Werkplek van de toekomst: flexibiliteit als toverwoord

Magazines | Utrecht Business Nr 4 2020 | Lees volledige uitgave online

Initiatiefnemers van de prijsvraag voor de Werkplek van de Toekomst waren De Architect en Lensvelt. Hun briefing was breed. Gevraagd werden gedurfde en tegelijkertijd praktische voorstellen voor de werkplek, op kantoor, onder-weg of thuis en zowel voor de korte als de lange termijn. Deze trigger leverde 26 inzendingen op. Hieruit kozen de organisatoren vijf genomineerden. Opvallend is de diversiteit van de ontwerpen. Tegelijkertijd is er een duidelijke overeenkomst; flexibiliteit staat centraal.

Werken en leven

Casper Schwartz Architects werd genomineerd voor de Habitoor. De naam verwijst naar de integratie van habitat en kantoor. De Habitoor is een werk- en ontmoetingsplek met een groot aantal functies, zowel zakelijk als priv?-gerelateerd. Werknemers ontmoeten er klanten, overleggen met collega's maar kunnen in de Habitoor ook sporten en eten. Er is zelfs een heus kookeiland aanwezig.

Door het vele thuiswerken zijn mensen gewend om zelf hun dagen

De timing van een recente prijsvraag over de werkplek van de toekomst was uitstekend. Want dat die werkplek post-corona ingrijpend anders wordt, staat vast. Thuiswerken is here to stay. Dat stelt andere eisen aan het kantoor. Het wordt meer een plek voor ontmoeting, interactie en inspiratie. Anticiperen op een mogelijke volgende virusuitbraak zal een vanzelfsprekende randvoorwaarde worden. In de ontwerpen van winnaar en genomineerden is flexibiliteit de rode draad.

Flexibiliteit als sleutelwoord

in te richten. Dat bevalt en wordt in de Habitoor gefaciliteerd. Tegelijkertijd biedt het concept ruim gelegenheid voor kwalitatief contact met collega's. Volgens Casper Schwartz zullen kan-toren in de toekomst een stuk kleiner zijn dan nu het geval is. Het draait veel meer om het inspirerende karakter van de ruimtes en de kwaliteit van de locatie.

Toestromen beheersen

Een nominatie was er ook voor het project Duvel Sociale Ruimte. Tijdens de eerste fase van de lockdown voerde AWAA een studie uit voor de Belgische brouwer Duvel Moortgat. Eerder ont-wikkelde het bureau al het masterplan voor het terrein van Duvel en ontwierp alle faciliteiten. AWAA onderzocht de ruimtelijke mogelijkheden om ondanks social distancing ontmoeting en interactie te faciliteren. Zodanig dat de brouwer ook in een post-coronatijd-perk een groot publiek kan ontvangen.

Centraal in het voorstel staat de manier waarop mensen circuleren. Door de verschillende toestromen te beheersen en ruimtes zo te ontwerpen dat deze kunnen krimpen of uitbreiden, wordt het mogelijk om eventuele toekomstige gezondheidsregels na te leven. Ook bieden de ruimtes een sterke architect-

Prijsvraag Werkplek van de Toekomst

De winnende FL'EX-BOX: circulair en zelfvoorzienend (illustratie Ex Interiors).

medewerkers maar het kantoor ultiem flexibel. Gebouwen, leer- en werkom-gevingen zullen in de toekomst steeds sneller veranderen. Dit vraagt om het meervoudig gebruik van ruimtes. SHFT maakt dat mogelijk door een verzame-ling ruimte-verdelende elementen die opgehangen worden aan een railsys-teem. Hiermee kan de werkomgeving meebewegen met de veranderende behoefte van een organisatie.

Gebruikers kunnen eenvoudig vari?ren in aantal, type, openheid en materia-lisatie van ruimtes. Ook de verlichting kan afzonderlijk bepaald worden. En met stroomvoorzieningen in de wan-delementen en de mogelijkheid op elke gewenste plek schermen aan de rail op te hangen, kunnen alle deelgebieden worden voorzien van een AV-installatie.

Door SHFT te combineren met stapel-bare en aanpasbare meubels wordt de toekomstbestendigheid van de werkomgeving vergroot. En door extra rails toe te voegen, kan de ruimte verder worden uitgebreid.

Houten modules

Winnaar van de prijsvraag werd de FL'EX-BOX, een concept van Ex Interiors. Met dit systeem van houten modules kunnen verschillende werk-plekken gecre?erd worden. De modules worden geprefabriceerd en kunnen

overal worden geplaatst. Vari?rend van een enkele box in de tuin van een huis tot een cluster in bijvoorbeeld het stadscentrum, in wijken of op het platteland.

De FL'EX-BOX is koppel- en stapelbaar. Ook de afwisseling tussen gesloten en open wanden geeft ontwerpers veel flexibiliteit. Aan de buitenzijde kan een kleine veranda met houten luiken wor-den aangebracht. Werken en ontmoe-ten kunnen dus ook in de open lucht plaatsvinden.

Economie en ecologie

Het winnende concept is circulair en zelfvoorzienend. De FL'EX-BOX heeft te openen delen en een natuurlijke luchtverversing. Daken kunnen worden voorzien van zonnepanelen of groen. De maatvoering is gebaseerd op de gangbare stramienmaten in kantoorge-bouwen. Hierdoor kan de FL'EX-BOX ook in bestaande gebouwen worden geplaatst.

De jury was onder de indruk van het innovatieve karakter van het ontwerp. Ook het feit dat gebruikers tijdens het werk frisse lucht inademen en door de natuur kunnen lopen, werd geprezen. Zo versterken economie en ecologie elkaar, aldus de jury.

onische ervaring. De 'kneedbaarheid' van het geheel komt volgens AWAA ook in het meubilair tot uitdrukking.

Ideaal voor de werknomade

Op een fysiek kantoor zorgt de werkgever voor comfort, akoestiek en verlichting. Werken mensen elders dan is er geen grip op deze elementen. Daarom bedacht JCAU een professionele werkplek die ge-heel locatie-onafhankelijk is. Het genomi-neerde ontwerp bestaat uit een draagbaar werkstation dat op kantoor, onderweg, thuis of waar ook ter wereld gebruikt kan worden. Het element is gemaakt van akoestisch materiaal. Daardoor functio-neert het ook als privacyscherm; geluid van buiten wordt gefilterd.

De draagbare werkplek is op meerdere manieren vouwbaar. Ook is het mogelijk om te schakelen met werkstations van collega's. Wordt de werkplek niet gebruikt dan kan deze compact worden opgevou-wen tot een rugtas. Die biedt dan ook plek voor onder meer een laptop. Zo heeft de werknomade altijd alle benodigdhe-den bij zich. Ge?ntegreerde zonnepanelen wekken stroom op voor de verlichting. De panelen laden op als de gebruiker onderweg is.

Omgeving beweegt mee

Met haar genomineerde ontwerp SHFT (shift) maakt Hollandse Nieuwe niet de

KANTOORINRICHTING

SHFT: werkomgeving beweegt mee met de organisatie (illustratie Hollandse Nieuwe).

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement