Van den Pol: “Veiligheid is geen kostenpost”

Magazines | Utrecht Business Nr 4 - 2017 | Lees volledige uitgave online

Van den Pol steeds vaker aanspreekpunt voor integrale aanpak "Veiligheid is geen kostenpost"

Van den Pol Elektrotechniek richt zich uitsluitend op de zakelijke markt. Het bedrijf realiseert elektrotechnische installaties voor opdrachtgevers in utiliteitsbouw, industrie, woningbouw en retail. Met specialistische activiteiten als gebouwbeheer, beveiliging en ICT-netwerken, energiereductie en domotica biedt het bedrijf een complete dienstverlening. Multidisciplinaire projecten komen steeds vaker voor. Van den Pol is met 250 medewerkers de grootste zelfstandige elektrotechnisch specialist van Midden-Nederland.

Doorslaggevende mindset

"Geen thema raakt zoveel elementen van onze organisatie als veiligheid," zegt Wim van den Pol, directeur van het Montfoortse familiebedrijf. Het begint met de medewerkers. "Die moeten hun werk veilig kunnen doen. Daarom investeren we in persoonlijke beschermingsmiddelen en is gereedschap in topconditie. Belangrijke randvoorwaarden, maar doorslaggevend is het gedrag van onze mensen op de bouwplaats. Door opleiding en training dragen we niet alleen vaardigheden maar ook de juiste mindset over: te allen tijde veilig werken. En direct stoppen als dat niet mogelijk is." Of werkelijk veilig wordt gewerkt, blijkt uit de ongevallenstatistieken. "Afgezet tegen de hoeveelheid gewerkte uren is het aantal ongevallen met verzuim hier erg laag. We doen er alles aan om dat nog verder te verbeteren."

Onafhankelijke opleverkeuring

Ook bij haar opdrachtgevers ziet Van den Pol het vergroten van veiligheid als primaire verantwoordelijkheid. "Naast comfortabel, duurzaam en connectief zorgen wij dat installaties altijd veilig zijn. Het vereist veel vakkennis om alle risico's uit te sluiten. De onafhankelijke inspectiespecialist EVI is onderdeel van dit bedrijf. Bij elke opdracht voeren zij een opleverkeuring uit, inclusief rapportage. Klanten zijn er zeker van dat hun installatie veilig en betrouwbaar is." Van den Pol realiseert ook brandmeld- en ontruimingsinstallaties, noodverlichting, cameratoezicht, inbraakbeveiliging, kentekenregistratie en toegangscontrole. "Stuk voor stuk voorzieningen die bijdragen aan een veilige werk- en leefomgeving."

Hoger niveau

Mede door de intensievere controle en handhaving van gemeenten willen steeds meer bedrijven, zorginstellingen, woningcorporaties en VvE's hun veiligheid op een hoger niveau brengen. "Daarbij gaat het zowel om bouwkundige, installatietechnische als organisatorische maatregelen," zegt Van den Pol. Bij de beoordeling van het veiligheidsniveau worden deze elementen in hun onderlinge samenhang bekeken. "Naast onze corebusiness installatietechniek hebben wij ook kennis van de andere deelgebieden. Opdrachtgevers kiezen ons daarom in toenemende mate als aanspreekpunt voor de integrale aanpak van veiligheid."

Enorme stapel papierwerk

In een aantal gevallen is volgens het Bouwbesluit een inspectiecertificaat verplicht bij brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties. Van den Pol beschikt over de expertise om opdrachtgevers te ondersteunen bij het verkrijgen van zo'n certificaat. De stapel papierwerk die daarbij komt kijken, is enorm. "Zulke certificeringstrajecten vragen veel van onze organisatie, zowel aan tijd als qua investering." Van den Pol wordt regelmatig onderworpen aan externe audits om vast te stellen of zij goed en volgens de regelgeving opereren.

Specialistisch vak

Richtlijnen op het gebied van veiligheid zijn complex. "Met grote regelmaat volgen onze medewerkers cursussen en trainingen. De input van leveranciers draagt eveneens bij aan het up-to-date houden van kennis. Ook met de brandweer als toetsende instantie is regelmatig contact." Voor opdrachtgevers is het vrijwel niet mogelijk om zelf alle benodigde expertise in huis te hebben. "Daarom ontzorgen wij ze graag als het gaat om veiligheid. Desgewenst nemen wij ook de contacten met gemeente en brandweer voor onze rekening." Bij advies over en uitvoering van maatregelen die de veiligheid moeten garanderen, speelt vertrouwen een grote rol. "Ik merk dat Van den Pol als familiebedrijf met een historie van ruim tachtig jaar op dit punt een streepje voor heeft."

Prioriteit nummer 1

Ondanks alle inspanningen wordt veiligheid nog te vaak vooral gezien als kostenpost, ervaart Wim van den Pol. "Investeringen blijven achterwege, er worden verkeerde materialen gebruikt, op onderhoud wordt bezuinigd. Bedenk dat met de juiste maatregelen de recente flatbrand in Londen en de dood van honderdduizenden Nederlandse dieren voorkomen hadden worden. En realiseer je ook dat ruim 70% van alle bedrijven waar een grote brand woedt daarna ophoudt te bestaan. Veiligheid zou voor elke organisatie prioriteit nummer 1 moeten zijn."

Van den Pol Elektrotechniek b.v.

T 0348-473434

info@vandenpol.com

www.vandenpol.com

Mede door de intensievere controle willen bedrijven, zorginstellingen, woningcorporaties en VvE's hun veiligheid op een hoger niveau brengen. Steeds vaker kiezen zij Van den Pol Elektrotechniek als aanspreekpunt voor een integrale aanpak. Vertrouwen speelt daarbij een grote rol. "Ik merk dat wij als familiebedrijf met een historie van ruim tachtig jaar op dit punt een streepje voor hebben."

Bij elke nieuwe installatie voert een

onafhankelijke inspectiespecialist

een opleverkeuring uit.

DUURZAME RENOVATIE VOOR STEDIN

Bij een actueel project werkt Van den Pol voor een opdrachtgever die ook hoge prioriteit geeft aan veiligheid: netbeheerder Stedin. "De aanpak van hun Utrechtse kantoor aan de Cartesiusweg is illustratief voor de ontwikkelingen op de huisvestingsmarkt," stelt Wim van den Pol. "Een bestaand, ouder kantoor was te groot geworden voor de huidige organisatie. Stedin nam het dappere besluit om de helft van het gebouw te slopen en het resterende gedeelte duurzaam te renoveren." Het is een uitdagend project. "Een binnenstedelijke renovatie met een flinke verduurzamingsopgave. Mooi om daar een bijdrage aan te kunnen leveren."

Van den Pol is bij het vernieuwde Stedin-kantoor verantwoordelijk voor de complete elektrotechnische installatie, datanetwerk, brandmeld- en inbraakinstallatie plus de toegangsvoorziening voor het parkeerterrein. Ook legt het bedrijf Ledverlichting aan. "Dit levert een substantiële energiebesparing op en draagt bij aan het beoogde BREEAM-NL label Very Good."

Terwijl de activiteiten en de hoeveelheid klanten onveranderd blijven, kan Stedin straks toe met de helft van ruimte. "En het energieverbruik is nog maar een kwart van de oorspronkelijke situatie. Een goed voorbeeld van wat op dit moment technisch mogelijk is op het gebied van verduurzaming."

Impressie van het duurzaam gerenoveerde kantoor van Stedin

(illustratie Koninklijke Woudenberg).

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement