Ondernemerschap Utrecht naar hogere versnelling

Magazines | Utrecht Business Nr 4 - 2017 | Lees volledige uitgave online

De regio Utrecht is de meest competitieve regio van Europa en de draaischijf van Nederland. Het is in onze provincie mooi wonen, recreëren en vooral goed zakendoen. Om de economische vitaliteit te behouden en te versterken zetten de werkgeversverenigingen VNO-NCW provincie Utrecht en MKB-Nederland Midden zich in om - samen met ondernemers(verenigingen) en de overheid - economische knelpunten op te lossen en economische groei te realiseren. Dit hebben we vormgegeven in de kaart 'Provincie Utrecht

Next Level'.

Ondernemerschap Utrecht

naar een hogere versnelling

Om een beter Nederland te kunnen bouwen ? welvarend, duurzaam en met kansen voor iedereen ? moeten we onze bedrijven, onze instituties en onze economie naar een nieuw niveau brengen. Doorgaan op de bestaande, vaak aan het einde van hun levenscyclus zijnde paden voldoet niet meer: er zijn grotere stappen nodig op tal van terreinen.

De kern van dit nieuwe perspectief voor Nederland is dat we voor een groot aantal transities staan. Fossiele energie gaat over naar duurzame energie, het tijdperk van de analoge informatie gaat over naar digitalisering, regionale oriëntatie maakt plaats voor mondialisering, de 'wegwerp'-grondstoffeneconomie gaat naar circulaire economie, steden krijgen andere functies, maar mogen niet verloederen, etcetera.

Het kabinet nodigt het bedrijfsleven uit om samen met andere regionale stakeholders via concrete projecten bij te dragen aan de realisatie van transitieopgaven. Het gaat bijvoorbeeld om het versnellen van de energietransitie (CO2-neutrale woningen en scholen, zero-emission stadsdistributie en openbaar vervoer en energieopwekking en -opslag) via een Nationaal Programma met een krachtige en verbindende regie, digitalisering en data (smartcityoplossingen, snel internet in het buitengebied), mobiliteit (mobility as a service) en klimaatadaptatie, circulaire economie en herstructurerings- en transformatieprojecten in bestaand stedelijk gebied. Het kabinet stelt per transitieopgave middelen beschikbaar voor publieke basisinvesteringen en een financiële bijdrage aan onrendabele business cases in de publieke en private sector. Een regionale aanpak gericht op concrete projecten, zorgt voor een snelle en slagvaardige uitvoering. Hierbij wordt aangesloten op investeringsprogramma's van decentrale overheden in 'Naar een duurzaam Nederland'. Tijd voor 'Provincie Utrecht Next Level'!

Voor informatie:

www.vno-ncwmidden.nl en

www.mkbmidden.nl

VNO-NCW PROVINCIE UTRECHT EN MKB-NEDERLAND MIDDEN:

MET 'PROVINCIE UTRECHT

NEXT LEVEL'

? bouwen we aan een goede fysieke

en digitale bereikbaarheid van provincie Utrecht

? willen we een bruisende economie

en gezamenlijk problemen aanpakken

? gaan we voor verbetering aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt

? maken we van de provincie Utrecht

een sterk merk (in het buitenland)

? zorgen we voor aanpak leegstand bedrijfsvastgoed en aantrekkelijke

binnensteden

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement