Kredietwaardigheidscheck helpt voorkomen niet-betalende debiteuren

Magazines | Utrecht Business Nr 1 - 2017 | Lees volledige uitgave online

kredietwaardigheidscheck

helpt voorkomen niet-betalende debiteuren

Coface, kennispartner van MKB-Nederland op het gebied van credit management, heeft in deze samenwerking eerder de nadruk gelegd op het opleiden en informeren van ondernemers. Met de kredietwaardigheidscheck wordt ondernemers nu een tool geboden om zelf op laagdrempelige wijze tot meer inzicht te komen.

Verlagen van het aantal faillissementen

Veel bedrijven gaan niet zozeer failliet vanwege een slecht businessmodel, maar vanwege liquiditeitsproblemen. Bijna 25% van de faillissementen is een direct gevolg van niet-betalende klanten. Coface en MKB-Nederland hebben daarom de ambitie het aantal faillissementen te verlagen en de schade als gevolg van faillissementen te doen verminderen. Dat gebeurt in drie fasen. Allereerst kan de ondernemer opvragen in hoeverre zijn (nieuwe) klant in staat is om de facturen (tijdig) te betalen; de kredietwaardigheid van de klant. Wanneer de klant een positieve score krijgt, maar de ondernemer alsnog tegen wanbetaling aanloopt, kan Coface in de tweede fase als incassobureau dienen om de ondernemer te ontzorgen. Voor verzekerde klanten van Coface geldt bovendien dat als het incassotraject ook niet vruchtbaar blijkt, er overgegaan wordt tot uitkering van het door de klant te betalen bedrag. De samenwerking met MKB-Nederland is vooral gericht op de eerste fase van bewustwording.

Credit rating

Een kredietwaardigheidsscore, of credit rating, staat voor de kans dat een onderneming in het komende jaar aan zijn verplichtingen kan doen. Een vergelijkbare score wordt onder meer ook gebruikt door banken om te bepalen wel of geen krediet te verstrekken. Deze score wordt bepaald door financiële data van de Kamer van Koophandel, banken, incassobureaus etc. Je kunt je eigen score beïnvloeden door je betalingsgedrag te verbeteren en door je financiële documenten als jaarrekeningen proactief aan te leveren. De credit rating van Coface is een score op een tienpuntsschaal. Bij een score van 1 is er dus sprake van een zeer hoog risico. Er wordt aangeraden om het gevoel van het leveren van je goederen aan afnemers (bedrag en betalingscondities) af te laten hangen van onder andere de credit rating.

Aanvragen

De gratis kredietwaardigheidscheck kan worden aangevraagd op:

kredietwaardigheid.mkbservicedesk.nl.

De ondernemer ontvangt zijn eigen kredietwaardigheidsscore en die van de drie aangegeven klanten.

Contact en informatie:

Helga Brenninkmeijer,

regiomanager MKB-Midden

T 06-11351745,

E: h.brenninkmeijer@mkb.nl,

www.mkbmidden.nl

In samenwerking met Coface biedt MKB-Nederland ondernemers, die zich op de zakelijke markt richten (B2B), een gratis kredietwaardigheidscheck aan. Dit houdt in dat zij van drie zakelijke klanten én van hun eigen onderneming de kredietwaardigheid kosteloos kunnen opvragen.

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement