Hoe financieel fit zijn jouw werknemers?

Magazines | Utrecht Business Nr 3 2020 | Download de PDF | Lees volledige uitgave online

Een werknemer met schulden kost een werkgever gemiddeld 13.000 per jaar door meer ziekteverzuim, productiviteits-afname en het verwerken van loonbeslag. Zijn jouw werknemers financieel fit dan hebben zij meer aandacht voor hun werk en hebben ze ruimte om vooruit te kijken. Reden voor VNO-NCW Midden en MKB-Nederland Midden om dit onderwerp meer onder de aandacht te brengen.

Hoewel financiele fitheid in eerste instantie een verantwoordelijkheid is van de werknemer, kan je als werkgever een belangrijke rol spelen. Wat kan je doen?

Signaleer geldproblemen bij werknemers
Gedrag van werknemers kan een indicatie voor geldzorgen zijn. Denk aan fraude of diefstal, geen bijdrage geven aan ca-deautjes of uitjes en ziekte, vaak voor het betaalmoment van het salaris. Ook vragen over het (late) betaalmoment van het salaris, een lening of een voorschot en contact met schuldeisers of deurwaarder kunnen duiden op financiele problemen. Wees extra alert als medewerkers niet lekker in hun vel zitten, concentratieproblemen en ontwijkend of gesloten gedrag vertonen.

Ga met je werknemer in gesprek
Onderneem zo snel mogelijk actie bij een loonbeslag. Ga in gesprek met de werknemer zodra je een loonbeslag, een informatieverzoek hebt gekregen van een schuldeiser of een CAK-melding (regeling wanbetalers). Vijftig procent van werkne-mers met geldzorgen durft geen hulp te vragen van de werkgever.

Hoe voer je zo'n gesprek?

- Complimenteer de werknemer dat er actie genomen wordt

- Stel open vragen en laat merken dat je oprecht luistert en geen oordeel hebt

- De coronacrisis raakt ons allemaal. Met name financieel kwetsbare groepen, zoals laagbetaalde flexwerkers, voelen het in de portemonnee. Voor het uitbreken van het coronavirus kampte maar liefst 62 procent van de werkgevers al met personeel die geldzorgen hebben. Een medewerker met geldzorgen kan (financiele) gevolgen hebben voor jou als werkgever.

- Stel de werknemer gerust door te focussen op de oplossing en niet op het probleem

- Vraag welke soort hulp de werknemer zou willen en hoe dit in de toekomst te voorkomen is

- Voorzie de werknemer van de hulpvormen bin-nen en buiten de organisatie

- Help de werknemer met een concreet actieplan en maak duidelijke afspraken

- Kijk naar hulp die medewerkers kunnen krijgen

Werknemers kunnen onder andere gebruik maken van de fiKks-app via wijgaanhetfikksen.nl. Met fiKks kunnen werknemers geldzaken aanpakken vóórdat het geldzorgen zijn. De app maakt het mogelijk om werknemers met geldzorgen weer grip te laten krijgen op hun financi?le situatie. Ook kun-nen ze (desgewenst) anoniem in contact komen met buddy's die ze ondersteunen bij het op orde krijgen van hun geldzaken.

Dit kan je nu al doen
Praten over schulden is nog steeds niet makkelijk. Zorg ervoor dat alle werknemers weten dat dit geen taboe is en waar zij terecht kunnen met geldzorgen door alle benodigde informatie laagdrempelig te delen via het intranet en/of mee te nemen in de interne nieuwsbrief. Informeer je werknemers ook over het aanspreekpunt binnen de organisatie met betrekking tot geldzorgen. Dit kan de HR-adviseur, maatschappelijk werker, het personeelsfonds of een (extern) vertrouwenspersoon zijn. Ga voor meer tips naar financieelfittewerknemers.nl.

Wil je meer weten?
VNO-NCW Midden en MKB-Nederland Midden organiseren themabijeenkomsten over dit onderwerp. Kijk op vno-ncwmidden.nl/evenementen of er binnenkort iets gepland staat of neem voor meer informatie contact op met Helga Brenninkmeijer, regiomanager VNO-NCW provincie Utrecht / MKB-Nederland Midden, h.brenninkmeijer@mkb.nl.

 

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement