Nieuws

30-11-2020 11:17

Thuiswerken leidt niet tot lagere tarieven interim managers

Onderzoek toont een opmerkelijke ontwikkeling: hoogopgeleide zelfstandigen peinzen niet over een tariefsverlaging als gevolg van het werken vanuit huis. Hoewel de arbeidsmarkt voor hoogopgeleide interim managers en professionals een teruggang laat zien, is het overall beeld veel minder negatief dan ten tijde van de kredietcrisis, nu ruim tien jaar geleden. Het aantal interim managers en professionals in opdracht bedraagt 74%, een daling van 10% ten opzichte van 2019. Ook zijn vraagverwachting en tariefontwikkeling minder positief dan voorgaande jaren. Er is een sector die afwijkt: de overheid, daar zijn nog duidelijk tekenen te zien van hoogconjunctuur waar het gaat om inhuur van interim managers.

Een en ander blijkt uit de 17e editie van de Interim Index van Schaekel & Partners. In het onderzoek geven 440 interim managers -actief op management- en directieniveau- hun visie op hoe de markt zich ontwikkelt. Zij zijn gemiddeld elf jaar werkzaam als zelfstandig ondernemer.
Uit dit onderzoek blijkt onder meer dat thuiswerken -ook onder deze groep- massaal plaatsvindt. Opdrachten veranderen inhoudelijk niet of nauwelijks hierdoor. Slechts 7% van de ondervraagden geeft aan dat zij bereid zijn tot tariefsverlaging als gevolg van het werken vanuit huis. Het overgrote deel laat het tarief ongewijzigd.

De overheid als sector valt op. Ten opzichte van overige sectoren is er een significant verschil: de overheidssector heeft de langst gemeten opdrachtduur (15,2 maanden) en relatief de minste leegloop. De overheid is als inhuurder van externen op dit moment de enige stabiele markt. Het aantal interim managers actief in de overheid dat aangeeft in opdracht te zijn, is 82%. Bij andere markten is de leegloop fors hoger. De vergelijking met de vorige crises (kredietcrisis) dient zich aan: toen andere markten voorzichtig opkrabbelden, was het juist de overheidsmarkt die fors terugliep (a.g.v. bezuinigingen) voor wat betreft de inhuur van externen. “Een soortgelijke beweging verwachten wij ook nu weer. Opmerkelijk is wel dat de overheid vooralsnog niet profiteert van de ruimere markt. Je zou verwachten dat, gezien de ruimere markt, dit leidt tot een ander inkoopbeleid: scherper, korter en andere inkoopvoorwaarden. Deze trend zien wij niet terug bij de overheid als inhuurder van deze groep externen”, aldus de onderzoekers van Schaekel & Partners, Piet Hein de Sonnaville en Marleijn de Groot.
delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement