Van Bladel Advocaten: experts in arbeidsrecht

Magazines | Utrecht Business Nr1 2024 | Lees volledige uitgave online

Niet alleen wetgeving, ook maatschappelijke ontwikkelingen zorgen ervoor dat arbeidsrecht specialistische kennis vereist. Denk aan verstoorde arbeidsrelaties, grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer en toepassing van het concurrentiebeding. Van Bladel Advocaten combineert al vijftien jaar hoogwaardige expertise met een laagdrempelige benadering én heldere communicatie. “Klanten willen vooral een duidelijk antwoord op hun vraag.”

Tekst: Hans Hajée Fotografie: Marcel Krijgsman


De start van het Utrechtse Van Bladel Advocaten in 2009 was illustratief voor een dominante ontwikkeling in de advocatuur. “Voorheen waren kantoren vooral over de hele juridische breedte actief,” zegt advocaat Hanneke Klinckhamers. “Mede door nieuwe wetgeving werden de verschillende vakgebieden alsmaar complexer. Ook maatschappelijke ontwikkelingen hadden een toenemende impact. Als gevolg daarvan kwamen er meer specialistische kantoren, met bijvoorbeeld een focus op uitsluitend ondernemingsrecht, vastgoed of – zoals in ons geval – arbeidsrecht.”

Ondernemerschap
Heleen Dammingh ziet dat opdrachtgevers deze ontwikkeling op waarde schatten. “Veel organisaties beperken zich niet tot een generiek kantoor maar schakelen meerdere specialisten in.”
Voordat zij in 2015 partner werd bij Van Bladel werkte Dammingh bij een groot Utrechts fullservicekantoor. “Het feit dat ik nu intensief samenwerk met een team van uitsluitend arbeidsrechtspecialisten spreekt me zeer aan. Net als het ondernemerschap waarmee je als partner te maken hebt.”

Volop dynamiek
Klinckhamers was al werkzaam bij een Amsterdams arbeidsrecht-nichekantoor voordat ze zich in 2019 als partner aansloot bij Van Bladel. “Eerder werkte ik enige tijd samen met Dies Siegers, net als Saskia Le Noble founding mother van ons  kantoor. We hebben altijd contact gehouden. De gemeenschappelijke ervaring droeg mede bij aan de overstap naar Van Bladel.”
Het Utrechtse werkgebied bevalt Klinckhamers prima. “Het is niet alleen een prachtige stad, er is hier ook volop dynamiek en bedrijvigheid waarin ons kantoor uitstekend gedijt.”

Hecht team
Gevraagd naar de onderscheidende kenmerken van Van Bladel wijst Dammingh op de combinatie van hoge kwaliteit en een laagdrempelige benadering. “Advocaten hebben rechtstreeks contact met klanten, zonder tussenliggende schakels. We vormen een hecht team en ondersteunen elkaar bij een zaak als dat nodig is.”
Van Bladel vertaalt complexe materie zoals wetgeving en jurisprudentie in directe, heldere communicatie. “Zowel mondeling als schriftelijk, met leesbare adviezen. Desgewenst uiteraard inclusief uitgebreide juridische context. Voor veel klanten hoeft dat echter niet. Zij willen vooral een duidelijk antwoord op hun vraag.”

Realistische uurtarieven
Al staat Van Bladel ook werknemers bij, het merendeel van de klanten zijn werkgevers. Klinckhamers: “Dat portfolio is divers en omvat zowel bedrijven die onder een CAO vallen als kleinere gespecialiseerde ondernemingen, uit verschillende sectoren. Ook adviseren wij non-profitorganisaties.” 
Het werkgebied overstijgt de regio Utrecht. “Klanten zijn gevestigd door heel Nederland en daarbuiten. De combinatie van jarenlange ervaring in het arbeidsrecht, het hoge kennisniveau, pragmatische aanpak en realistische uurtarieven spreekt werkgevers aan.”

Lagere drempel
Bij een verstoorde arbeidsrelatie heeft de werknemer recht op een transitievergoeding. “Voor de werkgever is het zaak om het dossier van de betreffende medewerker op orde te hebben. In dat geval is de uitkomst van een geschil meestal goed voorspelbaar. Een gang naar de rechter is dan niet nodig.”
De drempel om te procederen lijkt voor werknemers wel lager geworden. “Ze zijn vaker verzekerd of worden ondersteund door een vakbond. En bij ontslag op staande voet is de werknemer simpelweg gedwongen een procedure te starten. Anders is er immers geen recht op een uitkering.”

Mediation 
Hun jarenlange specialistische ervaring geeft beide advocaten goed inzicht in de overwegingen van rechters en dus in de slagingskans van een zaak. Dammingh: “Is onze verwachting dat een uitspraak negatief uitpakt dan adviseren we klanten om geen procedure te starten.” Soms is een uitspraak wel het doel. “Bijvoorbeeld omdat een medewerker geen genoegen neemt met een regeling. Of een werkgever uit principiële overwegingen het oordeel van de rechter wil.”
Die rechters geven er de voorkeur aan dat partijen samen tot een oplossing komen. “Bij een vertrouwensbreuk tussen werkgever en werknemer is mediation een vereiste, alvorens een gang naar de rechter wordt gemaakt. Is dat niet gebeurd dan wordt een ontbindingsverzoek vaak afgewezen.”

Ingrijpende gevolgen
De inzet van de Van Bladel-advocaten is een afspiegeling van wat speelt in de samenleving. “Zo zien wij de laatste jaren een sterke stijging van zaken over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer,” aldus Klinckhamers. Door alle publiciteit over dit onderwerp is de drempel om klachten te melden lager. “Ongewenst gedrag raakt tal van aspecten en heeft ingrijpende gevolgen, zowel voor de betrokken personen als voor een organisatie. Iemand die beschuldigd wordt, draagt dat vaak de rest van het leven met zich mee. Daarom vereisen dergelijke procedures grote zorgvuldigheid.”
Werkgevers beschikken vaak wel over protocollen en klachtenregelingen. “Maar die zijn lang niet altijd up-to-date. Daarom is het goed om de bestaande procedures regelmatig tegen het licht te houden.”

Concurrentiebeding reëel?
Ook de krappe arbeidsmarkt raakt de juridische praktijk. “Bedrijven kapen regelmatig medewerkers bij elkaar weg,” ziet Dammingh. “Als gevolg daarvan is het aantal rechtszaken over toepassing van het concurrentiebeding sterk toegenomen.” Of zo’n beding reëel is, hangt sterk af van iemands functie. Ook de duur en geografische reikwijdte luisteren nauw. Er is nieuwe wetgeving in voorbereiding die het gemakkelijker moet maken om over te stappen naar een andere werkgever. Want een concurrentiebeding is niet bedoeld om personeel te binden, maar om je bedrijf te beschermen tegen concurrentie .”


NIEUWE UITSTRALING
Naast Dies Siegers, Saskia Le Noble, Heleen Dammingh en Hanneke Klinckhamers bestaat het Van Bladel-team uit de advocaten Liesbeth Zwitserlood, Steven Bergwerff en Floris Meinardi en een aantal werkstudenten die het werk combineren met hun rechtenstudie. “2024 is een lustrumjaar voor Van Bladel. Dat is gevierd met een gezamenlijke trip naar de sneeuw,” zegt Klinckhamers. “Het lustrum is ook aanleiding om de uitstraling van het kantoor aan te pakken, met een nieuw logo plus een frisse look and feel voor de website.”


Onacceptabele kloof
In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deed het CBS onderzoek naar loonverschillen tussen mannen en vrouwen. Die zijn nog altijd aanzienlijk. In het bedrijfsleven verdienen vrouwen voor vergelijkbaar werk gemiddeld bijna 7% minder dan mannen, bij de overheid bijna 2%. “Demissionair minister Van Gennip vindt dit terecht onacceptabel en wil de loonkloof sneller dichten,” zegt Klinckhamers. De minister zet in op bewustwording en werkt aan invoering van de Europese richtlijn loontransparantie. “Vanaf 250 medewerkers worden werkgevers verplicht regelmatig te rapporteren over hun beloningsbeleid. Blijft dit achterwege dan kan de arbeidsinspectie handhaven.” 
Alleen al het openbaar maken van deze informatie zal werkgevers in beweging brengen, is de verwachting. “Het kan gevolgen hebben voor het imago van een organisatie en zegt iets over het perspectief dat zij potentiële nieuwe medewerkers bieden.”

Kennis delen 
Ook over dit onderwerp informeert Van Bladel haar klanten proactief. “Zowel vanuit een vakinhoudelijke drijfveer als om bij te dragen aan de bewustwording over de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Hopelijk triggert dit organisaties om hiermee aan de slag te gaan.”
Het delen van kennis gebeurt op verschillende manieren: via artikelen en blogs, workshops en seminars. “In coronatijd vaak noodgedwongen online, nu treffen we elkaar gelukkig ook weer fysiek. Binnenkort wordt ons kantoor aan het Wilhelminapark uitgebreid met een grote ruimte die zich uitstekend leent voor seminars en rondetafelbijeenkomsten.”

Alert op AI
Beide advocaten zien een prima perspectief voor hun vak én het kantoor. “De arbeidsrechtproblematiek blijft omvangrijk en complex,” weet Dammingh. “Daarbij zijn we alert op ontwikkelingen die het vak kunnen beïnvloeden. Neem AI, dat zowel kansen als bedreigingen met zich meebrengt. Het zal ook onze werkomgeving raken.”
Met nieuwe technologie kunnen bepaalde zaken verder geautomatiseerd worden; denk aan het opstellen van contracten. “Maar arbeidsrecht is en blijft toch vooral mensenwerk,” stelt Klinckhamers. “Kwesties zijn specifiek en ook de communicatie met klanten vraagt telkens om maatwerk. Vandaar dat wij de komende jaren ook in menskracht verder willen groeien.”
 

NIET MINDER COMPLEX
Wetten als Werk en Zekerheid en Arbeidsmarkt in Balans hebben veel impact voor arbeidsrechtjuristen. Dammingh: “Doel van de wetgever is om de materie minder complex te maken. Dat is echter lang niet altijd het geval.” 
Of het wel lukt met de beoogde nieuwe zzp-wetgeving is de vraag. De internetconsultatie over het voorstel voor deze Wet Verduidelijking Beoordeling Arbeidsrelaties en Rechtsvermoeden leverde vooral veel negatieve reacties op. “We volgen de ontwikkelingen voor onze klanten op de voet. Datzelfde geldt voor de Europese wet- en regelgeving. Die is steeds vaker leidend voor wat in Nederland gebeurt. Zo is onze klokkenluiderswetgeving aangescherpt naar aanleiding van Europese richtlijnen.”


 

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement