Nieuws

21-03-2022 13:15

Het belang van een merknaam vastleggen

De productie van nieuwe ontwerpen is continu in gang. Ieder jaar worden honderden nieuwe diensten of artikelen uitgevonden met ieder een eigen functie. Een merk is hierbij een manier om unieke ontwerpen te onderscheiden van anderen, door middel van een naam, tekening, logo, slogan of deuntje. 

Voordat iets als merk geregistreerd mag worden, moet voldaan worden aan een aantal eisen. Zo mag een product of dienst niet sterk lijken op een ontwerp dat al eerder op de markt is gebracht. Er moet duidelijk onderscheid te maken zijn tussen verschillende producten die onder dezelfde categorie vallen.

Daarnaast mag het merk zelf, dus het logo of de naam, niet afgeleid zijn van een ander merk. Anders kan dit gezien worden als plagiaat en zal het merk niet geregistreerd mogen worden. Wanneer het bedachte ontwerp uniek is, mag het worden geregistreerd. Maar waarom zou men dat doen? Dit is het belang van een merknaam vastleggen. 

Exclusief gebruik maken van je eigen merk
Wanneer een merknaam vast is gelegd in het merkenregister, mag jij als uitvinder exclusief gebruik maken van dit merk. Er mag mee geadverteerd worden, er mogen nieuwe producten op de markt gebracht worden en natuurlijk mag je het merk als je eigen claimen. Een merk is één van de meest waardevolle aspecten van een onderneming, aangezien dat hetgene is waaraan men wordt herkend. Afhankelijk van de registratie, kan een merk zowel binnen de Benelux, de Europese Unie en zelfs internationaal geregistreerd worden.

Optreden tegen misbruik
Dit exclusieve recht om gebruik te maken van jouw merk zorgt er ook voor dat je kan optreden tegen onterecht misbruik hiervan. Merk jij dat iemand jouw merk heeft gestolen? Dan kan je hier een klacht tegen indienen. Er worden dan juridische stappen ondernomen om de schade ongedaan te maken.

Wanneer een merk binnen de Benelux staat ingeschreven, is het voor 10 jaar beschermd. Dit betekent dat de eigenaar 10 jaar lang gebruik mag maken van het merk, in de vorm van bijvoorbeeld verkoop of reclame. Na die 10 jaar moet het merk opnieuw worden vastgelegd om de bescherming te verlengen. 

Hoe werkt een merknaam vastleggen?
Om ervoor te zorgen dat jij het exclusieve recht krijgt om jouw merk te gebruiken, is het nodig dat deze ingediend wordt bij een merkenbureau. Deze controleert formele vereisten waar het merk aan moet voldoen, waaronder het onderscheidend vermogen, de praktische herkenbaarheid en duidelijke identificatie. 

Het verschilt per merk op welke manier deze geregistreerd moet worden. Er bestaan woordmerken, beeldmerken en woordbeeldmerken die kunnen worden geregistreerd. Alle soorten merken worden op dezelfde manier geregistreerd en de geldigheid van bescherming duurt even lang.

Voldoet het merk aan deze eisen? Dan kan het officieel worden geregistreerd. Vanaf het moment dat het merk vastgelegd is in het merkenregister, gaat het exclusieve gebruiksrecht in.

Een professioneel en erkend merkenbureau
Een merknaam vastleggen moet bij een erkend merkenbureau worden gedaan. Niet alleen kan dit bureau ondersteuning bieden bij het deponeren van het merk, maar deze kan jouw merk ook beschermd houden. Wordt er toch inbreuk gemaakt op het merk? Dan kan het merkenbureau jou helpen bij het nemen van juridische stappen richting het terugwinnen van het exclusieve recht om het merk te gebruiken.
 
delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement