Werven buiten Europa? Start bij het Landelijk Steunpunt Arbeidsmigratie

Magazines | Utrecht Business Nr1 2024 | Lees volledige uitgave online

Kampt uw bedrijf met een personeelstekort en overweegt u om een kandidaat buiten de EU te werven? Realiseert u zich dan dat daarvoor een werkvergunning aangevraagd moet worden bij de afdeling Arbeidsjuridische Dienstverlening (AJD) van UWV. Het Landelijk Steunpunt Arbeidsmigratie helpt u daarbij graag op weg. Het LSA maakt deel uit van het Landelijk Team EURES Werkgeversdienstverlening en telt drie adviseurs. Zij informeren kosteloos en vrijblijvend en helpen bij vragen over de procedure. Dat is geen overbodige luxe, integendeel. Het aanvragen van een tewerkstellingsvergunning is complex en tijdrovend. Om die reden is het verstandig al in een vroeg stadium contact op te nemen zodat bij de aanvraag alle documentatie in orde is.
 
Houd vooraf rekening met alle voorwaarden
De praktijk wijst uit dat veel werkgevers onvoldoende op de hoogte zijn van de voorwaarden die voor een tewerkstellingsvergunning gelden. Zijn bijvoorbeeld alle mogelijkheden voor werving van personeel in Nederland en de EU/EER onderzocht en benut? Zijn er mogelijkheden om kandidaten binnen een redelijke termijn te scholen? Is sprake van een realistische vacature met reële functie-eisen? Houdt u zich als werkgever aan fair mobility? Met andere woorden: gelden voor de derdelander dezelfde arbeidsvoorwaarden als voor een kandidaat van binnen de Europese grenzen? Dit zijn enkele vragen die een werkgever zichzelf moet stellen, alvorens een tewerkstellingsvergunning aan te vragen. Het is verstandig om in het achterhoofd te houden dat deze vorm van arbeidsmigratie slechts als ‘sluitstuk’ wordt toegestaan. Dus pas als alle mogelijkheden binnen Nederland en de EU uitvoerig zijn onderzocht en niet succesvol zijn gebleken.
 
Tijdrovende procedure
De adviseurs van het LSA wijzen erop dat een aanvraag en het wachten op een besluit veel tijd in beslag neemt. Dat komt ook doordat vaak gevraagd wordt om buitenlandse diploma’s te laten waarderen en vergelijken met een Nederlands opleidingsniveau. Begin daarom op tijd. Wordt een tewerkstellingsvergunning daadwerkelijk verleend dan geldt dit in de regel voor maximaal twee jaar.
 
Vragen over de procedure werkvergunningen? Neem dan contact op met het LSA: steunpuntarbeidsmigratie@uwv.nl of eerst rechtstreeks met mij kim.smits@uwv.nl.
 

EURES staat voor European Employment Services, een non-commerciële organisatie die werkgevers en werkzoekenden in Europa bij elkaar brengt.
Dit initiatief van de Europese Commissie is sinds 1993 actief.
EURES Nederland bestaat uit zestien deelnemende publieke en private partijen waarvan UWV de grootste is.

 
 

Op de foto: 
Team LSA: Samira Belhadj, Tim Kersten en Margriet de Jong
 
 
Kim Smits
 
Adviseur werkgeversdienstverlening UWV EURES
Stadsplateau 1 Utrecht (Stadskantoor)
06 46 20 16 82
kim.smits@uwv.nl
www.werk.nl/eures

 

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement