met onder andere als resultaat dat er nog steeds geen jaarrekening is over 2017. Dat moet u als ondernemer eens proberen. Een nieuw college moet orde op zaken stellen, zorgen dat de provincie beter bereikbaar wordt (oplossen van knelpunten op de provinciale wegen) en het moet snel inhoud geven aan de enorme woningbouwopgave.”