Van systeemarchitect tot monteur: iedereen op zijn plek in paneelbouw

Magazines | Utrecht Business Nr 1 2020 | Download de PDF | Lees volledige uitgave online

Elektrotechnisch personeel aantrekken is een behoorlijke uitdaging voor veel bedrijven. "Maar gelukkig weten mensen ons steeds weer te vinden", vertelt John Mooij, commercieel directeur bij Elektro Internationaal. "Dat komt door de bijzondere producten die wij maken én door hoe wij naar mensen kijken. Met oog voor hun talent. Maar ook door onze werkwijze, die erop gericht is iedere werknemer maximaal tot zijn recht te laten komen."

De bijzondere producten waar John Mooij over spreekt, zijn de schakel- en verdeelsystemen die Elektro Internationaal al ruim 40 jaar met veel zorg ontwerpt en bouwt. De zogenaamde energiedistributiepanelen en besturingspanelen worden in Nederland, Europa én daarbuiten toegepast door kritische energiegebruikers, zoals de industrie, ziekenhuizen, luchthavens en data-centers om stroom veilig, ononderbroken en meetbaar vanaf het energienetwerk te distribueren naar waar het nodig is. "We bouwen deze panelen al 4 decennia en toch is er nog steeds geen échte opleiding tot paneelbouwer", vertelt John. "Het is nog steeds een vak dat je leert in de praktijk. Daarom zijn wij een erkend leerbedrijf en als zodanig begeleiden wij hier jaarlijks de nodige stagiairs. Zo willen we kennis delen en jonge studenten inspireren tot een carrière in de paneelbouw. En dat werkt, blijkt uit het feit dat zij hier vaak blijven werken na afronding van hun opleiding. En met de toenemende digitalisering en automatisering is er in de paneelbouw op de meest uiteenlopende niveaus passend werk."

Onmisbaar in het publieke leven
Mooij wil technische studenten op het Mbo en Hbo ervan doorgronden dat paneelbouw een prachtig en veelzijdig vak is. Hij is zich ervan bewust dat veel jonge studenten meer 'voelen' bij iets als autotechniek. "Dat betreft een tastbaar product. Terwijl onze distributie-panelen en besturingskasten meestal op plekken staan waar niemand ze ziet. Maar het werk dat ze verrichten is onmisbaar in het publieke leven. Bijvoorbeeld in een ziekenhuis om te zorgen dat alles op de operatiekamer werkt zoals het hoort, of in een datacenter waar ze dataracks voeden waarin je bedrijfsgegevens of privéfoto's liggen opgeslagen en die ervoor zorgen dat je online kunt inchecken voor je volgende vlucht. Vanwege de toenemende elektrificering van de maatschappij neemt de vraag naar onze panelen alleen maar toe. We maken ze bovendien steeds smarter om inzicht te geven in energieverbruik en te helpen dat zoveel mogelijk terug te dringen. Paneelbouw is dus helemaal van deze tijd."

Versmelting van digitalisering en vakkennis
Om de paneelbouw hangt jammer genoeg vaak nog een zweem van ultieme montage-arbeid. "Maar het vak is de afgelopen decennia steeds verder gedigitaliseerd en geautomatiseerd", vertelt John. "Zo hebben we alle on-derdelen van het productieproces aan elkaar gekoppeld in één systeem dat samenwerkt met het calculatie- en ontwerppakket EPLAN. Er is een continue digitale stroom: van offerte tot eindtest van de distributiepa-nelen. Natuurlijk is er nog steeds sprake van montage, maar het productieproces van een distributiepaneel of besturingskast is steeds meer een versmelting van digi-talisering, automatisering én menselijke vakkennis. De workflow is zo uitgedacht dat deze zo efficient mogelijk is. Een werknemer hoeft niet van alle aspecten van het productieproces op de hoogte te zijn. Iedereen heeft zijn eigen taak. Dat kunnen voorbereidende werkzaamheden zijn van het uitpakken en klaarleggen van werkplaatssets of draad op de juiste lengte maken tot mechanische opbouw en elektrische opbouw. En afhankelijk van de taak die je uitvoert, is er wel of geen technische kennis noodzakelijk. Op die manier kunnen we personeel zonder technische achtergrond inzetten, om het gehele productieproces te versoepelen. Dat is vooral handig voor producten die in serie gemaakt kunnen worden en bij pieken in de productie. Maar zelfs bij het bouwen van onze maatwerkpanelen, kunnen we grotendeels leunen op de architectuur van het onderliggende systeem."

Verschillende expertises
Om een werkproces als dit mogelijk te maken, zijn in de eerste laag wél mensen nodig die een technische achtergrond hebben en ook nog eens in staat zijn slimme manieren te bedenken om die kennis te vertalen naar een systeem waarmee iedereen eenvoudig overweg kan. John: "Het moderne productieproces vraagt namelijk om verschillende lagen met medewerkers met ver-schillende expertises. De echte technische kennis binnen het bedrijf komt dus steeds meer in het voortraject te liggen. Daar wordt de architectuur achter het proces bedacht en vastgelegd in een systeem dat steeds verder wordt aangescherpt. Andere collega's voeden het systeem met de juiste inhoud en weer anderen gebruiken het om een project te engineeren."

"De valkuil is om te denken dat je geen fouten meer kunt maken met een dergelijk automatiseringssysteem", waarschuwt John. "De automatisering zorgt weliswaar voor een efficiencyslag in de uitvoering van taken, maar je moet als engineer uiteraard wel je vak verstaan. Want paneelbouw is en blijft mensenwerk. Er liggen dus genoeg uitdagingen binnen ons vak, op alle niveaus."

 

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement