Karel Heijink: Onze lijnen met het kabinet zijn kort

Magazines | Utrecht Business Nr 2 2020 | Lees volledige uitgave online

Vanaf dag ??n van de coronacrisis staan de verenigingen klaar voor het bedrijfs-leven in het algemeen en voor de leden in het bijzonder. "Vrijwel direct zijn we gestart met een meldpunt voor onder-nemers, die van de ene op de andere dag in de problemen kwamen. Door onze intensieve contacten met leden weten we goed wat er moet gebeuren om deze crisis door te komen. Zaken, die we via onze directe lijnen met VNO-NCW en MKB-Nederland in Den Haag kunnen adresseren bij bewindslieden. Onze lijnen met het Kabinet zijn kort."

Dat resulteerde al snel in het noodmaat-regelpakket en uitbetaling van de NOW, zodat werkgevers hun medewerkers kunnen behouden. Regelingen worden dankzij feedback van ondernemers uit de regio aangepast of verbreed.

Daarnaast is het drukbezochte Coronaloket geopend, is informatie toe-gankelijk gemaakt, zijn hulpmiddelen als de Corona Calculator ontwikkeld en wordt er gewerkt aan een tweede pakket steunmaatregelen, dat soelaas moet bieden. De 'routekaart' van het Kabinet

Sinds half januari van dit jaar is Karel Heijink directeur van de regionale werkgeversverenigingen VNO-NCW Midden en MKB-Nederland Midden. Hij zat nog midden in een inwerk- en kennismakingsronde toen het coronavirus uitbrak. "Dat was echt flink schakelen." En dat gebeurde snel.

"Onze lijnen

met het Kabinet zijn kort"

voor de versoepeling van maatregelen geeft houvast, er zijn weer meer mogelijkheden om te ondernemen. Om dat veilig en verant-woord te doen hebben sectoren basisafspra-ken in protocollen vastgelegd, waar iedereen zich aan moet houden. "Geleidelijk gaan we op die manier weer economisch gas geven", vindt Heijink.

Situatie in de regio

In Midden- en Oost-Nederland inventarise-ren de ondernemersverenigingen samen met provincies wat de impact van de crisis is bij de achterban, zodat nog gerichter hiaten en knelpunten in regelingen kunnen worden aangepast. "Ook met gemeenten hebben we nauw contact over hun steunpakketten, die op aandringen van onze organisaties beschik-baar zijn gekomen."

Zo is in de regio Utrecht door diverse partners, waaronder de EBU, VNO-NCW Midden, MKB-Nederland Midden, Provincie Utrecht en gemeenten, de 'Utrecht Region Economische Corona Alliantie' opgericht. Middels deze Alliantie willen wij u, ondernemers uit de re-gio Utrecht, zo goed mogelijk bijstaan in deze moeilijke periode. Het gaat hierbij om aanvul-lende acties, in aansluiting op landelijke en regionaal bestaande steunmaatregelen, zie: www.economicboardutrecht.nl/corona.

Het netwerk verbindt

Ondertussen focussen de regionale onder-nemersverenigingen zich op zaken die w?l mogelijk zijn. "We delen nieuwe initiatieven en inspirerende voorbeelden van bedrijven die met de nodige veiligheidsaanpassingen doorgaan en we brengen vraag en aanbod samen. Waar de ene ondernemer een beroep moet doen op de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), kampt de andere juist met personeelstekort. Die matches vinden we ook voor het extra produceren van beschermende middelen voor de zorg. Het is goed om te zien hoe het netwerk elkaar helpt, juist ook in deze tijd."

Karel Heijink, directeur VNO-NCW Midden en MKB-Nederland Midden

Contactpersoon MKB-Nederland Midden en VNO-NCW provincie Utrecht

Helga Brenninkmeijer, regiomanager

h.brenninkmeijer@mkb.nl

www.vno-ncwmidden.nl/corona

www.mkbmidden.nl

#samensterk

Juist in deze coronacrisis bewijzen VNO-NCW en MKB-Nederland hun krachten om ondernemers te steunen en invloed uit te oefenen op beleid. Bent u nog geen lid en wilt u ons steunen, meld u aan via onze websites www.vno-ncwmidden.nl/lidmaatschap of www.mkbmidden.nl of neem contact op met de regiomanager.

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement