Column

17-10-2019 14:23

Column Tharsis: AGILE organiseren voor u van belang?

Lezend in de hedendaagse managementliteratuur (en het Financieele Dagblad) krijg ik al snel de indruk dat AGILE-organiseren een must is. Zonder AGILE-organisatie ben je als bedrijf reddeloos verloren. Dit is echter de vraag.  

AGILE betekent wendbaar. Een AGILE-organisatie bestaat uit teams die in regelmatige, kleine opeenvolgende stappen resultaten opleveren voor complexe vragen en deze steeds verder verbeteren om zo voor de klanten meerwaarde toe te voegen. Voor de meeste bedrijven is het echter van groter belang de primaire processen zo efficiënt mogelijk in te richten en uit te voeren en tegelijkertijd intensief met de klanten te communiceren om de wijze waarop aan hun wensen wordt voldaan verder te verbeteren. Daarbij is het wel noodzakelijk dat er een goede bedrijfsstrategie is, die bij alle medewerkers bekend is. Pas als het bedrijf deze elementaire zaken op orde heeft, kan het zinvol zijn om eens na te denken over flexibilisering van (een deel) van de organisatie. 

In de praktijk kom ik veel vreemde meningen tegen over bovenstaande elementaire zaken. Zo zijn er nog steeds bedrijven die hun strategie geheim houden voor hun medewerkers. Dit vanuit een diep geworteld wantrouwen ten opzichte van de medewerkers. Maar als die medewerkers niet weten waar u het bedrijf naartoe stuurt, kunt u ze ook niet inzetten om verbeteringen door te voeren. Een goed bruikbaar middel om de bedrijfsstrategie te herijken is de methodiek ‘Business Model Generatie’. Doorloop de stappen uit de methodiek samen met de leden van het managementteam en zorg zo voor een voor iedereen duidelijke koers van het bedrijf en deel de belangrijkste uitkomsten met de rest van de organisatie. 

Een andere veelvoorkomende misvatting is dat het niet duidelijk vastleggen van de primaire processen van het bedrijf de creatieve inbreng van uw medewerkers bevordert. Helaas nemen daardoor de onzekerheid bij medewerkers en de kans op fouten (en bijbehorende hoge foutkosten) toe. Als het rendement van uw bedrijf minder dan 5% (van de omzet) bedraagt, maar de foutkosten meer dan 10% van de totale kosten, kunt u zelf wel vaststellen waar uw aandacht naar uit moet gaan. Medewerkers willen gewoon duidelijkheid over processen, bevoegdheden en koers van het bedrijf. Als die duidelijkheid er is en men vertrouwen heeft in het management, nemen de betrokkenheid van de medewerkers en hun inzet vanzelf toe (en de kosten af). 

De laatste misvatting die ik hier wil noemen is het alleen maar praten met de klant als producten verkocht moeten worden (of zich een prijsstijging voordoet!). Als de klant u onverwachts belt om door te geven dat hij een andere leverancier heeft gevonden, bent u echt te laat. Voorkom dit soort situaties en communiceer intensief met uw klanten en leveranciers. Leer de voortbrengingsketens kennen waar uw bedrijf een onderdeel van is en probeer nauwere banden te smeden binnen die ketens. 

Als bovenstaande niet op u van toepassing is en u merkt dat klanten steeds complexere vragen beginnen te stellen of leveranciers u dreigen te overvleugelen; kortom als de complexiteit van uw omgeving sterk toeneemt, is het waarschijnlijk tijd om te gaan experimenteren met het wendbaarder maken van uw organisatie.      André Vos
Tharsis Consultancy BV
www.tharsis.nl

André Vos is bedrijfskundige en als zelfstandig adviseur via Tharsis Consultancy BV al meerdere decennia actief in bedrijfsadvisering, directie en interim management. 
 

Algemene voorwaarden | privacy statement