Bijzonder plan van Nieuwe Architecten Herontwikkeling V&D Zeist

Magazines | Utrecht Business Nr1 2024 | Lees volledige uitgave online

Het ontwikkelen van een dergelijk groot woonprogramma zal de levendigheid van het centrumgebied stimuleren en sociale veiligheid waarborgen. Bijkomend voordeel is dat het huidige overschot aan retailfuncties aanzienlijk zal worden beperkt. De toekomstige woningen worden eigendom van woningcorporatie Woongroen en zijn bestemd voor de sociale en middeldure huur. Op de begane grond wordt gezocht naar functies die het woonprogramma ondersteunen en het centrum van Zeist verrijken.
 
Karakteristiek plan
Om de ontwikkeling mogelijk te maken, zal het bestaande pand tot op maaiveld worden gesloopt. De kelder blijft gehandhaafd en wordt ingericht als parkeergarage. Het plan is opgebouwd uit een bijzondere stapeling van volumes waarbij ieder volume niet hoger is dan drie bouwlagen. Ondanks de hoeveelheid aan programma zorgt dit voor een schaal die passend is bij Zeist en de locatie aan de 1e Hogeweg.
 
Vier blokken
De volumes tezamen vormen vier blokken met ieder hun eigen lift en trappenhuis. Deze manier van ontsluiten zorgt ervoor dat achter alle gevels een woonfunctie kan liggen. De verschijning van het gebouw is daarmee levendig. De vier blokken zijn op maaiveld los van elkaar gehouden maar vormen op de hoger gelegen verdieping meer één geheel. Het totaal leest als een compositie van woonblokken waarbij grote aandacht is besteed aan de looproute naar het binnen- en achtergebied. Aan deze looproute ziet Nieuwe Architecten op de begane grond aan de 1e Hogeweg kansen voor commerciële functies zoals een café/lunchroom en kleine, bijzondere retail.
 
Groen en duurzaam
De uitgangspunten voor de herontwikkeling zijn ambitieus. Binnen het ontwerp is van begin af aan rekening gehouden met aspecten zoals gezondheid, duurzaamheid, biodiversiteit, klimaatadaptatie en circulariteit.
Zo ontstaan door het verschuiven van de volumes ten opzichte van elkaar royale dakterrassen die intensief begroeid kunnen worden. Dit zorgt voor prettige buitenruimten en wering van zon. De hoogste daken worden uitgevoerd met een groen dak en bufferen regenwater waardoor bij piekbelastingen het gemeentelijk riool wordt ontzien. Dit draagt daarnaast bij aan de biodiversiteit en zorgt voor passieve koeling van de onderliggende appartementen.
 
Trias Energetica
Op maaiveld wordt het landschap vormgegeven met grote groene elementen zoals boombakken en terrassen. Op het achterterrein wordt het bestaande expeditieterrein omgetoverd tot een weelderige tuin waar ook de omliggende bestaande woningen op uitkijken.
Voor de energiebalans wordt uitgegaan van de Trias Energetica. Stap 1 hierin is het maken van een goede gebouwschil en een optimale oriëntatie op de zon. In stap 2 wordt de benodigde gebouwgebonden energie zo duurzaam mogelijk opgewekt met zonnepanelen op daken, in combinatie met een duurzame bodemwarmtepomp.
 
Hoogwaardige materialen
Materialen zijn zorgvuldig gekozen, waarbij de blokken zo zijn vormgegeven dat overal dezelfde hoogwaardige materialen worden toegepast. De gevels bestaan uit een houtskeletbouw regelwerk en zijn afgewerkt met vezelversterkt beton. Dit materiaal heeft een zeer lage CO2 footprint omdat er nauwelijks cement in is verwerkt. Samen met de buitenkozijnen van gerecycled aluminium leidt dat tot een gebouw dat robuust en onderhoudsarm is en gelijktijdig een lage impact heeft op het milieu.
 
Planning
Het is de verwachting dat de uitvoering van dit bijzondere project in het najaar van 2024 start. Wilt u op de hoogte blijven van de plannen, bekijk dan de projectwebsite www.eerstehogeweg19.nl. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief.

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement