Een leven lang leren in de praktijk

Magazines | Utrecht Business Nr2 2023 | Lees volledige uitgave online

Tekst: Hans Hajée
Fotografie: Marcel Krijgsman

 
Een studie Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit was voor Joost Baerveldt de opmaat voor een carrière in de financiële wereld. “Die verliep via verschillende expertrollen in de vakgebieden risicomanagement en financiering. Later werd ik CFO bij een clearinghuis. Dit kun je zien als waterleidingbedrijf voor het financiële systeem dat ervoor zorgt dat transacties vlot verlopen.”
 
Hier en nu
Baerveldt had het er prima naar zijn zin. “Maar op de vraag of dit nog jarenlang zo zou blijven, kon ik niet volmondig ‘ja’ antwoorden. Leidinggeven geeft zeker voldoening, allerlei randzaken die horen bij een managementrol spreken me minder aan.”

Daarom koos hij zes jaar geleden voor het ondernemerschap als zelfstandig financieel specialist. “Vanuit Utrecht ondersteun ik klanten zoals family offices en corporates bij hun financiële problematiek. Regelmatig komen daarbij complexe BTW-kwesties aan bod. Voor mij de trigger om te onderzoeken of er een deeltijdstudie was met aandacht voor dergelijke thema’s.”
Naast deze werkgerelateerde aanleiding was er ook een autonome drijfveer. “Eerder volgde ik al een postdoctoraal Registercontroller. Meer kennis vergaren is simpelweg leuk. Vaak hoor je mensen zeggen: na mijn pensioen ga ik een studie volgen. Maar dat duurt me te lang; ik wil het hier en nu. En als zelfstandige is die ambitie zeker niet minder geworden.”
 
Benieuwd naar verschillen
Een masteropleiding Fiscale Economie had Baerveldts voorkeur. “Die bleek aanvankelijk niet in deeltijd te volgen. Bij Fiscaal Recht was dat wel het geval. Beide opleidingen hebben veel raakvlakken. Bij de laatste kijk je naar de rechtvaardigheid en toets je op de regels, bij Fiscale Economie ligt de nadruk op de toepassing en de economische gevolgen.”

Baerveldt koos Business Universiteit Nyenrode als opleidingsinstituut. Hij startte de deelstudie Fiscaal Recht met een zogenaamde pre-master, waarbij hij door zijn vooropleiding een aantal vrijstellingen had. “De pre-master is nu bijna afgerond; ik moet nog een paar vakken. Om me verder te oriënteren, nam ik ondertussen een kijkje aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ook daar is een master Fiscaal Recht in deeltijd mogelijk. Ik was benieuwd naar de verschillen met Nyenrode en volgde in Amsterdam een aantal vakken.”
 
Instellingstarief
Baerveldt koos toch voor een vervolg in Breukelen. “Van mijn studieadviseur hoorde ik dat Nyenrode startte met een master Fiscale Economie. Die studie had van begin af aan mijn voorkeur en is elders niet mogelijk in deeltijd. Hiermee had Nyenrode inhoudelijk absoluut een streepje voor.”
Ook het kostenaspect speelt een rol. “Bij de VU heb je te maken met het zogenaamde instellingstarief. Iemand die eerder een master heeft gevolgd, betaalt bij een volgende studie 15.000 euro collegegeld per jaar; ook bij een deeltijdopleiding.”
 
Uitsmeren of versnellen
Naast een bescheiden inschrijfgeld rekent Nyenrode een bedrag per gevolgd vak. “Je rekent af naar gebruik, als het ware. Alles opgeteld denk ik dat de volledige opleiding – inclusief boeken en tentamengeld – nu zo’n 25.000 euro kost. Dat is aanzienlijk minder dan een aantal jaren instellingstarief aan de VU.”

Er is een inschrijfduur van zes jaar. “Hiermee kun je niet alleen de studie maar ook de investering uitsmeren of juist versnellen. Die flexibiliteit is zeker een voordeel.”

Bij deelnemers in loondienst die een opleiding volgen, worden de kosten meestal gedragen door de werkgever. “Als ondernemer moet ik het zelf opbrengen. In dit geval is de studie werkgerelateerd en dus aftrekbaar van de winst. Bij het toptarief van de inkomstenbelasting blijft daar de helft van over, verspreid over een aantal jaren. Een alleszins redelijke investering.”
 
Geen fabriek
Bij Baerveldts keuze voor Nyenrode spelen ook praktische aspecten een rol. “Uit eerdere ervaringen weet ik dat grote universiteiten echte studiefabrieken zijn. Je bent er een nummer; zo duurt het verkrijgen van een vrijstelling vaak lang. In Nyenrode zijn zaken via mijn studieadviseur vaak binnen een paar dagen geregeld. Verder is de locatie vanuit Utrecht prima bereikbaar en is parkeren gratis. Ook tentamens zijn goed geregeld. Allemaal details, maar wel relevant. Als je een druk leven hebt, wil je niet nodeloos tijd verliezen.”
 
Modern curriculum
Maar uiteindelijk draait het om de inhoud van een studie, benadrukt Baerveldt.
“Die is op Nyenrode theoretisch van een prima niveau, zoals je mag verwachten. Met een modern curriculum waaronder vakken als fiscaal leiderschap, fiscaal economische politiek en tax assurance – hoe borg je dat bij de Belastingdienst aangeleverde gegevens kloppen?”
Het onderwerp duurzaamheid komt met enige regelmaat aan de orde, ook in de pre-master. “Zeker bij fiscaal economische politiek is het een relevant thema. Al wordt er nog vooral veel over gesproken; fiscale wetgeving loopt altijd achter. Maar vergroening zal in de toekomst ongetwijfeld een belangrijke doelstelling worden. Individuele studenten kunnen ook zelf meer focus aanbrengen op duurzaamheid, bijvoorbeeld bij de onderwerpkeuze voor een paper of scriptie.”
 
Midden in de praktijk
Baerveldt ziet de sterke verbinding met de praktijk als hét onderscheidende aspect van zijn opleiding. “Bij andere universiteiten krijg je meestal les van onderzoekers. Die weten alles van de theoretische achtergrond maar staan vaak op afstand van de praktijk. Docenten op Nyenrode zitten daar juist middenin. Ze werken bij Big Four-advieskantoren, in de fiscale advocatuur of bij de Belastingdienst.”
 
Werknemers en ondernemers
Ook medestudenten hebben een link met de praktijk. “Gaandeweg hun loopbaan ontstaat behoefte aan aanvullende kennis. De meeste studenten zijn tussen de 30 en 40 jaar oud met een achtergrond in de advocatuur, rechtspraak of bij corporates. En de Belastingdienst is ook als werkgever goed vertegenwoordigd. Studenten zonder fiscale ervaring zijn eveneens welkom.”
Baerveldt treft op Nyenrode ook mede-ondernemers. “We zijn wel in de minderheid. Dat is ook logisch, aangezien 80% van de mensen in loondienst werkt.”

BOUWEN AAN EEN DUURZAME TOEKOMST
Nyenrode Business Universiteit leidt al meer dan 70 jaar verantwoordelijke leiders op die bouwen aan een duurzame toekomst. Dat gebeurt via academische opleidingen en korte en langere programma’s op de vakgebieden business, management, accountancy, controlling, fiscaal recht en fiscale economie. Naast de campus op een landgoed met dertiende-eeuws kasteel in Breukelen heeft Nyenrode vestigingen in Amsterdam en Den Haag.
 
De samenleving vraagt om een eerlijk sociaaleconomisch speelveld en een duurzame manier van zakendoen. Investeerders verleggen hun focus naar duurzaamheid. Nyenrode biedt een tiental opleidingen en masterclasses aan op het snijvlak van duurzaamheid en ondernemerschap. Ook in andere opleidingen en programma’s komt het thema terug.

 
Waardevol netwerk
Interactie met andere studenten krijgt op verschillende manieren gestalte. “Bij colleges en tentamens tref je een min of meer vaste groep, afhankelijk van het tempo waarin zij de master volgen. Bij sommige vakken zijn er gezamenlijke opdrachten of maak je samen een paper. Studenten zijn vaak werkzaam in de fiscale praktijk. Dat levert een waardevol netwerk op.”
 
Passend tempo
Hoe groot iemands motivatie ook is, een masterstudie is tijdrovend – ook in deeltijd. Baerveldt: “Sommige weken ben je er zo’n twintig uur mee kwijt, inclusief een dag ’s middags en ’s avonds les. In bepaalde periodes kan het lastig zijn om dat in te passen in je privéleven en zakelijke commitments. Dan helpt het dat het op Nyenrode mogelijk is om te schuiven met vakken. Omdat er een inschrijfduur geldt van zes jaar kan vrijwel iedereen een passend tempo vinden, schat ik in. De meeste studenten doen tussen twee en drie jaar over hun master.”
 
Nieuwe ronde met Prinsjesdag
Ontwikkelingen volgen zich in vrijwel elk vak steeds sneller op. “In het fiscale vakgebied is dat wel heel nadrukkelijk aan de orde. Elk jaar zorgt Prinsjesdag voor een nieuwe ronde van aanpassingen. Er is geen wet die niet regelmatig wijzigt. Een naslagwerk van twee jaar oud is amper nog bruikbaar, digitale databanken zijn onmisbaar.”
Een leven lang leren is geen luxe maar noodzaak. “Op financiële afdelingen zie ik veel mensen die structureel werken aan hun ontwikkeling. Vanzelfsprekend is dat echter zeker nog niet. Een gemiste kans; als je mee wilt, moet je kennis en vaardigheden blijven verrijken. Door jezelf telkens opnieuw uit te vinden, kun je blijven doen wat je leuk vindt.”
 
Nog selectiever
Dat is de primaire drijfveer voor Baerveldt. “Er is een groot tekort aan fiscalisten. Dus ook zonder deze aanvullende opleiding ben ik verzekerd van voldoende opdrachten. Deze master is vooral bedoeld om mijn blikveld te verruimen. Verder denk ik met de studie nog selectiever te kunnen zijn bij opdrachten; het versterkt mijn positie als specialist.”
Voor mensen die hun loopbaan een andere wending willen geven, kan een deeltijdopleiding zorgen voor nieuw perspectief. “Tegen acceptabele kosten, waarbij je de studie aan Nyenrode inclusief pre-master binnen een redelijke termijn kunt afronden. Daarmee is er een prima basis voor een nieuwe carrière.”
 

Meer informatie: nyenrode.nl
 
 

 
 

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement