Nieuws

23-01-2023 10:28

Provincie Utrecht gebruikt eerlijke CO2-prijs

De provincie Utrecht gaat als eerste overheid in Nederland wereldwijde maatschappelijke kosten van klimaatverandering meewegen in haar beleidsafwegingen en -keuzes. De toekomstige schade van klimaatverandering is onderdeel van deze afwegingen. Dit hebben Gedeputeerde Staten besloten. 

Om de maatschappelijke effecten van broeikasgasuitstoot te kunnen verrekenen, vroeg de provincie Klimaatverbond Nederland om advies over een eerlijke CO2-prijs. Mede op basis van onderzoek van het Duitse milieuministerie leidt dit tot een prijs van 875 euro per ton CO2.

De provincie Utrecht gebruikt deze nieuwe, eerlijke prijs vanaf nu bij kosten-batenanalyses, bijvoorbeeld voor beslissingen over investeringen. Door de hogere CO2-prijs wordt klimaatverandering hierin zwaarder meegewogen.

Met de interne rekenprijs van minimaal 875 euro legt de provincie de lat hoog en daagt medeoverheden en marktpartijen uit haar voorbeeld te volgen.
 
delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement