Column

17-05-2019 14:49

Een burn out komt nooit alleen - het effect van een burn out op het bedrijf

Als er iemand in een bedrijf de diagnose Burn out krijgt ontstaat er een groot probleem. Het zijn vaak de harde werkers, die het overkomt. De mensen die in staat zijn bepaalde pieken op te vangen en/of korte termijn acties oppakken. Een ook nog eens in een drukke periode.

De gevolgen zijn zeer ingrijpend. Niet alleen voor degene, die het overkomt, maar ook voor het bedrijf. Een belangrijke functie (schakel) wordt in ene niet meer vervult. Vervanging is vaak slecht of niet te vinden. En zeker niet op korte termijn. Er beginnen vrijwel ook allerlei regelingen te lopen, zoals de voorschriften uit de Wet Poortwachter. 

En alsof dat nog niet erg genoeg is dreigen er ook verschillende collega’s om te vallen. Klanten gaan mopperen en dit alles gaat natuurlijk ten koste van de omzet en dus de winst van het bedrijf. Het is dus van groot belang de Burn out zo snel mogelijk te herstellen. Ons uitgangspunt is, zeker voor de betrokken medewerker, dat hij of zij zo snel mogelijk weer aan het werk moet. Maar wel op een andere manier. Eerst moet de oorzaak van de Burn out worden onderzocht. Dit is in de praktijk vaak een mix van zakelijk en privéproblemen. Er is een flinke onbalans ontstaan tussen de belasting en de belastbaarheid van de medewerker. 

Maar ook van het bedrijf (of de afdeling). Veelal is sprake van een verwaarloosde organisatie met veel achterstallig onderhoud, als gevolg van snelle groei en veranderingen. Niet alleen op basale voorzieningen, zoals werkplekken en kantine, maar ook in zaken als het uitspreken van waardering en het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden. Gelijk met het herstel van de Burn out moet dus ook het achterstallig onderhoud van de organisatie worden aangepakt. 

Doe je dit niet, dan zal de herstelde medewerker (of zijn collega’s) binnen de kortste keren weer omvallen, vertrekken of op halve kracht gaan functioneren. Dus zorg er voor de problemen in kaart te brengen en te gaan werken aan oplossingen. Beter nog is het om de signalen vroegtijdig te herkennen en actie te ondernemen. Voorkomen van een Burn out scheelt het bedrijf enorm veel geld. Zo is berekend, dat een zieke, modale, werknemer € 410,-- per dag kost. Rekening houdend met loonkomsten, herstelkosten, vervanging, integratie en verzuimbegeleiding. In dit bedrag is geen rekening gehouden met bijvoorbeeld omzetverlies, klantverlies en minder groei. 

Dus kijk eens met een realistische bril naar uw bedrijf of uw afdeling en onderneem tijdig actie ter voorkoming van langdurig ziekteverzuim als gevolg van Burn out of andere vormen van overspanning. Voor een echt onafhankelijk advies kunt uw ons bellen op nr 075-7112820 of mailen op info@totaalcoaching.nl 
 
delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement