Ondersteuning door URECA: Ons werk zit er nog lang niet op

Magazines | Utrecht Business Nr 1 2021 | Lees volledige uitgave online

Behoefte aan ondersteuning URECA blijft groot         
“Ons werk zit er nog lang niet op”
 
TEKST HANS HAJÉE
 
Toen de impact van de corona-uitbraak voor het bedrijfsleven duidelijk werd, kwamen stakeholders in de regio Utrecht direct in actie. Provincie, gemeenten en regionale bedrijven vormden samen de Utrecht Region Economische Corona Alliantie, kortweg URECA. Doel: een praktisch en concreet hulploket bieden voor alle ondernemers. “Pas als je de strekking van een vraag doorgrondt, is gerichte ondersteuning mogelijk.”
 
Projectleider Gert Jan Jansen op de Haar hoefde niet lang na te denken toen hij het verzoek kreeg om bij URECA de kar te trekken. “Het is een goede gelegenheid om mijn dertig jaar ervaring in te zetten bij de ondersteuning van regionale ondernemers.” Jansen op de Haar had twee IT-bedrijven waarvan hij er recent één verkocht. “Dat geeft me tijd voor deze rol.”
Het URECA-loket was in no-time operationeel. “Letterlijk binnen een week. De backoffice wordt bezet door twee EBU-medewerkers, een groot aantal regionale bedrijven en ondernemers is beschikbaar voor vragen en ondersteuning.”
 
Tijdrovend maar dankbaar
Aanvankelijk waren ondernemers vooral op zoek naar informatie over de verschillende regelingen. “Maar al snel werden vragen specifieker en veelomvattender; mijn verdienmodel werkt niet meer; wat kan ik doen?”
Voor startups en innovatieve mkb’ers werd de Corona Overbruggingslening (COL) ingesteld. “Aanspreekpunt was de ROM, maar in veel gevallen bleek dat voor een succesvolle aanvraag extra onderbouwing nodig was. Ook daarmee helpen wij bedrijven. Tijdrovend maar dankbaar werk.”
 
Veel vertrouwen
De achtergrond van ondernemers en bedrijven die zich wenden tot URECA is zeer divers. “Mkb, zzp’ers en startups maar ook grotere ondernemingen. Logischerwijs zijn veel ervan actief in de horeca, evenementenbranche en persoonlijke dienstverlening.”
De gesprekken gaan meestal via Teams of Zoom. “Al is het virtueel, mensen ervaren dit zonder meer als echt contact. Mede daardoor is er geen terughoudendheid om informatie te delen. Het vertrouwen is groot en dat is belangrijk om de klankbordrol goed te kunnen vervullen. Ook mijn eigen ervaringen helpen daarbij. Net als ondernemers nu heb ik voor hete vuren gestaan. En weet wat het is als je bij de afdeling bijzonder beheer van de bank terechtkomt. Het helpt absoluut dat ik deze ervaringen als context meeneem bij de gesprekken.”
                                                                           
Strekking doorgronden
Meestal is de eerste trigger bij een hulpvraag financieel, stelt Jansen op de Haar. “Maar daarachter gaan vaak andere zaken schuil; twijfel over het verdienmodel en het langetermijnperspectief van een bedrijf. Pas als je de strekking van een vraag doorgrondt, is gerichte ondersteuning mogelijk; bijvoorbeeld op het gebied van financiën, juridische aspecten of marketing.”
Daarbij kan URECA een beroep doen op een groot aantal regionale bedrijven en ondernemers die zich willen inzetten. “In de praktijk varieert hun inbreng van een bondig antwoord op een concrete vraag tot intensieve begeleiding bij een financieringstraject.”
 
Creativiteit en veerkracht
Na de zomer namen de hulpvragen toe. “Ondernemers zagen toen: dit gaat lang duren. Afwachten tot de storm overwaait, is geen optie meer. De vraag dient zich aan of je businessmodel nog houdbaar is. Vaak is het nodig om de bakens echt te verzetten.”
Jansen op de Haar roemt de creativiteit en veerkracht van ondernemers. “Zoals een zangeres die haar inkomsten door optredens geheel zag wegvallen. Ze gooide het roer om en startte met een opleiding voor uitvaartondernemer. Om in de tussentijd in haar levensonderhoud te voorzien, wilde zij de mogelijkheden verkennen om haar muziek via streamingdiensten te vermarkten.”
Ook het voorbeeld van een eventmanager blijft bij. “Die zat noodgedwongen thuis. In de vrijgekomen tijd wil hij een boek schrijven; ook bedacht hij een spel. Wij konden helpen bij praktische vragen over het uitgeven van het boek en de juridische bescherming van zijn spelidee.”
 
Stuwmeer aan probleemgevallen
URECA behandelde tot nu toe ruim 350 hulpvragen. “De behoefte blijft groot. En naarmate de naamsbekendheid toeneemt, weten meer ondernemers ons te vinden.”
Vooralsnog stellen de provincie Utrecht en gemeenten middelen beschikbaar om URECA tot de zomer te continueren. “De ondersteuningsregelingen houden veel bedrijven nu overeind. Hierdoor ontstaat een stuwmeer met potentiële probleemgevallen. Stoppen de regelingen straks dan komt er veel op ons af. Daar moet de regio zich terdege op voorbereiden. Daarom hoop ik dat URECA een verder vervolg krijg. Het zou zonde zijn om te moeten stoppen met een waardevol initiatief dat zijn waarde bewijst. Ons werk zit er nog lang niet op.”
 
Paard van Troje
Jansen op de Haar heeft nog een aanvullende suggestie. “De actuele problemen bij bedrijven komen vaak niet uit de lucht vallen. Natuurlijk, in sectoren als horeca gaat het puur om overmacht. Als corona achter ons ligt, kunnen veel van deze ondernemers succesvol door.” Maar vaak is meer aan de hand. “Een Trojaans paard is een goede metafoor. Sluimerende ontwikkelingen die onderhuids al impact hadden op een bedrijf of sector, versnellen sterk door de corona-uitbraak. Het legt de kwetsbaarheid van veel verdienmodellen bloot. Denk aan de retail, waar online in één klap dominant is geworden. Die trend was er al jaren en is nu sterk versneld. Dan kan het te laat zijn om de strategie aan te passen.”
 
Triple helix kan helpen
Om dat voor te zijn, is het cruciaal om regelmatig met enige afstand naar je bedrijf en het perspectief ervan te kijken. “Veel ondernemers worstelen daarmee. Ontwikkelingen gaan razendsnel en je hebt vaak de handen vol aan de dagelijkse business. Daarom denk ik dat grote behoefte is aan een organisatie die ondernemers helpt bij het signaleren van langetermijnveranderingen en de impact ervan op hun bedrijf. Met een klankbordfunctie en een analyse van bedreigingen, kansen en toekomstperspectief. En vervolgens ook ondersteuning om veranderingen in gang te zetten. Dit kan heel goed in de vorm van een triple helix-samenwerking waarbij overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven elk hun natuurlijke rol hebben. Met onderzoek door studenten en coaching door ondernemers, maar bijvoorbeeld ook korte lijnen naar de schuldhulpverlening.”
 
Pilot in provincie Utrecht
Jansen op de Haar is met de provincie Utrecht in gesprek over de opzet van een dergelijk loket. “Het zou geweldig zijn als we in deze regio een eerste pilot van zo’n organisatie kunnen neerzetten. Het zorgt immers voor gezondere, succesvolle bedrijven en versterkt de regionale economische structuur. Want door tijdig bij te sturen en je bedrijf te tweaken, blijf je wendbaar. En word je niet verrast door een crisis die ontwikkelingen opeens enorm versnelt, zoals nu het geval is.”

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement