Nieuws

14-07-2022 16:36

Vierde ronde Regio Deals

Bij Regio Deals werken Rijk en regio’s samen om belangrijke opgaven aan te pakken en de brede welvaart te vergroten. Voor de vierde ronde reserveert het kabinet € 284,2 miljoen; ook regio’s dragen financieel bij. Tussen 15 juli en 15 november kunnen regio’s voorstellen indienen. Bedoeling is dat gemeenten, provincies, kennis- en culturele instellingen, ondernemers en maatschappelijke organisaties samen een integrale aanpak inbrengen die past bij de opgave en het DNA van hun regio.

Het kabinet besluit begin 2023 welke voorstellen door Rijk en regio worden uitgewerkt tot een Regio Deal. Doel is om de deals van de vierde ronde medio volgend jaar af te sluiten (foto Allard One/Shutterstock).
 
delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement