Regionale economie toont herstel: De spanning stijgt weer

Magazines | Utrecht Business Nr 3 2021 | Download de PDF | Lees volledige uitgave online

TRENDS
 
Regionale economie toont herstel
De spanning stijgt weer
 
Hij had er een jaar geleden blind voor getekend, benadrukte Wopke Hoekstra tijdens Prinsjesdag. De minister van Financiën doelde op het snelle herstel van de Nederlandse economie na de corona-uitbraak en daaropvolgende lockdowns. Met dank aan de omvangrijke steunpakketten ziet die economie er volgens Hoekstra opvallend goed uit. Regionale verschillen bij het herstel zijn er zeker, ook binnen de provincie Utrecht. De krapte op de arbeidsmarkt neemt toe.
 
In haar Economisch Kwartaalbericht van september 2021 verwacht de Rabobank dat de economie in de grootstedelijke regio Utrecht dit jaar minder dan gemiddeld zal groeien.
 
Kwetsbaar
Dit gebied kent volgens de bank veel sectoren die in sterke mate hinder ondervinden van de coronabeperkingen en tegelijkertijd een relatief groot aandeel in de regionale economie hebben. Zo maakte de functie als nationale ontmoetings- en vergaderplek Utrecht tijdens corona kwetsbaar.
Dat werkt door in de rest van het jaar. Wel voorspelt Rabobank een inhaalslag in het derde en vierde kwartaal. Over heel 2021 leidt dat voor de regio Utrecht tot een iets lager dan gemiddelde groei.
 
Starters en stoppers
Voor het rapport ‘Mijn regio in coronacijfers’ vergelijkt de Kamer van Koophandel de coronaperiode – de kwartalen van april 2020 tot en met juni 2021 – met de vijf kwartalen daarvoor. De Utrechtse regio blijkt relatief sterk geraakt door de crisis, net als Groot-Amsterdam. Oorzaak is de afname van de groei in groothandel, zakelijke diensten en cultuur, sport en recreatie.
Het aantal startende bedrijven in de regio Utrecht daalde volgens de KvK licht (-2%), het aantal stoppers groeide relatief sterk (+8%). Wel zijn Utrechtse ondernemers iets minder negatief over de conjunctuur dan hun Amsterdamse collega’s.
 
West het best
Het CBS vergeleek de omvang van de economie in het tweede kwartaal van 2021 met dezelfde periode in 2019, pré-corona dus. Binnen de regio Utrecht zijn er aanzienlijke verschillen. Waar het Stadsgewest Utrecht 1% onder het niveau van 2019 lag, groeide de economie van Zuidoost-Utrecht met hetzelfde percentage. Met een groei van 4% ten opzichte van 2019 behoort Utrecht-West tot de best scorende gebieden in de vergelijking. Volgens het CBS dragen industrie en handel – sterk vertegenwoordigd in Utrecht-West – in belangrijke mate bij aan deze groei.
 
71% meer vacatures
Analoog aan de economische ontwikkeling zorgde de samenstelling van de werkgelegenheid in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht voor een bovengemiddelde terugval in vacatures. Maar de versoepelingen van de maatregelen en de groeiende economie leiden er ook toe dat de regionale arbeidsmarkt herstelt. Vergeleken met medio 2020 stonden in Midden-Utrecht in het tweede kwartaal naar schatting 71% meer vacatures open. Samen met een daling van de kortdurend werkzoekenden zorgt dit voor meer spanning op de arbeidsmarkt.
 
Kloof overbruggen
In het tweede kwartaal van 2021 gold volgens het UWV in Midden-Utrecht voor maar liefst 81 van de 112 beroepsgroepen de typering krap tot zeer krap. De krapte is met name hoog bij software- & applicatieontwikkelaars, transportplanners & logistiek medewerkers, databank- en netwerkspecialisten.
Ondanks de grote krapte staan nog altijd mensen aan de kant die kunnen en willen werken. Om de kloof tussen vraag en aanbod te overbruggen, moeten werkgevers én werknemers anders naar functies en functie-eisen kijken, stelt het UWV. Meer selecteren op zogeheten skills, minder op harde eisen zoals een diploma of ervaring in de betreffende sector.
delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement