Nieuws

04-07-2022 20:36

LIFE NEW HYTS: groene waterstof in wegvervoer

De provincie Utrecht is een belangrijk vervoersknooppunt met de hoogste vervoersdichtheid van Nederland. Er wordt op verschillende plaatsen geëxperimenteerd met waterstof als duurzame energiebron. Actueel voorbeeld is LIFE NEW HYTS (reNEWable green HYdrogen for tranSport). Voor een periode van vier jaar is hiervoor Europese LIFE-subsidie toegekend. 24 juni vond de feestelijke kick-off plaats.

Doel van LIFE NEW HYTS: op lokaal niveau onderzoeken hoe productie, distributie en toepassing van groene waterstof in het wegvervoer mogelijk is. Deze ervaringen moeten bijdragen aan de voorwaarden voor een snelle introductie van groene, op waterstof rijdende zware bedrijfsvoertuigen en vrachtwagens.

Belangrijk daarbij is onder meer de vicieuze cirkel: door het beperkte aantal waterstofvoertuigen zijn er amper laadpunten, de hoeveelheid door waterstof aangedreven voertuigen is gering omdat er weinig oplaadpunten zijn. LIFE NEW HYTS wil deze patstelling doorbreken door een lokaal productie-, distributie- en gebruikssysteem in de praktijk te laten functioneren, met een sluitende businesscase.

Het project wordt uitgevoerd door een consortium van KWR, Hysolar, Provincie Utrecht, Jos Scholman, Van Heezik, Stamhuis Groep en Van den Heerik. Ervaringen worden gedeeld, ook met andere Europese regio’s (foto Provincie Utrecht).
 
delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement