Nieuws

06-11-2023 11:23

Raad van Advies via CEO Capabel biedt ondernemers slijpsteen voor de geest

Als een ondernemer succesvol wil zijn, is het van belang gezond te groeien. Dit kan door gebruik te maken van een Raad van Advies (RvA). Een RvA is een groep professionals met kennis, kunde en ervaringen die regelmatig samenkomen om ondernemers van persoonlijk advies en begeleiding te voorzien. Geen toezichthoudende RvC maar een adviesorgaan, waarbij u kunt profiteren van de expertise en het netwerk van de leden. Deze experts geven inzichten, strategische adviezen en helpen bij het nemen van cruciale beslissingen.

Bij het selecteren is het belangrijk te letten op de specifieke behoeften en doelen van het bedrijf. Welke expertise wordt gemist binnen het huidige team? Dan kan gezocht worden naar een RvA die deze lacunes opvult. Daarnaast is het van belang dat er een goede chemie is tussen de ondernemer en de RvA, zodat open wordt gecommuniceerd en vertrouwen de basis is.

Om tot een goed functionerende RvA te komen, verdient het aanbeveling professionele begeleiding in te schakelen. CEO Capabel helpt ondernemers bij het samenstellen van de juiste RvA en het opzetten van een effectieve structuur en werkwijze. CEO Capabel neemt veel werk uit handen; van het vaststellen van strategische vraagstukken tot het selecteren en werven van de juiste mensen.

Veel gehoord van ondernemers die er al mee werken: “Gun uzelf een Raad van Advies!” Dus wilt u gezond groeien met behulp van een RvA? Neem dan contact op voor een eerste afweging. Dat kan via jan-willem.onink@ceocapabel.nl.

Foto: Jan-Willem Onink (CEO Capabel)
 
delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement