ITON: data veilig in een flexibele cloud

Magazines | Utrecht Business Nr 3 - 2018 | Lees volledige uitgave online

ict | clouddiensten

DATA VEILIG IN EEN FLEXIBELE CLOUD

De cloud heeft het bedrijven mogelijk gemaakt data veilig weg te zetten en toch altijd en overal bij deze gegevens te kunnen. Traditionele werkplekken zijn online werkplekken geworden. Toch kunnen lang niet alle aanbieders van clouddiensten de flexibiliteit bieden die gebruikers wensen, omdat deze aanbieders beperkt worden door hun eigen platforms. ITON heeft jaren geleden al de focus gelegd op het bieden van optimale flexibiliteit via de onbegrensde cloud van Microsoft waaronder Office 365 en Enterprise Mobility + Security (EMS). Daardoor liep dit IT-bedrijf aanvankelijk op de troepen vooruit, maar kan het nu bogen op een indrukwekkend trackrecord en een ruime ervaring. Tekst: Jeroen Kuypers

Fotografie: Annemarie Bakker

Het grote voordeel van de cloud is dat bedrij-ven niet langer hoeven te investeren in eigen servers en software en bedrijfsmiddelen die kapitaal opslokken en ook nog eens snel verouderen. Clouddiensten worden afgeno-men op maandelijkse basis, waarbij je alleen betaalt voor die diensten die je echt gebruikt. Niet alleen dat: gebruikers beschikken ook steeds over de allerlaatste versie. In een eeuw waarin steeds meer op projectbasis wordt gewerkt, bieden clouddiensten het voordeel dat het aantal gebruikers vlot kan worden verhoogd of verlaagd. Althans, zo zou het moeten zijn, maar volgens Chango Eersel, algemeen directeur van ITON B.V. in Veenendaal, wil het daar wel eens haperen: Opschalen is nooit een probleem; dat kan

onmiddellijk, maar afschalen duurt langer en kost de klant dus onnodig geld. Dat komt omdat veel aanbieders een eigen datacen-trum bezitten en die ruimte moet natuurlijk verhuurd worden. In feite heeft de klant zijn databeheer dan alleen maar uitbesteed van zijn eigen server naar die van een ander. Wij kennen die ruimteproblemen niet, omdat onze achterliggend systemen hierop ontwor-pen zijn. Daarnaast werken we waar mogelijk met de publieke cloud van Microsoft beter bekend als Microsoft Azure. Die heeft zon omvang dat onmiddellijk op- én afschalen van gebruikers nooit een probleem is.

Onafhankelijk van de hardware

De keuze voor Microsoft is er een voor effi-

ciency en dus ook voor optimale flexibiliteit. Werknemers zijn tegenwoordig niet langer uitsluitend tijdens kantooruren en op kanto-ren actief, maar op alle uren van de dag en op alle mogelijke plaatsen. Smartphones en tablets, Wi-Fi en 4G hebben deze evolutie mogelijk gemaakt. Het Nieuwe Werken is al zo sterk ingeburgerd dat niemand erbij stil staat dat het amper vijftien jaar geleden nog nauwelijks bestond. Maar die ontwik-keling impliceert ook dat werknemers op een steeds breder gamma van apparaten bij hun gegevens in de cloud moeten kunnen. En dat is precies wat ITON mogelijk maakt. Werknemers kunnen moeiteloos overschake-len van het ene type apparaat op het andere. Hun toegang tot de cloud is volkomen onafhankelijk van de hardware. Extra opties betekenen echter ook extra risicos. Iemand kan zijn telefoon laten liggen in een café en in principe zou een vreemde dan toegang kunnen krijgen tot bijvoorbeeld al zijn klant-gegevens, geeft Chango Eersel toe. Dan heb je een datalek. Daarom is security een aspect van groot belang. Wij leveren onze klanten tal van tools om die toegangspoorten goed te beveiligen en die bestaan echt niet uit de ver-plichting een eindeloos rijtje wachtwoorden uit het hoofd te leren. In het voorbeeld van de achtergelaten telefoon zou een onbekende nooit toegang kunnen krijgen tot bijvoor-beeld de mail of een CRM app. We hebben daarnaast oog voor de menselijke kant van de veiligheid en instrueren gebruikers in spe-ciale workshops. Pas als de security afdoende is verzekerd kun je gebruikers optimale flexi-biliteit bieden.

DE TECHNOLOGISCHE EN MENSELIJKE INVENTIVITEIT VAN ITON:

clouddiensten | ict

Hybride cloud

Hoe die flexibiliteit concreet vertaald wordt, bepaalt de klant zelf. ITON heeft eigen consultants die in samenspraak met de klant precies in kaart brengen waaraan de organisatie behoefte heeft. Een belangrijk onderdeel van deze flexibiliteit betekent ook dat veranderingen in het tempo van de klant worden doorgevoerd. De klant staat aan de basis van de cloudtransformatie. De uitkomst van die inventarisatie kan er overigens best toe leiden dat de cloud geen totaaloplossing biedt. De hybride cloud is voor ons perfect werkbaar. Sommige bedrijven willen eigen applicaties behouden en dan komt er een oplossing uit de bus die bijvoorbeeld voor 90% uit clouddiensten bestaat en voor de rest uit lokale toepassingen, aldus Rody van Egmond. Vroeger zagen we nog wel dat bedrijven bepaalde gevoelige gegevens niet bij Microsoft in de cloud durfden te plaatsen of dat niet mochten, omdat de wetgever eiste dat het datacenter in Nederland stond. Inmiddels heeft Microsoft ook meer dan voldoende datacenters in Europa en voldoen onze oplossingen in dat opzicht dus helemaal aan dat stukje Europese wetgeving. Maar hoe dan ook heb ik de indruk dat de discussie over datalokaliteit tegenwoordig achterhaald is. Ondernemers en managers brengen ze amper nog ter sprake.

Voor alle fasen van de cloudjourney

Uit het brede scala aan klanten van ITON blijkt dat cloud voor elke branche iets toe te voegen heeft. De voordelen van cloud zijn voor een goede bedrijfsvoering niet meer weg te denken, ongedacht de omvang van de organisatie. Daarnaast kan ITON op elke fase van het cloudtraject inspelen. Sommige staan nog maar aan het begin van een overschake-ling naar de cloud, andere staan op het punt de laatste eigen server de deur uit te doen. Binnen die zogeheten cloudjourney heb-ben wij voor elke fase een breed scala aan oplossingen, zegt Chango Eersel. Daarbij staat altijd de continuïteit van de bedrijfsvoe-ring voorop. Maar dat is ook, naast de forse kostenbesparingen, een van de redenen voor ondernemers om de stap te maken van lokaal beheer naar de cloud. Het is nu eenmaal een stuk veiliger. Vaak begint het dan ook met Office 365 en het maken van back-ups in de cloud. Ook overal veilig werken via Microsoft Security oplossingen is steeds belangrijker voor organisaties die niet willen hoeven kie-zen tussen flexibiliteit en veiligheid.

Trackrecord

Zoals ITON niet gehinderd wordt door de beperkingen van een eigen cloudplatform, zo wordt het niet geremd door kinderziektes

van nieuwe applicaties. Eersel: Ook dat is het voordeel van onze jarenlange samen-werking met Microsoft. We hebben steeds de beschikking over de nieuwste programmas en de meest uitgebreide functionaliteit, maar wel in volwassen vorm. Ze zijn voor ons al uitgebreid getest en verbeterd door Microsoft. De afgelopen jaren plukken we steeds meer de vruchten van onze vroege focus op clouddiensten en daarbinnen op flexibiliteit. Toen we begonnen moesten we veel meer moeite doen dan nu om potentiële klanten te overtuigen van het brede scala aan voordelen dat we hen hiermee kunnen bieden, maar inmiddels hebben we zon indrukwekkend trackrecord dat dit al overtuigend is op zich. We zijn een middelgroot IT-bedrijf waar heel wat mensen werken met een dienstverband van meer dan tien jaar. De expertise die we hebben opgebouwd raken we gelukkig niet kwijt via personeelsverloop, een feit waar ik bijzonder trots op ben. Die combinatie van technologische én menselijke inventiviteit heeft ons gemaakt tot de hybride cloudexpert die we zijn.

Voor meer informatie, ga naar:

- www.iton.nl/business

- bel naar: 088 070 06 00.

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement