50 Jaar Nieuwegein: Halve eeuw vooruitgang

Magazines | Utrecht Business Nr 3 2021 | Download de PDF | Lees volledige uitgave online

Actueel

50 jaar Nieuwegein
Halve eeuw vooruitgang

Nieuwegein bestaat dit jaar vijftig jaar en dat wordt uiteraard gevierd met tal van activiteiten in de gemeente. De stad heeft zich mede dankzij de centrale ligging ontwikkeld tot een echte ondernemers- en werkstad en als het aan wethouder Ellie Eggengoor (Economische Zaken) ligt, groeit dat de komende decennia – met duurzaamheid altijd in het achterhoofd - alleen nog maar verder: “De gemeente wil daarbij graag de verbindende factor zijn.”

Met haar vijftig jaar is de gemeente Nieuwegein relatief jong, maar in de afgelopen vijf decennia is er ontzettend veel bedrijvigheid geweest tussen de oevers van de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal. Niet alleen in het centrum, maar zeker ook op de bedrijventerreinen, waarvan de afgelopen jaren het jonge terrein Het Klooster uiteraard het meest onder de aandacht kwam.

Nieuwegein heeft zich door de jaren heen ontwikkeld tot een echte ondernemers- en werkstad en dat is eenvoudig te verklaren, weet ook Ellie Eggengoor, wethouder Economische Zaken bij de gemeente Nieuwegein: “Nieuwegein heeft door haar ligging in het midden van het land, in de regio Utrecht en nabij de snelwegen, al een voorsprong qua bereikbaarheid en ondernemersklimaat. Daarnaast is het belangrijk dat er goed functionerende werkgebieden zijn met goede bedrijfsruimten en voldoende beschikbaar opgeleid personeel.”

Bereikbaar
Grote (logistieke) bedrijven en ondernemers weten Nieuwegein te vinden vanwege de centrale ligging. Men wil goed bereikbaar zijn voor klanten en leveranciers en daarmee zit je in Nieuwegein uiteraard goed. Vanuit de overheden wordt daarin ook sterk meegedacht en worden geregeld verdere verbeteringen doorgevoerd op dat vlak. Ook bij de realisatie van bedrijvenpark Het Klooster is bereikbaarheid een belangrijk punt geweest. Bij de gemeente Nieuwegein werkt het qua bereikbaarheid sowieso meerdere kanten op. Niet alleen de bereikbaarheid van de stad is namelijk belangrijk. “We vinden het als gemeente ook belangrijk om goed bereikbaar en toegankelijk te zijn voor ondernemers en met hen mee te denken. Veel contact, regelmatig bedrijfsbezoeken en organiseren van bijeenkomsten”, legt wethouder Eggengoor uit.

Bedrijventerreinen
De gemeente doet er veel aan om de relatie met bedrijven goed te houden. Daar gaat veel tijd en energie in zitten, aangezien in de gemeente grofweg 6.300 bedrijven gevestigd zijn, die werk bieden aan bijna 50.000 mensen! Het is bijna bizar als je nagaat hoe snel de ontwikkelingen op dat vlak de afgelopen vijftig jaar gegaan zijn in Nieuwegein. In 1971 waren namelijk maar enkele honderden bedrijven geregistreerd, vooral in Jutphaas en Vreeswijk. Het is bijna niet meer voor te stellen als je nu kijkt naar de bedrijvigheid in de logistieke hotspot die Nieuwegein vandaag de dag is. Bedrijventerreinen Plettenburg en Laagraven-Liesbosch behoren tot de honderd grootste bedrijventerreinen van Nederland en na een uitdagende start (door de economische crisis bleek het lastig bedrijven te vinden die zich er wilden vestigen) is het ook op Het Klooster druk sinds grote logistieke partijen inzagen hoe gunstig de ligging van het terrein is. Het Klooster ligt direct aan de A27 en is gesitueerd in de driehoek van de A2, A12 en A27. Dat maakt het hele land goed bereikbaar.

Kanaal
Ook de in 2019 afgeronde renovatie van het Lekkanaal, waarbij het kanaal werd verbreed, een derde sluiskolk werd gebouwd en extra ligplaatsen werden aangelegd, heeft gezorgd voor een nog betere bereikbaarheid. Door de Beatrixsluis in het Lekkanaal komen jaarlijks zo’n 50.000 schepen. Daarmee is de sluis de grootste monumentale binnenvaartsluis van Nederland. De Prinses Beatrixsluis dreigde een knelpunt te gaan worden in de belangrijkste rechtstreekse hoofdvaarwegverbinding tussen de havens van Amsterdam en Rotterdam, maar dat probleem is met de aanpassingen afgewend.

Duurzaam
Duurzaam ondernemen is belangrijk voor Nieuwegein. De circa 6.300 bedrijven in de stad leveren een belangrijke bijdrage aan energiebesparing, het opwekken van duurzame energie en de circulaire economie (zie daarvoor ook de ‘Routekaart Energieneutraal Nieuwegein 2040’ op www.nieuwegein.nl). Daarbij is ook sociaal ondernemerschap van belang, waarbij ondernemers zich inzetten voor arbeidsreïntegratie en een beter milieu. De gemeente neemt drie rollen aan om duurzaam ondernemen in Nieuwegein te vergroten. Allereerst een stimulerende rol, in de vorm van fondsen, subsidies en fiscale voordelen. Daarnaast wordt er gehandhaafd, om te zien om bedrijven voldoen aan wettelijke verplichtingen en tot slot wil de gemeente de gang naar meer duurzaamheid faciliteren via samenwerking en kennisdeling. “Sowieso willen we als gemeente de verbindende schakel zijn”, geeft wethouder Eggengoor aan. “We willen daarbij ook verbindingen leggen tussen onze MBO-opleidingen zoals ROC Midden-Nederland en bedrijven, waar het gaat over de krapte op de arbeidsmarkt.”

Toekomst
Het moet er volgens wethouder Eggengoor toe leiden dat Nieuwegein over twee decennia energieneutraal (en veilig en gezond) is. Haar toekomstbeeld: “In 2040 heeft Nieuwegein goed functionerende werkgebieden die up-to-date zijn en duurzame panden hebben. Ondernemers in de regio weten elkaar te vinden en doen zaken met elkaar: op deze manier verminderen de verkeersstromen en blijft onze regio beter bereikbaar. Ondernemers weten de gemeente te vinden en de gemeente weet wat er speelt bij ondernemers.” Ondernemers in Nieuwegein gaan volgens dit toekomstbeeld mooie tijden tegemoet. Aan de gemeente zal het daarbij in ieder geval niet liggen, geeft Eggengoor aan: “Graag werken we als gemeente ook de komende 50 jaar samen met onze ondernemers aan een ondernemend Nieuwegein!”

Meer informatie over ondernemen in Nieuwegein:  www.nieuwegein.nl/ondernemen
 
Feiten en cijfers
- bijna 64% van de banen in Nieuwegein bestaat uit MBO-banen in het MKB
- voor het grootbedrijf is dat een kleine 28%
- het aantal ZZP’ers is in Nieuwegein met 8,8% relatief klein
- het grootste in Nieuwegein gevestigde bedrijf is Ballast-Nedam


 
 
 
delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement