Actiever en gezonder op de werkvloer

Magazines | Utrecht Business Nr 2 2021 | Download de PDF | Lees volledige uitgave online

Gezond zijn betekent veel meer dan vrij zijn van ziekte! Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie Organisatie (WHO) is gezondheid een toestand van volledig fysiek, mentaal en sociaal welzijn en niet louter de afwezigheid van ziekte of gebrek (WHO-grondwet, 1946). Het verbeteren van onze gezondheid vereist dus meer dan eenvoudige toegang tot gezondheidszorgstelsels; het houdt ook in routinematige controle van de gezondheidstoestand, het informeren van burgers over een gezonde levensstijl en het ontwikkelen van initiatieven en beleid ter ondersteuning van een gezonde leefstijl.
delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement