Nieuws

16-03-2023 11:57

Onderzoek naar circulaire bedrijvigheid in provincie Utrecht

De provincie Utrecht liet twee onderzoeken uitvoeren naar circulair ondernemerschap. Bij een verkenning naar praktijkvoorbeelden van de inzet van een ketenregisseur zijn geleerde lessen, conclusies en aanbevelingen opgehaald.

Doel van het tweede onderzoek was een inventarisatie van de ontwikkeling naar een circulaire economie bij Utrechtse ondernemers. Hieruit blijkt onder meer dat:

•5,8 procent van de bedrijven in de regio een circulair bedrijf is;
•de meeste circulaire bedrijven zich richten op reparatie; 
•de meeste werknemers bij circulaire bedrijven werkzaamheden uitvoeren die zich richten op hergebruik;
•28 procent van de circulaire bedrijven gevestigd is op bedrijventerreinen.

Het complete rapport is hier te vinden. 

De inventarisatie is door de provincie uitgevoerd samen met Royal HaskoningDHV, ROM Utrecht Region en het PBL. Elke twee jaar wordt de meting herhaald (foto provincie Utrecht).
 
delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement