Flexibele huisvesting voor startups, groeiers en krimpers

Magazines | Utrecht Business Nr 6 2018 | Lees volledige uitgave online

Valley Stars

De oplossing waar CMC makelaars mee kwam, was het kopen van een kantoorpand. Mollema: "Het is een jaren '80 pand waar 18 jaar geleden een gevel voor geplaatst is. Het was veel te groot en had een flinke upgrade nodig." De vierkante meters die ze zelf (nog) niet nodig hebben, gebruiken ze nu om startups met kennisoverdracht en betaalbare kantoorruimte te helpen onder de naam Valley Stars.

Per maand opzeggen

E?n van de twee startups in Valley Stars is Peacock, dat al snel groeide van twee naar vijf mensen. Mollema: 'Ze kunnen per maand opzeggen en die flexibiliteit hebben startups nodig. Als zij over twee jaar hier uit hun jasje groeien, dan is het zaak dit bedrijf in Veenendaal te behouden."

Dat er behoefte is aan flexibele kantoorruimte, ziet ook Gerrit Valkenburg. Naast ICT-ondernemer is hij onder meer vicevoorzitter van de Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal (BOV): "Bedrijfsverzamelgebouw Vonk360 zat binnen een jaar vol. Het heeft goede faciliteiten en hoog-waardige kantoorruimte, die flexibel inzetbaar is. Makelaars, ontwikkelaars en eigenaars moeten m??r bieden dan alleen langjarige huurcontracten. Huisvestingsmogelijkheden moeten als het ware mee-ademen met de bewegingen in de markt."

Veel snelle groeiers

Mollema sluit niet uit dat Hillstar zelf over een paar jaar de bovenverdieping nodig zal heb-ben. Het bedrijf heeft, net als het eveneens in Veenendaal gevestigde HSO, een FD Gazelle Award gewonnen. Hillstar behoorde tevens

landelijk tot de snelle groeiers. Mollema: "We zijn in zes jaar tijd gegroeid van 2 naar het huidige aantal van 42 medewerkers. En we zijn lang niet het enige bedrijf dat zo in de lift zit. Daaraan merk je dat het echt bruist hier."

Ideale omgeving voor ondernemers

Wat maakt Veenendaal zo aantrekkelijk? Mollema: "Je hebt hier een ondernemende overheid, wat je lang niet van alle gemeenten kunt zeggen. En er is de actieve BOV, ??n van de grootste onder-nemersverenigingen van Nederland. De bedrij-venterreinen beschikken over prima faciliteiten zoals beveiliging en glasvezel. Veenendaal is geen Amsterdam, maar hier heb je alles wat je als bedrijf nodig kunt hebben en dan ook nog eens van goede kwaliteit."

Perfecte ligging

Mollema ziet duurzaamheid en mobiliteit als de twee belangrijkste thema's voor ondernemers en hij vindt daarbij in de gemeente en de BOV goede partners: "Zij zijn zeer actief op deze thema's. Daarnaast is de ligging van Veenendaal perfect: je zit zo op de A1, A12, A15 en A50." De Veenendaalse wethouders Stroobosscher en Verloop zijn in Foodvalley-verband portefeuillehouders van respectievelijk mobiliteit en duurzaamheid.

Toen het bedrijf Hillstar, in 2012 door twee man opgericht, groeide naar 25 medewerkers, was er een ander kantoorpand nodig. Directeur Klaas Mollema: "We zochten een groter, zelfstandig huurpand. Omdat we in eerste instantie hier niets konden vinden, hebben we serieus in Ede rondgekeken. Dankzij de creatieve makelaar CMC konden we toch in Veenendaal blijven, wat sowieso onze voorkeur had. Want het mooie van Veenendaal is, dat je hier echt alles hebt wat je je aan faciliteiten en omringend bedrijfsleven kunt wensen."

Flexibele huisvesting voor startups,

groeiers en krimpers

Hillstar kiest bewust voor ander pand in Veenendaal

Valkenburg: "Je moet steeds meer met de regio-partners om tafel om de bedrijvigheid gezamenlijk goed vorm te geven. De gemeente doet dat via Regio Foodvalley en de BOV zit in de Federatie Ondernemersverenigingen Valleiregio (FOV)."

Toekomstbestendig

Veenendaal wil in 2035 energieneutraal zijn en heeft samen met de BOV hiervoor een conve-nant ondertekend. Valkenburg: "Inmiddels gaat een energiemanager langs bedrijven om ze te helpen bij hun plannen om te verduurzamen. Er komen 70.000 zonnepanelen op bedrijfsdaken en ledverlichting op de bedrijventerreinen. Om de bewustwording te vergroten hebben we net

Vitale bedrijventerreinen

De BOV behartigt de belangen van de ondernemers in brede zin. De vijf bedrijven-terreinen zijn goed georganiseerd en alle BOV-leden kunnen profiteren van diverse collectieve inkoopvoordelen. Voor specifieke onderwerpen zijn commissies in het leven geroepen. E?n daarvan is de commissie Vitale Bedrijventerreinen, waar vastgoedei-genaar Frank van Woerden, BOV-bestuurslid Gerard Heuvelman en Beleidsadviseur Economische Zaken gemeente Veenendaal Gerda van de Pol in zitten. Zij zetten een paar jaar geleden grote vraagtekens bij de leegstandscijfers kantoren die de hogere overheid hanteerde. Door samen met de makelaars de werkelijke vierkante meters leegstand te inventariseren, bleek dat het probleem veel kleiner was dan aangenomen werd. Gerard Heuvelman: "Het laatste half jaar daalde het percentage leegstand van 15,2 naar 13% en we zijn in onderhandeling over een paar grote panden. Er hoeft er maar eentje gevuld te worden en we zakken naar de 10%, terwijl je sowieso 6 ? 7% leegstand als normale bewegingsruimte nodig hebt. Het zijn veelal de wat verouderde panden die nu nog leegstaan. We stimuleren als commissie dan ook vastgoedeigenaren en projectontwikkelaars om deze op een crea-tieve manier aantrekkelijk te maken. Vooral om te voorkomen dat bestaande bedrijven vertrekken, maar natuurlijk ook om nieuwe bedrijven binnen te halen."

1. Klaas Mollema (l) en Gerrit Valkenburg (r).

2. Het pand van Hillstar kreeg een upgrade.

3. Peacock.

Hillstar Bedrijfshuisvesting

weer het Duurzaam Ondernemen Event (DOE) georganiseerd, waar 300 ondernemers aan de slag gingen met het thema Circulair onderne-men." Mollema voegt toe dat je als bedrijf alleen toekomstbestendig bent, als je serieus werk maakt van duurzaam c.q. circulair ondernemen. "Ik heb het niet over idealisme, maar over nieuwe zakelijke businessmodellen. Je kunt geen product meer maken, zonder vooraf na te denken over het hergebruik van de grondstoffen. Tegelijk liggen hier ook kansen voor bijvoorbeeld de zakelijke dienstverlening. Een bedrijf wil immers ook zicht-baar maken welke inspanningen men levert op het gebied van duurzaamheid. Dat vraagt om gerichte communicatie, maar ook bijvoorbeeld om CO2 rapportages. Nieuwe businessmodellen brengen nieuwe kansen."

Comfortabel

Veenendaal is weliswaar het ICT-centrum van de Foodvalley, maar heeft ook veel bedrijvigheid in bijvoorbeeld de food, feed, zakelijke dienstver-lening en de maakindustrie. "Juist die diversiteit maakt Veenendaal zo aantrekkelijk, want zo heb je als ondernemer ook een compleet producten- en dienstenaanbod om je heen. Daar komt bij dat Veenendaal voor mijn werknemers veel te bieden heeft: een aantrekkelijk centrum en in de directe nabijheid van Utrechtse Heuvelrug, de Betuwe en de Veluwe. En de arbeidsmoraal is hier goed. Zo van: samen aanpakken en de schouders eronder. Dan bereik je ook veel. We roepen het niet zo van de daken, maar in Veenendaal is het erg comforta-bel wonen en werken", aldus Klaas Mollema.

www.hillstar.nl

www.boveenendaal.nl

business flitsten

Top 3-notering

Dietz Strategie &

Communicatie

Dietz Strategie & Communicatie kon haar dertiende jaar niet gelukkiger afsluiten dan met prachtige resultaten uit een door Motivaction uitgevoerd klanttevredenheidsonderzoek en de derde plaats in de Top 1000 professionele dienstverleners van het magazine Management Team. Voor het eerst heeft Dietz dit jaar het gerenommeerde bureau Motivaction de tevredenheid onder al haar opdrachtgevers laten onderzoeken. Hieruit blijkt dat opdrachtgevers Dietz waarderen om hun strategische kennis, netwerk en doorzettingsvermogen bij ingewikkelde politiek-bestuurlijke trajecten in de regio. Men geeft ook aan dat je voor eenvoudige opgaven minder goed terecht kan bij Dietz. Oprichter en directeur Luc Dietz vindt het een prachtige uitkomst: "Dit is precies hoe we ons positioneren op onze werkterreinen bouw, vastgoed, ruimtelijke ontwikkeling, infrastructuur, veiligheid en energie." Voor de derde keer staat Dietz in de categorie communicatieadviesbureaus in de top-3 in de MT Top 1000 professionele dienstleners. Sinds 2001 doet de Erasmus Universiteit dit onderzoek voor MT en daarbij worden 2500 managers gevraagd naar hun ervaringen met dienstverleners in de laatste drie jaar. Hieruit wordt de lijst van 1000 samengesteld. "Voor ons is dit wederom een fantastisch resultaat", zegt Luc Dietz.

Utrechtse onderneming

gaat strijd aan met Uber

Taxiprijzen kunnen met 70% omlaag. Dat heeft de Utrechtse start-up sneleentaxi in de afgelopen drie jaar laten zien. Met een inventief veilingsysteem brengt sneleentaxi vraag en aanbod bij elkaar en worden loze taxikilometers benut. Passagiers boeken voor veel scherpere tarieven een taxirit dan via een regulier taxibedrijf. Voor de doorontwikkeling van toekomstbestendige software, heeft sneleentaxi via crowdfunding platform Symbid, ruim 460.000 opgehaald. Met deze groei-injectie verwacht sneleentaxi medio 2019 hun nieuwe app te lanceren. Hiermee kunnen passagiers in heel Nederland met een druk op de knop een goedkope taxi bestellen. Twee op de drie taxi's rijdt zonder passagiers over de weg. Sneleentaxi gebruikt slimme technologie om vervoerders en passagiers te matchen en deze loze kilometers zoveel mogelijk terug te dringen. Doordat taxibedrijven zelf de ritten aannemen die zij willen rijden, kunnen zij slimmer plannen en kan sneleentaxi de kosten voor de klant verlagen. "Het idee achter sneleentaxi is om de loze kilometers in de taximarkt zoveel mogelijk terug te dringen. Die niet ingeroos-terde uren zorgen namelijk voor dure ritten voor de passagier, ergernis onder de chauffeurs en een onnodig hoge CO-uitstoot," vertelt initiatiefnemer Sven Braam. Adviseur in duurzame economie Blueconomy heeft berekend dat er in 2021, met deze technologie, een besparing van ruim 2 miljoen kilometer wordt gerealiseerd.

IT'ers: 'Personeelsgebrek

en onderwaardering'

AG Connect - vaktitel voor de IT-professionals deed samen met MSI-ACI onderzoek onder de eigen abonnees naar de bezetting, rol in de organisatie en invloed van de IT-afdelingen. Iets meer dan 450 IT'ers vulden deze vragenlijsten in en meer dan de helft (57%) van de respondenten stelt dat de eigen IT-afdeling met onderbezetting kampt. Zeven van de tien organisaties hebben vacatures op de IT-afdeling, zo bleek uit het onderzoek. Het aantal vacatures zal de komende tijd ook niet snel afnemen, verwacht 80% van de respondenten. Volgens hen zal het aantal vacatures juist toenemen of gelijk blijven. De voorkeur voor het verhelpen van de personeelstekorten op IT-afdelingen ligt voornamelijk bij het aannemen van extra eigen personeel, zegt 76% van de respondenten, in 60% van de gevallen denkt de werkgever daar precies hetzelfde over. Tegelijkertijd valt men in de zoektocht naar extra capaciteit toch vaak terug op de inhuur van externen. Het tekort aan ICT'ers is in 35% van de gevallen zo nijpend dat de ondernemingen belemmeringen ervaren in hun groei. In hun zoektocht naar ICT-personeel maken veel bedrijven gebruik van de inhuur van buitenlands personeel. In 17% van de gevallen betreft het dan personeel van binnen de EU, in 8% van de gevallen gaat het om werknemers van buiten de EU, met vooral India als land van herkomst.

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement