Literatuur

Magazines | Utrecht Business Nr 1 2021 | Lees volledige uitgave online

BUSINESS MODEL SHIFTS

Door Patrick van der Pijl,

Roland Wijnen en Justin Lokitz

Gezien de omstandigheden is het niet verwonderlijk dat veel actuele boeken gaan over verandering. Zo ook Business Model Shifts. Het speelveld waarop bedrijven opere-ren, wijzigt in hoog tempo. Naast de technologische revolutie en de ener-gietransitie kwam er een lockdown die sommige ondernemers in ??n klap brodeloos maakte.

Hoe zorg je ervoor dat het busi-nessmodel zodanig is ingericht dat een bedrijf succesvol kan blijven? Dit boek geeft daartoe inzicht in zes cruciale veranderingen: van product naar dienst; van stakeholder naar shareholder; van fysiek naar digitaal; van pijplijn naar platform; van stapsgewijs naar exponentieel en van lineair naar circulair.

Stuk voor stuk ingrijpende ontwik-kelingen die zowel bedreigingen als kansen betekenen. Business Model Shifts helpt bij de juiste strategie, onder meer met 39 praktijkvoor-beelden, ruim zestig individuele bedrijfsmodellen en meer dan dertig patronen. Ook hierbij geldt: een keuze is niet voor eeuwig. Bepalend voor bestendig succes is het vermo-gen om te blijven veranderen.288 pag.

ISBN 978-90-2443-485-5.

39,90. Boom.

MAKING SHIFT HAPPEN

Door Margareth de Wit

Hoe cruciaal effectief leiderschap is, maakt de coronacrisis in ultimo duidelijk. Wereldwijd zijn er tal van voorbeelden in positieve en negatieve zin. Er wordt een beroep gedaan op vaardigheden die zelden getoond laat staan getest worden. Toch fungeert de huidige periode als lakmoesproef voor de toekomst. Denk aan de tran-sities en ingrijpende veranderingen op tal van gebieden: duurzaamheid, arbeidsmarkt, gezondheidzorg.

Voor leidinggevenden die impact willen hebben bij deze ontwikkelingen schreef Margareth de Wit Making Shift Happen. De Wit traint al jarenlang leiders van internationale topbedrijven. Ook in het onderwijs zet ze haar expertise in, bijvoorbeeld om samenwerking in zelfsturende teams te bevorderen. Haar boek bevat tien trainbare stappen waarmee leidinggevenden kunnen bijdragen aan de gewenste transities binnen hun organisatie.

204 pag.

ISBN 978-94-6372-016-8.

24,99.

Amsterdam University Press.

7 ROLES TO CREATE SUSTAINABLE SUCCES

Door Carola Wijdoogen

Corona zorgt op tal van gebieden voor een versnelling. Zo is er een brede ambitie om de herstelinvesteringen te gebruiken om de energietransitie meer vaart te geven. Carola Wijdoogen was Directeur Duurzaam Ondernemen bij NS en is sinds 2019 directeur van Stichting Sustainability University. Uit onderzoek van deze organisatie blijkt dat 62% van de bedrijven die al bezig zijn met de duurzame transitie ver-wacht dat de coronacrisis hierbij helpt. 22% denkt dat zelfs een versnelling optreedt. Opvallend is dat organisaties die nog niet of amper met de transitie zijn gestart, de huidige crisis juist als een belemmering zien.

Voor beide kampen schreef Wijdoogen 7 Roles to Create Sustainable Success. In dit Engelstalige boek bundelt zij haar eigen ervaringen, wetenschappelijk onderzoek plus de lessen van internati-onale opinieleiders zoals Kate Raworth en duurzaamheidsmanagers van onder meer DSM, Unilever en Google. Met haar boek wil Wijdoogen handvatten bieden voor acties en innovaties die de duurzame transitie versnellen. Organisaties die hierin slagen, verster-ken hun concurrentiepositie.

208 pag.

ISBN 978-90-8294-974-2.

29,75. Stichting Sustainability University/Amsterdam University Press.

WENNEN AAN WENDENDoor Marilijn Boumeester

Als ??n vaardigheid van personen en organisaties op dit moment op de proef wordt gesteld, is het wel het vermogen om mee te bewegen met onverwachte omstandigheden. Toch komen de corona-uitbraak en de gevolgen ervan maar mond-jesmaat aan bod in het boek van Marilijn Boumeester. Zij behandelt wendbaarheid met een veel breder, bijna alomvattend perspectief. Het onderwerp heeft zowel te maken met maatschappelijke veranderingen als met persoonlijke drijfveren en ambi-ties. Wendbaarheid speelt een rol in het onderwijs, bij het werk en in de priv?situatie. De brede context trech-tert gaandeweg tot concrete aan-bevelingen en handvatten. Wennen aan wenden wil de lezer helpen om open te staan voor verandering. Want wenden is een continu proces; je bent er nooit klaar mee. Die dynamiek vat Boumeester samen in de doelstelling om toekomstbehendig in plaats van toekomstbestendig te worden.281 pag.

ISBN 978-94-6215-675-3.

39,95. Vakmedianet.

Literatuur

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement