Nieuws

09-03-2021 13:33

Zo krijg je als werknemer waar je recht op hebt bij letselschade

Wanneer je letsel oploopt bij het uitoefenen van je beroep kan dat ernstige gevolgen hebben. Niet alleen lichamelijk en geestelijk, maar ook financieel. Laten we vooropstellen dat je werkgever er alles aan doet om jou en je collega’s zo veilig mogelijk te laten werken. Toch kan er ondanks alle voorzorgsmaatregelen iets gebeuren waardoor het misgaat. In dat geval is natuurlijk de eerste prioriteit om het letsel zoveel mogelijk te beperken door snel medische hulp in te roepen.

Om te beginnen zal een bedrijfshulpverlener (bhv’er) vaak als eerste ter plekke zijn. Hij of zij is opgeleid om in geval van nood collega’s te helpen. Een bhv’er kan onder andere reanimeren en wonden verbinden. Vervolgens worden de hulpdiensten gealarmeerd. Als het stof een beetje is neergedaald wordt de schade opgemaakt. Kun je straks nog wel aan het werk? En is dat dan hetzelfde werk als voorheen of moet er passende arbeid voor je gezocht worden? Hoe zit het met het inkomen? En wie gaat de medische kosten en revalidatiekosten betalen? Al met al zijn er dus verscheidende schadeposten bij een bedrijfsongeval. In de meeste gevallen hebben werkgevers een verzuimverzekering afgesloten die in ieder geval de loondoorbetaling dekt, maar soms is dat niet het geval. En hoe zit het met de aansprakelijkheid bij arbeidsongeschiktheid door blijvende invaliditeit? Je wil er misschien niet aan denken, maar het is toch slim om dat nu wel even te doen. Wist je bijvoorbeeld dat je een second opinion door een advocaat kunt laten doen als het gaat om letselschade? Het kan veel ellende voorkomen tijdens een eventuele rechtszaak. In dit artikel lichten we enkele belangrijke rechten en plichten van werkgever en werknemer toe. Maar als je echt wil weten hoe het zit adviseren we je om juridisch advies in te winnen bij een advocaat, rechtswinkel of jurist. 

Wanneer is de werkgever aansprakelijk?
Bij een bedrijfsongeval moet alle letselschade die daardoor is veroorzaakt door je werkgever worden vergoed. Het is belangrijk om hiervoor een ervaren letselschadeadvocaat in de arm te nemen. Die weet precies hoe het indienen van een claim werkt. Bovendien onderhandelt hij of zij namens jou met de verzekeringsmaatschappij waar je werkgever een bedrijfsongevallenverzekering heeft afgesloten.
 
Wat moet de werkgever vergoeden?
Uiteraard ben jezelf ook verzekerd voor een aantal zaken die na een bedrijfsongeval betaald moeten worden. Maar de dingen die niet door je eigen verzekeraar wordt vergoed zal voor rekening van de verzekeraar van je werkgever komen. Of voor je werknemer zelfs als die geen bedrijfsongevallenverzekering heeft. Denk hierbij aan: eigen risico, hulp in de huishouding, schade aan persoonlijke eigendommen, aanpassingen aan je woning die nodig zijn, inkomsten die je misloopt en nog mis gaat lopen en eventueel smartengeld. 
 
delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement