Literatuur

Magazines | Utrecht Business Nr2 2022 | Lees volledige uitgave online

LITERATUUR

Van capo tot CEO

Door Jan-Joost Kroon

Jan-Joost Kroon koos een aanspre-kende invalshoek voor zijn boek. Van capo tot CEO was ruim drie weken Nederlands bestverkochte managementboek. Het economische fundament is cruciaal voor de ver-schillende maffia's. Zij opereren in tal van sectoren als heuse multinatio-nals waarin miljarden omgaan en zijn sterk verweven met de bovenwereld.

Kroon ging op zoek naar lessen die voor bonafide ondernemers relevant kunnen zijn. Denk aan het vermogen je aan te passen aan steeds wisselen-de omstandigheden en het belang van een zorgvuldige selectie van nieuwe medewerkers. Ook de wijze van communiceren kan onderne-mers inspireren. Mooi voorbeeld is capo dei capi Bernardo Provenzano, bijgenaamd de tractor vanwege zijn nietsontziende optreden. Terwijl hij ondergedoken zat, gaf Provenzano opdrachten met korte handgeschre-ven briefjes. Deze pizzini vonden via een paar vertrouwelingen hun weg in de organisatie. Zo stuurde hij jarenlang vele duizenden mensen aan. Ellenlange meetings zijn dus niet per se nodig.192 pag.

ISBN 978-94-6126-492-3.

20,-. Haystack.

De Adriatische ZeeDoor Robert D. Kaplan

Robert D. Kaplan (69) reist al bijna veertig jaar door Oost-Europa, Azi? en Afrika. De Amerikaanse journalist schrijft voor toonaangevende media en is auteur van ruim twintig boeken. Daaronder Balkanschimmen (1993) dat een verhelderend inzicht geeft in voormalig Joegoslavi?. Kaplan zet zijn kennis ook in als regeringsadviseur en prominent lid van denktanks als Foreign Policy Research Institute en Eurasia Group.

Als geen ander verbindt hij historie en cultuur met actuele geopolitiek. Zijn meest recente boek gaat over de Adriatische Zee. Met landen als Itali?, Sloveni?, Kroati?, Montenegro, Albani? en Griekenland al duizenden jaren een plek waar oost en west elkaar treffen. 

De Nederlandse vertaling van Kaplans boek verscheen vrijwel op het moment dat Rusland Oekra?ne binnenviel. Zijn boek draagt zeker bij aan het inzicht in de oorzaak en mogelijke gevolgen van deze oorlog. De toekomst van landen als Kroati?, Montenegro en Albani? in relatie tot EU en de NAVO komt aan bod. Ook plaatst Kaplan de vluchtelingencrisis in perspectief. Hij geeft relevante context bij actuele ontwikkelingen. Daarom verdient dit boek een breed publiek, zeker nu.416 pag.

ISBN 978-90-0035-418-4.

29,99. Spectrum.

De 100 meest gestelde vragen bij bedrijfsoverdracht

Door Berrie Abelen

Voor verreweg de meeste onder-nemers is bedrijfsoverdracht een eenmalige ervaring. Uiteraard zijn er tal van specialisten die graag ondersteunen bij zo'n overdracht. Toch draagt een stevige dosis eigen kennis zeker bij aan een succesvol verkoop- of aankoopproces.

Berrie Abelen adviseerde bij ruim honderd overdrachtstransacties. De inhoud van evenzoveel blogs over zijn specialisme vormen de grondslag voor De 100 meest gestelde vragen bij bedrijfsoverdracht. Thematisch gerangschikt met aandacht voor de bij een overdracht betrokken partijen, ori?ntatie en voorbereiding plus de financi?le, fiscale en juridische ins en outs. Het vaak Angelsaksische jargon komt daarbij aan bod: discounted cashflow, disclosure letter, locked box-bepaling... Ook het belang van communicatie met stakeholders wordt niet vergeten. Kortom: een praktische, pragmatische handleiding waarbij de vlag de lading dekt.

139 pag.

ISBN 978-94-9317-139-8.

25,-. BigBusinessPublishers.

PretopiaDoor Stefaan Vandist

De noodzaak om klimaatverandering het hoofd te bieden, wordt alsmaar urgenter. De Vlaamse innovatiestra-teeg Stefaan Vandist schetst in Pretopia ons perspectief met vier fictieve toekomstscenario's voor Antwerpen. Daarbij ligt de nadruk op klimaatverandering en welzijn. 

De uitdagingen van de Vlaamse stad spelen wereldwijd in veel grote steden. Het maakt deze benadering relevant en bruikbaar. 

Vandist gaat nader in op thema's als mobiliteit, voedselsystemen, energie, welzijn, stadsontwikkeling en materi-aalgebruik. Bij elk aspect beschrijft hij een groot aantal idee?n, oplossingen, samenwerkingsverbanden en concrete projecten. Voor veel lezers ongetwijfeld een welkome bron van inspiratie. Goede voorbeelden doen goed volgen.

Vandist schetst ook de contouren van een nieuw besturingssysteem voor economie en samenleving. Volgens de auteur is dit een cruciale voorwaarde om ons succesvol aan te passen aan de verandering van het klimaat.349 pag.

ISBN 978-94-0147-786-4.

29,99. LannooCampus.

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement