Regio presenteert Alternatief Ring Utrecht

Magazines | Utrecht Business Nr5 '23-'24 | Lees volledige uitgave online

 De voorgenomen verbreding van de A27 bij Amelisweerd houdt de gemoederen al jarenlang bezig. Eind december 2023 presenteerde de regio het voorstel Alternatief Ring Utrecht. Het zorgt volgens onderzoekers voor een goede bereikbaarheid, is goedkoper, draagt bij aan de kwaliteit van de leefomgeving en kent minder bouwrisico’s dan het huidige Tracébesluit voor verbreding van de snelweg.
 

Verbetering van de bereikbaarheid in de regio Utrecht is hard nodig. Zeker als het gaat om de A27 bij Amelisweerd, een van de grootste verkeersknelpunten van Nederland. De aanleg van deze snelweg – en de manier waarop die destijds gestalte kreeg – is velen nog steeds een doorn in het oog. In 1982 werd het bos van Amelisweerd bezet door actievoerders om de kap van 600 bomen tegen te houden. Tevergeefs.
 
Ruimte voor alternatief
De historie herhaalt zich. Ook nu is in de regio veel verzet tegen de voorgenomen verbreding van de snelweg op dezelfde locatie. Die gaat opnieuw ten koste van het drukbezochte bos van Amelisweerd. Daarom gaf het demissionaire kabinet de regio Utrecht ruimte om met een alternatief te komen. Dat is er nu.
 
Maximaal 80
Provincie en gemeente Utrecht en omliggende gemeenten (De Bilt, Bunnik, Houten, Nieuwegein, Stichtse Vecht en Zeist) hebben het Alternatief Ring Utrecht aangeboden aan de demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat. In de plannen wordt de snelweg niet verbreed maar wordt de bestaande breedte van de weg optimaal benut. Door de maximumsnelheid te verlagen naar 80 km/u passen meer rijstroken op dit deel van de snelweg. Een kostbare en risicovolle verbreding van de betonnen bak met de A27 is daardoor niet nodig.
 
Aantrekkelijke alternatieven
Ook wordt in het alternatief het verkeer beter verdeeld over de wegen rondom Utrecht, waaronder de Noordelijke Randweg Utrecht. De bereikbaarheid van stad en regio verbetert daardoor. Verder worden in het voorstel de alternatieven voor de auto aantrekkelijker door investeringen in openbaar vervoer en fietspaden. In samenhang daarmee worden met werkgevers en onderwijsinstellingen afspraken gemaakt over het stimuleren van ov- en fietsgebruik. En door te sturen op alternatieve reistijden van medewerkers kan de drukte tijdens de spits worden beperkt.
 
Expertpanel
De Utrechtse plannen zijn begeleid door een expertpanel. Dit oordeelt dat goede informatie is opgeleverd voor besluitvorming. “Analyses tonen aan dat met dit alternatief de bereikbaarheid en de doorstroming net zo goed zijn als in het Tracébesluit,” aldus hoogleraar Henk Meurs, voorzitter van het expertpanel. “De verkeersveiligheid gaat er in beide plannen op vooruit als je het vergelijkt met de huidige situatie. In het Alternatief Ring Utrecht komt dit onder andere door het verlagen van de maximumsnelheid tot 80 km/u tussen de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd. Tot slot zijn de kosten van dit alternatief aanzienlijk lager dan die van het Tracébesluit terwijl het meer doet voor onze brede welvaart.”
 
In gesprek
Het alternatief kan rekenen op draagvlak bij zowel de omliggende gemeenten als inwoners, bedrijven en belangenorganisaties. Regio Utrecht wil nu met het Rijk in gesprek over het voorstel en de plannen verder uitwerken. Waar nodig wordt aanvullend onderzoek gedaan.
 

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement