Ondernemerskring Nieuwegein: de kracht van samen

Magazines | Utrecht Business Nr 3 2021 | Download de PDF | Lees volledige uitgave online

Ondernemerskring Nieuwegein biedt platform om klein-mkb’ers en zzp’ers te verbinden
De kracht van samen

Tekst: Aart van der Haagen
Fotografie: Ondernemerskring Nieuwegein


Het zal veel klein-mkb’ers en zzp’ers bekend in de oren klinken: het gevoel dat je er bij het dragen van verantwoordelijkheden en het maken van keuzes altijd alleen voor staat. Hoe fijn is het dan als je in een informele sfeer kunt sparren met collega’s in alle mogelijke beroepsgroepen? Ondernemerskring Nieuwegein biedt daarvoor een laagdrempelig platform, met een mix van kennis en ervaring delen, vertrouwen scheppen om elkaar werk te gunnen en last but nog least pure gezelligheid. 

Dat netwerken zijn vruchten afwerpt, zullen weinig ondernemers betwisten. Het maakt echter wel verschil in welke setting je dat doet. Past het bij je persoon en bij je positie in het bedrijfsleven? Voorzitter Jos Littel verduidelijkt dit aan de hand van de ontstaansgeschiedenis van de Ondernemerskring Nieuwegein, kortweg OKN, die toevallig zijn zilveren jubileum viert. “Bij de oprichting in juni 1996 bestond er eigenlijk geen vereniging die de belangen behartigde van zelfstandigen - tegenwoordig zzp’ers genaamd - en mkb’ers met een personeelsbestand tot pakweg vijf fte. De horeca en de detailhandel waren wel georganiseerd, maar dat beperkte zich tot die branches. Grote bedrijven vonden en vinden elkaar in De Nieuwe, alleen hebben zij andere behoeften, bijvoorbeeld gezamenlijk vergunningen aanvragen of een bedrijventerrein beveiligen. Wij wilden juist een alternatief in het leven roepen voor kleinere en eenmansbedrijven die veelal vanaf een kantoor, vanuit huis of ambulant werken.”

Niet het wiel uitvinden
Hoe zien dan de overeenkomstige behoeften van deze doelgroep eruit? “Kleine ondernemers en zelfstandigen moeten naast hun core business heel veel randzaken regelen,” legt OKN-secretaris Edwin Meuwsen uit. “Terwijl hun agenda al volzit, liggen er toch allerlei aandachtspunten op hun bordje, bijvoorbeeld relevante wetgeving, verzekeringen, acquisitie en meer actuele zaken als overleven in coronatijd en omgaan met de energietransitie. Als je weken van vijftig, zestig uur draait, wil je liever niet op alle vlakken zelf het wiel uitvinden. Daarnaast zie je het verschijnsel dat deze ondernemers qua business veel hooi op hun vork nemen, om hun continuïteit te waarborgen en toch niet bepaalde orders te hoeven missen. Heel begrijpelijk, maar je kunt niet alles alleen. Binnen de Ondernemerskring Nieuwegein vind je klein-mkb’ers en zelfstandigen uit een grote diversiteit aan branches, die vergelijkbare vraagstukken en uitdagingen voor hun kiezen krijgen. In een heel informele setting deelt iedereen zijn kennis en ervaringen met elkaar. De ene keer in de vorm van een presentatie door een deskundige, de andere keer ‘gewoon’ onderling aan tafel tijdens een diner. Dat praat makkelijk.”

Vertrouwen
De kracht van samen binnen OKN behelst nog een andere belangrijke component. Littel: “Ondernemers die elkaar goed leren kennen zullen de ander eerder business toespelen en bij derden aanbevelen. We weten allemaal dat vertrouwen een doorslaggevende factor vormt, veel meer nog dan de laagste prijs. Je gunt de ander een order en dat niet alleen, je kunt ook gebruikmaken van elkaars netwerken en die zelfs onderling koppelen. Binnen onze vereniging zien we genoeg voorbeelden van ondernemers die individueel niet de capaciteit of expertise hebben om een veelomvattende klus aan te pakken, maar door samenwerking met anderen in het netwerk wél. Daar komt dan weer dat vertrouwen om de hoek kijken. Je weet met wie je de opdracht aanvaardt. Ondernemers in ons netwerk zullen elkaar dus ook niet snel teleurstellen.” Meuwsen spreekt van een sfeer van geven en nemen. “Ik proef eigenlijk al hoe een geïnteresseerde om lid te worden erin staat als ik een belletje pleeg ter kennismaking. Dan informeer ik naar het bedrijf, de klantenkring, de motivatie om aan te haken bij de OKN enzovoorts.” Littel: “De drempel ligt erg laag om bij elkaar advies te vragen. Je neemt graag even de tijd om de ander te helpen.”

Gelijkwaardigheid
Ondernemerskring Nieuwegein hecht veel waarde aan een gezellige, informele sfeer en schept daarvoor de juiste omstandigheden. Meuwsen: “We combineren alle bijeenkomsten met een diner, waar de deelnemers vlot met elkaar aan de praat raken. Bewust wisselen we per gang de tafelbezetting en schuiven de vijf bestuursleden overal aan om ieders verhaal te horen. De ene ondernemer begint vanzelf honderduit te vertellen, de ander houdt zich wat meer op de achtergrond, terwijl we juist ook die mensen aan het woord willen laten. Ieder heeft zijn eigen belangrijke boodschap en onderscheidend vermogen, soms zelfs zonder zichzelf daarvan bewust te zijn. Als anderen daar positief op reageren, kan dat ogen openen. We zien sowieso veel bescheidenheid bij zzp’ers en klein-mkb’ers. Zij mogen hun kwaliteiten best nadrukkelijker uitdragen, iets dat wij op een positieve manier proberen te stimuleren. Daarbij draait alles om gelijkwaardigheid. We luisteren naar iedereen, niemand hoeft zich buitengesloten te voelen en groepsvorming zul je bij de OKN absoluut niet aantreffen. Mensen die voor het eerst op een bijeenkomst verschijnen voelen zich juist over het algemeen heel snel welkom.”

Ondernemers zélf
Volgens Littel spannen diverse deelnemers zich zelfs actief in om de entree voor nieuwkomers te vergemakkelijken. “Er zitten er diverse bij die vooral voor de sfeer en het netwerken gaan, zonder de achterliggende gedachte dat ze graag extra business genereren. Het enthousiasme viel ons des te meer op toen we laatst tijdens een ledenvergadering de toekomst ter sprake brachten. Diverse ondernemers willen zich graag sterk maken om het ledental te helpen uitbreiden, door de Ondernemerskring Nieuwegein in hun eigen netwerk onder de aandacht te brengen. Ook positief zijn de initiatieven om eens een bedrijfsexcursie of een presentatie rondom een thema te verzorgen, iets dat wij als bestuur volop ondersteunen.” Meuwsen vult aan: “Je merkt aan de betrokkenheid dat de ondernemers zélf samenkomen, niet matig gemotiveerde personeelsleden die van hun baas de opdracht krijgen om een netwerkmeeting bij te wonen. Dat verschil hangt natuurlijk samen met het feit dat wij er voor zzp’ers en klein-mkb’ers zijn. Om rekening te houden met hun belangen hanteren we een gunstige contributie en zorgen we ervoor dat we de agenda niet overladen met bijeenkomsten, want dat blijft altijd een dingetje voor drukbezette ondernemers. Zij winnen trouwens ook tijd door te profiteren van elkaars kennis, netwerken en wellicht de mogelijkheid om samen een opdracht van een klant aan te nemen.”

Meer informatie: www.okn-nieuwegein.nl
 
delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement