Nieuws

10-02-2022 15:40

KAM-systeem: wat je moet weten

Het KAM-systeem wordt veel gebruikt in de kwaliteitsmanagement. Het systeem draait om kwaliteit, arbo en milieu. Deze drie aspecten helpen het management om de organisatie te sturen, te beheersen en naar de toekomst toe te ontwikkelen. Bovendien helpt dit risico’s te beperken, boetes te voorkomen en een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau te realiseren. 

Kwaliteit, Arbo en Milieu
KAM staat voor Kwaliteit, Arbo en Milieu (in het Engels beter bekend als QHSE, voor Quality, Health, Safety and Environment). Het systeem helpt organisaties te voldoen aan minimaal de relevante wet- en regelgeving, met name op het gebied van Arbo en Milieu. Daarnaast is het een systeem dat wensen en eisen inzichtelijk maakt op het gebied van kwaliteit. Het is binnen het KAM-systeem belangrijk om rekening te houden met allerlei stakeholders. Medewerkers, klanten van de organisatie en de KAM-managers.

Eén pakket
De verschillende delen hebben hun eigen toepassingen en specifieke doelen. De structuur van de verschillende systemen en de onderwerpen zijn zo met elkaar verweven, dat het alle drie in één gebruiksvriendelijk en efficiënt softwarepakket samengevoegd kan worden. Organisaties gebruiken het KAM-systeem om meer te doen dan wat wettelijk verplicht is en het helpt de organisatie om in control te blijven. Met de juiste software zorg je ook dat medewerkers betrokken blijven bij KAM. Het is niet meer een abstract iets. Met het juiste KAM-systeem en de juiste software om daarbij te ondersteunen, maak je het praktisch voor je medewerkers.

KAM-software 
Het KAM-systeem gaat uit van specifieke doelstellingen en concreet beleid. Hiermee voldoen organisaties aan de minimale relevante wet- en regelgeving en bijvoorbeeld de eisen voor een milieuvergunning of een certificering. Bovendien helpt het de primaire en secundaire processen binnen de eigen organisatie in kaart te brengen, te monitoren en daar waar mogelijk (of nodig) te verbeteren.
Scienta is een kwaliteitsmanagementsysteem met een sociaal karakter. We maken KAM interactief en sociaal, zodat het leeft bij al jouw medewerkers.
delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement