Elektrisch rijden: vervoer van de toekomst

Magazines | Utrecht Business Nr 4 2020 | Lees volledige uitgave online

Aanbod

Het totaal aanbod van volledig elektrische personenauto's in Nederland heeft volgens het Trendrapport "Nederlandse markt per-sonenauto's" in tien jaar een enorme groei doorgemaakt in aantal beschikbare modellen en vari?teit in segmenten. In 2011 werden er slechts drie modellen auto's in het A-segment (Citro?n C-Zero, Peugeot iOn en Mitsubishi i-MiEV) en ??n auto in het C-segment (Nissan Leaf) aangeboden. In 2020 was de keuze een stuk ruimer; alleen al binnen het A-, B- en C-segment kwamen er 33 nieuwe modellen bij.

Het groeiende aanbod is mede toe te schrij-ven aan regelgeving van de Europese Unie die bestaande merken dwingt om auto's zuiniger te maken, om zo de doelstelling van het Klimaatakkoord van Parijs (2015) te behalen (een vermindering van broeikasgassen met 49% in 2030, 95-100% in 2050). Een gemiddel-de uitstoot van 130 g/km per auto is de norm (95 g/km in 2021). Door een breed scala aan

auto's te produceren verlagen de autofabri-kanten de gemiddelde uitstoot per geprodu-ceerde auto.

Kinderschoenen

De aanschafprijzen liggen nog altijd een stuk hoger dan die van benzine- en dieselauto's. Dat ligt volgens Wijnand de Geus, sectie-manager personenauto's en lichte en zware bedrijfswagens bij de RAI Vereniging, aan het feit dat de productie nog in de kinder-schoenen staat. "Met benzine- en dieselauto's hebben we inmiddels 100 jaar ervaring. Deze wagens zijn een massaproduct geworden en kunnen dus relatief goedkoop op de markt worden gebracht. De motor van een elektrische auto is weliswaar goedkoper om te produceren, maar je hebt te maken met een andere aandrijflijn. Daarnaast zijn de grond-stoffen voor de accu kostbaar. Dat bepaalt ook mede het segment binnen deze categorie auto's. Voor een accu met meer vermogen en

grotere opslag, en dus een grotere actieradius, betaal je een hogere prijs. Maar in inhaalslag gaat het grote sprongen vooruit. En als gevolg daarvan worden de prijzen steeds beter betaalbaar."

Stimulans

Eind 2019 reden er in Nederland 105.000 elektrische auto's en 91.000 Plug In Hybrids rond (op een totaal van 8,7 miljoen perso-nenauto's). De aanschaf van (deels) ge?lek-trificeerde auto's wordt door de overheid op verschillende manieren gestimuleerd. Zo betaal je als particulier nog altijd geen bpm en motorrijtuigenbelasting en is het tanken van stroom een stuk goedkoper dan het volla-den van een diesel- of benzinetank. Wie een elektrische auto van de zaak heeft, profiteert van een zeer gunstige bijtelling. Hierdoor is het mogelijk om in relatief dure auto's te rijden tegen relatief lage operationele kosten. Omdat de overheid ervan uit gaat dat er na

Wie een avondje ouderwets op de bank televisie kijkt, kan er tijdens de reclameblokken bijna niet meer omheen; steeds meer autofabrikanten produceren deels en/of volledig ge?lektrificeerde personenauto's. Het aandeel binnen het totale wagenpark in Nederland is nog relatief klein, maar groeiende.

Vervoer van de toekomst

elektrisch rijden

2025 structureel meer ge?lektrificeerde auto's rondrijden, worden de gunstige leasetarieven voor zakelijke rijders ?n de voordelen voor particulieren de komende jaren wel stap voor stap afgebouwd. De Geus: "Op dit moment draaien de benzine- en dieselrijders op voor de subsidies en daar is in de politiek al de nodige discussie over gevoerd. Om dit recht te trekken, gaat de bijtelling de komende jaren steeds verder omhoog (zie kader). Uiteindelijk zal er een herijking van alle autobelas-tingen moeten plaatsvinden."

Koploper

Dankzij de huidige gunstige regelingen waar bestuurders van ge?lektrificeerde personenauto's nu van profiteren, is Nederland samen met Noorwegen kop-loper in Noord-West Europa. Hetzelfde trendrapport vermeldt dat sinds 2015 circa 75% van de BEV nieuwverkopen in de Europese Unie en de European Free Trade Association in slechts vijf landen plaatsvond: Frankrijk, Duitsland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Naar verwachting zal onze

voorsprong de komende jaren wel gaan dalen, aangezien Nederland de fiscale stimulering afbouwt en andere (grote) Europese landen juist de stimulering intensiveren.

Dezelfde vijf koplopers beschikken ge-zamenlijk ook over de meeste publieke en semi-publieke reguliere en snel-laadpunten; 74% van het totaal aantal in Europa (de top 10 is goed voor 90%). Van deze vijf landen heeft Nederland de grootste dekking van circa vier stekker-auto's per laadpunt. In totaal waren er in Nederland eind 2019 meer dan 50.000 publieke en semi-publieke reguliere en snellaadpunten aanwezig (naast de ongeveer 150.000 private laadpunten bij bedrijven en particulieren op eigen ter-rein). Wereldwijd staat Nederland in het absolute aantal publieke en semi-pu-blieke reguliere en snellaadpunten zelfs op de derde plaats na China en de Verenigde Staten van Amerika, gevolgd door Frankrijk, Japan en Duitsland.

Groei

Dankzij EVnetNL is het laden in Nederland een stuk makkelijker gewor-

den. De Geus: "Waar je vroeger nog verschillende type palen en abonnementen had, kun je via deze or-ganisatie tanken met een code die, met uitzondering van de Tesla Chargers, bij alle palen werkt. Als de omvang van de huidige hoeveelheid geelektrificeer-de auto's blijft groeien, zal het laadpuntennetwerk wel moeten worden uitgebreid. Daarnaast verbruikt ??n elektrische auto net zoveel stroom als tien huis-houdens samen. Hoe meer auto's worden geladen, des te meer pieken en dalen in de spanning van het net ontstaan. Op die groei is ons huidige elektrici-teitsnet nog niet ingericht. Energiemaatschappijen zouden het wel al kunnen reguleren met piek- en daltarieven, afhankelijk van met moment waarop je tankt."

Uitdagingen

Het gebruik van ge?lektrificeerde auto's moet een bijdrage leveren aan de energietransmissie. Toch zijn daar nog enkele kanttekeningen bij te plaatsen. "Op dit moment kost het produceren van elektrische auto's meer energie dan de productie van benzine- of dieselauto's", vertelt De Geus. "En dan zijn er nog de maatschappelijke debatten met betrekking tot het opwekken van de stroom. Elektrisch rijden wordt als groen bestempeld, maar de stroom zelf is lang niet altijd groen. Dat betekent dat er bijvoorbeeld ook meer windparken bij zouden moeten komen. Bovendien maakt de elektrificering van de auto-motive sector slechts een klein onderdeel uit van de energietransitie. We hebben voor nog veel meer sectoren batterijen nodig om verdere elektrificatie mogelijk te maken." Waar de Europese Unie op dit moment wel al stappen in zet, is het onderzoek naar alternatieven voor de op dit moment veelal gebruikte lithium-ion-accu's. De meeste autoproducenten willen toewerken naar het gebruik van solid state accu's, waarbij keramische vaste-stof-elektrolyten als krachtbron dienen. Deze accu's zijn lichter, veiliger, leveren langer stroom, hebben een aanzienlijk lager explosierisico en veroorzaken bij ongevallen geen extra schade door ontsnappend zuur. Eind november gaf vicepresident van de Europese Commissie Maros Sefcovic aan dat er in 2025 genoeg accupakketten voor elektrische auto's gefabriceerd moeten worden om aan de eigen Europese vraag te kunnen voldoen. De Geus: "Het uiteindelijke doel is om op het gebied van grondstoffen en productietechnieken minder afhankelijk te worden van andere werelddelen."

Het Trendrapport "Nederlandse markt personen-

auto's, Overzicht van trends en ontwikkelingen tot

en met 2019" (gepubliceerd op 30 juni 2020) is te downloaden via www.rvo.nl.

automotive

Jaar

Bijtelling

Tot (cap)

Daarboven

BPM

Mrb

2019

50.000

22%

geen

geen

2020

45.000

22%

geen

geen

2021

12%

40.000

22%

geen

geen

2022

16%

40.000

22%

geen

geen

2023

16%

40.000

22%

geen

geen

2024

16%

40.000

22%

geen

geen

2025

17%

40.000

22%

360

25%

2026

22%

nvt

22%

nnb

100%

Zakelijke bijtellingspercentages voor elektrische auto's

Wij van Liberi Coaching helpen mensen met stressklachten om de balans te hervinden. Want hoewel we cognitief sterk zijn, zijn we eigenlijk niet gemaakt om stil te zitten. We willen bewegen, 'de liefde bedrijven', veel slapen, lummelen, ons uiten En daar zit je dan, acht uur lang starend naar je computerscherm. Dat is de reden dat wij door heel Nederland met mensen de natuur in gaan, om via die weg de balans te hervinden.

De toegenomen complexiteit en versnelling kan je uitputten; te veel mailtjes, telefoontjes, zoomsessies, afspraken en taken. Dit terwijl je behoefte hebt om te ademhalen, ergens in het gras gaan liggen; je wilt rust. Maar die rust vind je niet in de kantoortuin, je thuiskantoor, de supermarkt, of kijkend naar de tv. Je koopt een nieuw paar leren schoenen, slikt wat frustraties weg en zet je schouders eronder. Met geklemde kaken probeer je alles op het computerscherm in goede banen te leiden; want straks is je functioneringsgesprek en je moet wel iets indrukwek-kends op tafel kunnen leggen, via Zoom.

En dan 'knakt' er iets en ben je slachtoffer van de "modeziekte" burn-out. Het is alleen geen modeziekte; burn-out maakt de mismatch tussen wie we in wezen zijn en wat er van veel men-sen gevraagd wordt pijnlijk duidelijk.

Elke dag werken er professionals aan innovaties op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Alle burn-out coaches bij Liberi leveren vanuit hun eigen expertise een bijdrage. Zo gaan we met mensen de natuur in, waar ze zichzelf mogen zijn; daar blijken ze goed te kunnen herstellen van chronische stress. Als we nu na corona samen een nieuwe positieve invulling geven aan de term 'kantoortuin', dan zijn we op de goede weg.

Jos Nierop, stress & burn-out wandelcoach bij Liberi Coaching

www.liberi.nl

Spelen en werken in de kantoortuin

opleidingen

business flits

Regio Foodvalley

economische topregio

Regio Foodvalley behoort tot de economische top van Nederland. Het landelijke karakter van de regio heeft een grote aantrekkings-kracht vanuit de randstad waardoor het aantal inwoners blijft groeien. De economische veerkracht van de regio is groot ook in tijden van crisis. De werkzekerheid en het welvaartsniveau is in de Regio Foodvalley van bijzonder hoog niveau. Ook vinden inwoners het in de regio prettig leven; de 'brede welvaart' scoort hoger dan het landelijke gemiddelde.

Dit blijkt uit onderzoek van de provincies Gelderland en Overijssel naar de kracht van Oost Nederland. In dit onderzoek is gekeken naar de robuustheid van de economie op de lange termijn, maar de impact van de coronacrisis is niet genegeerd. In 2016 hebben de provincies de eerste editie van het multidisciplinaire onderzoek Kracht van Oost opgeleverd, nu ligt er een nieuwe versie. Het onderzoek toont aan dat Regio Foodvalley een economische topregio is.

In het rapport springt de regio er qua bevolkingsgroei uit. Stagneert het aantal nieuwe inwoners in andere regio's, in Regio Foodvalley komen meer mensen wonen dan er vertrekken. De groene gemeenten van Oost Nederland waaronder de Regio Foodvalley, zijn steeds meer in trek bij de senior kenniswerkers die uit de Randstad naar deze regio verhuizen.

De werkgelegenheid groeit sterk in de provincies Gelderland en Overijssel. Wat betreft werkzekerheid behoort de arbeidsmarktre-gio Foodvalley tot de top van Nederland. Ook het aandeel starters is hier hoog.

Maar niet alleen op het vlak van economische productie gaat het goed met de Regio Foodvalley. Ook op aspecten die mensen van waarde vinden voor hun welzijn en geluk, in het onderzoek heet dat de 'brede welvaart', scoort Foodvalley aanzienlijk hoger dan het landelijk gemiddelde. Inwoners scoren het woon- en leefmilieu hoog en zijn over het algemeen tevreden over hun inkomensontwikkeling.

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement