Nieuws

07-02-2020 11:46

Eerste project 'Zon op Bedrijfsdaken Veenendaal B.V.' gestart

‘Zon op Bedrijfsdaken Veenendaal B.V.’, specifiek opgericht voor ontwikkeling van zonne-energie voor de ondernemers in Veenendaal, heeft onlangs samen met adviesbureau ECONNETIC het startsein gegeven voor de plaatsing van de eerste zonnepanelen op het dak van IW 4 (een sociaal werkbedrijf in Veenendaal). Daarnaast worden zonnepanelen geplaatst op daken van 8 andere Veense ondernemers, en sporthal de Vallei. Energiefonds Utrecht heeft de financiering beschikbaar gesteld voor het ‘Zon op Bedrijfsdaken’ project. De bouw van het collectieve zonnestroom project kan daarmee beginnen. Het is de verwachting dat in april 2020 de 10 installaties groene stroom opwekken.
‘Zon op Bedrijfsdaken Veenendaal’ is binnen de Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal (BOV) een initiatief van het Platform Coöperatieve Verenigingen op de bedrijventerreinen, de gemeente Veenendaal en ECONNETIC.

Roy Ellenbroek, Fondsmanager/directeur Energiefonds Utrecht: “‘Zon op Bedrijfsdaken’ levert niet alleen een concrete bijdrage aan de provinciale energietransitie, maar fungeert ook als inspirerend voorbeeld voor andere ondernemers. We zijn dan ook trots dat we met onze financiering dit project mogelijk maken. Het is precies waarvoor het energiefonds door de provincie in het leven is geroepen: haalbare projecten ondersteunen die door de markt onvoldoende financierbaar worden geacht."

Volledig energieneutraal in 2035
Gemeente Veenendaal wil in 2035 volledig zijn overgeschakeld op hernieuwbare energie. Deze transitie valt onder meer te realiseren door op de bedrijfspanden in de gemeente zonnepanelen te plaatsen. Bedrijventerreinen bieden veel potentieel voor het opwekken van duurzame energie, maar dit blijft vaak nog onbenut. De gemeente sprak eerder de ambitie uit om zonnepanelen te plaatsen op álle platte daken in Veenendaal. En riep daarbij Veense ondernemers en andere organisaties op om hun krachten te bundelen. Men voegde de daad bij het woord en de realisatie van de zonne-energie installaties van ‘Zon op Bedrijfsdaken Veenendaal’ is hiervan een prachtig resultaat.
René van Holsteijn, voorzitter van het bestuur van ‘Zon op Bedrijfsdaken Veenendaal’ en van het Platform Bedrijventerreinen Ondernemend Veenendaal: “Na lange voorbereidingen kunnen we eindelijk doorpakken en worden de resultaten van onze gezamenlijke aanpak zichtbaar: de aanleg van de volgende zonne-energie installaties in Veenendaal!”

Zo veel mogelijk zonnedaken
In 2017 is het eerste contact gelegd tussen de gemeente, de BOV en ECONNETIC en zijn er ambitieuze plannen gemaakt voor het verduurzamen van de gemeente. In 2018 realiseerde ‘Zon op Bedrijfsdaken’ al een project van bijna 7000 zonnepanelen op het dak van Staalbedrijf Heuvelman Staalhandel B.V., waar er ongeveer 5000 bijkomen door de 10 projecten die we nu realiseren. Met de opgewekte stroom van de 12000 panelen kan je ongeveer 700 huishoudens van groene stroom voorzien.
Een mooi begin van de realisatie van de ambitie om komende jaren ongeveer 80.000 panelen op de Veense bedrijfsdaken te krijgen.
Naast de projecten die Zon op Bedrijfsdaken zelf realiseerde, speelt ze ook een faciliterende (met advies en een bijdrage aan de aanvraag van SDE subsidie) rol bij de realisatie van zo’n 10 andere installaties, die de betreffende pandeigenaren zelf realiseren.

Willem Enklaar, projectleider ECONNETIC: “Hoewel we graag sneller zouden willen, zie je hoe complex dit soort trajecten zijn. Geen enkel dak is hetzelfde en dat vraagt een individueel advies per ondernemer. Gelukkig heeft de BOV zich hierdoor niet laten afschrikken en werken we straks alweer aan de vierde ronde projecten met elkaar. Zo kunnen we echt iets bereiken voor een duurzaam Veenendaal.”

Meer bedrijven kunnen profiteren van zonnepanelen
Inmiddels werkt Zon op Bedrijfsdaken ook al weer aan verschillende vervolg projecten. Ondernemers in de gemeente Veenendaal die interesse hebben om ook te profiteren van zonnepanelen op hun dak kunnen nog altijd meedoen met een volgend project van ‘Zon op Bedrijfsdaken Veenendaal’. Iedere pandeigenaar met een dak van minimaal 1.000 m2 en een grootverbruik aansluiting (meer dan 3 keer 100 Ampère) kan meedoen.
delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement