Verplichte bedrijfstakpensioenfondsen: Laat u vooral niet gek maken

Magazines | Utrecht Business Nr 1 - 2015 | Lees volledige uitgave online

Laat u vooral niet gek maken! Verplichte bedrijfstakpensioenfondsen:

De zaken gaan voorspoedig en de toekomst van uw bedrijf ziet er rooskleurig uit. Uw werknemers zijn tevreden met u. Wat wilt u nog meer, zou je haast zeggen. Tot u ’s ochtends bij de post een brief aantreft van een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds. Zij stellen dat uw bedrijfsactiviteiten voldoen aan de werkingssfeer van dit pensioenfonds en dus bent u maar gelijk met terugwerkende kracht per 1 januari 2000 bij dit pensioenfonds aangesloten. Of u even de gegevens wilt aanleveren zodat het bedrijfstakpensioenfonds de premie over deze periode kan berekenen.

Uw eerste reactie is natuurlijk dat dit niet kan. U heeft immers al een pensioenregeling voor uw mensen en ja, de gegevens heeft u ook niet meer. En omdat niets menselijk u vreemd is, legt u de brief terzijde. Maar u heeft te maken met een halsstarrig fonds en de herinneringen blijven maar komen. Wat moet u doen?

Een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds (zoals bijvoorbeeld Metalektro, Zoetwaren, Personeelsdiensten) voert de pensioenregeling uit voor een bepaalde bedrijfstak. Is deelneming in het bedrijfstakpensioenfonds verplicht gesteld en voldoen uw bedrijfsactiviteiten aan de omschrijvingen in de verplichtstelling van dit fonds, dan moeten uw werknemers in beginsel deelnemen in dit fonds en in de pensioenregeling die door dit fonds wordt uitgevoerd. Omdat een verplicht bedrijfstakpensioenfonds ook optreedt als ‘bewaker’ van de verplichtstelling mogen dergelijke fondsen bedrijven aanschrijven waarvan men denkt dat zij onder de verplichtstelling vallen. En aansluiting met terugwerkende kracht? Ja, ook dat mag.

Maar belangrijker voor u: wat kunt u

ertegen doen?

Stap 1: Natuurlijk gaat u als eerste kijken of het bedrijfstakpensioenfonds wel gelijk heeft; voldoen uw bedrijfsactiviteiten aan de verplichtstelling van het pensioenfonds? Een nauwgezet werkje, maar als het lukt om het ongelijk van het verplichte bedrijfstakpensioenfonds aan te tonen, is voor u de kous af.

Stap 2: Heeft het verplichte bedrijfstakpensioenfonds toch gelijk, kijk dan of u vrijstelling kunt vragen. U erkent dan wel dat uw activiteiten voldoen aan de werkingssfeer. Maar u vindt dat er ook goede redenen zijn op grond waarvan uw werknemers niet in de regeling van het bedrijfstakpensioenfonds hoeven deel te nemen, maar in een eigen regeling.

Stap 3: Heeft het verplichte bedrijfstakpensioenfonds gelijk en behoort vrijstelling niet tot de mogelijkheden? Dan is het zaak om zo spoedig mogelijk met het verplichte bedrijfstakpensioenfonds in overleg te treden om te kijken of de terugwerkende kracht kan worden beperkt of dat een goede betalingsregeling mogelijk is. Heeft u al een pensioenregeling, overleg dan ook met uw pensioenverzekeraar of zij meewerken aan een collectieve waardeoverdracht naar het bedrijfstakpensioenfonds. Hiermee kunt u de premie die verschuldigd wordt, verminderen. De waarde die wordt overgedragen wordt namelijk gebruikt om de aanspraken in de bedrijfstakpensioenregeling te financieren.

Aansluitdiscussies met verplichte bedrijfstakpensioenfondsen kosten veel tijd en energie en worden vaak als vervelend ervaren. Een gespecialiseerde advocaat kan u veel zorgen uit handen nemen. n

mr Kees Pieter Dekker
Van Benthem & Keulen Advocaten & Notariaat
keespieterdekker@vbk.nl

column

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement