VNO-NCW Nieuws: Start banencampagne arbeidsbeperkten

Magazines | Utrecht Business Nr 3 - 2015 | Lees volledige uitgave online

Regio Utrecht-Midden start banencampagne arbeidsbeperkten

Op 19 mei is tijdens het werkgeversevent Participatiewet Tour in Bunnik het startsein gegeven voor een campagne om mensen met een arbeidsbeperking in Utrecht-Midden aan een baan te helpen. Onder het motto ‘Alleen talent telt!’ zet de campagne werkgevers aan zich extra in te spannen. Doel is om binnen twee jaar 1.145 banen te creëren.

De campagne die twee jaar loopt, laat werkgevers zien dat mensen met een arbeidsbeperking meestal net zo goed gekwalificeerd zijn als ieder ander; een arbeidsbeperking hoeft helemaal geen functiebeperking in te houden. Veel werkgevers staan hier eenvoudigweg niet bij stil, en de campagne wil ten eerste meer bewustzijn kweken. Andere doelen zijn het werven van vacatures en het meer bekend maken van de soorten hulp en ondersteuning door het WerkgeversServicePunt.

Kansen laten zien

‘Als voorzitter van VNO-NCW Utrecht vind ik dat iedereen die kan en wil werken, ook echt een kans moet krijgen. Het sociale stelsel wordt onbetaalbaar en daardoor wordt arbeid te duur. Daarom willen we zoveel mogelijk werkgevers meenemen in het gedachtengoed van de inclusieve arbeidsmarkt, waarin plaats is voor iedereen die wil werken. Dus werkgevers: wat let u, creëer die extra banen! Dat willen we ook op plaatsen waar dat niet direct voor de hand ligt. Daarvan laten we voorbeelden zien om werkgevers op ideeën te brengen. We gaan kortom de kansen laten zien,’ zegt Rob Eradus, voorzitter VNO-NCW Utrecht.

Alleentalenttelt.nl

Alleentalenttelt.nl is het centrale platform waar informatie te vinden is voor werkgevers en werkzoekenden. Ook de nu al bekende matchingwebsite Onbeperktaandeslag.nl is een belangrijk onderdeel om vraag en aanbod beter bij elkaar te brengen. Hier kunnen werkgevers vacatures aanmelden en kunnen werkzoekenden met een arbeidsbeperking zich registreren. n

Contact en informatie:

Alwin Roest, regiomanager VNO-NCW Utrecht

T 055 – 5222606

E roest@vno-ncwmidden.nl

I www.vno-ncwmidden.nl/utrecht

VNO-NCW NIEUWS

UTRECHTSE WERKTAFEL EN DE PARTICIPATIEWET

Initiatiefnemer voor de campagne is de Utrechtse Werktafel waarin 15 gemeenten, VNO-NCW Midden, MKB-Nederland Midden en werknemersorganisaties hun krachten hebben gebundeld. Aanleiding hiervoor is de Participatiewet, met als doel landelijk voor 2026 125.000 banen te creëren voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking. Taak van de Utrechtse Werktafel is het creëren van 1.145 (extra) banen in twee jaar tijd. Als de afgesproken extra banen er niet komen, worden ondernemers wettelijk verplicht een bepaald aantal banen te creëren.

Vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven aan de Utrechtse Werktafel zijn mevrouw Poortenaar-van Linder (USG People) en de heren Van Hattem (Rabobank), Janssen (Sodexo) en Van de Kraats (AWVN). De werkgevers worden ondersteund door Martine Schuijer (schuijer@vno-ncwmidden.nl) en Alwin Roest (roest@vno-ncwmidden.nl) namens het bureau van VNO-NCW Midden.

TOURSTART SLIMME INVESTERING

De start van de Tour de France betaalde zich voor Utrecht uit in klinkende munt. Vooral de horeca profiteerde, maar ook winkels en vervoersbedrijven boerden goed. De lokale bestedingsimpuls van de Grand Départ bedraagt naar verwachting bijna 34 miljoen euro, aldus een schatting van ING Economisch Bureau voorafgaand aan de Tourstart.

‘De Grand Départ is niet zomaar een feestje om Utrecht in het zonnetje te zetten,’ stelt ING-econoom Edse Dantuma. ‘De wereldwijde aandacht voor de stad is natuurlijk mooi, maar de Tourstart is ook een slimme investering. De extra bestedingen die het evenement losmaakt, overtreffen ruimschoots de investeringen.’

Ongeveer 900.000 wielerfans bezochten Utrecht in de Tourweek, met uiteraard de grootste toeloop tijdens de Grand Départ. In totaal komen de extra dagbestedingen van bezoekers over de vijf dagen met de belangrijkste festiviteiten naar verwachting uit op € 17,5 miljoen. Bijna 50% van deze uitgaven is opgegaan aan eten en drinken in cafés en restaurants, schat ING Economisch Bureau. Winkeluitgaven waren goed voor bijna 20% van de uitgaven; overnachtingen, merchandise en vervoer ieder voor ongeveer 10%.

Per saldo bedroegen de extra bestedingen van bezoekers, media, ploegen en tourorganisatie (ASO) € 22,3 miljoen. Met daar bovenop de extra bestedingen vanuit de overheid en de ASO-fee daarvan afgetrokken, is sprake van een totale bestedingsimpuls door de Grand Départ van 33,7 miljoen euro.

JAN BOGERD NIEUWE BESTUURS-

VOORZITTER HU

De Raad van Toezicht van Hogeschool Utrecht benoemt per 1 september Jan Bogerd MBA als voorzitter van het College van Bestuur. Hij volgt Geri Bonhof op die de afgelopen twaalf jaar bestuursvoorzitter was. Bogerd was docent en bekleedde diverse leidinggevende functies binnen Hogeschool Utrecht. Zo was hij directeur van de Faculteit Economie & Management alvorens in 2009 toe te treden tot het College van Bestuur.

Paul de Krom, voorzitter Raad van Toezicht: ‘Binnen Hogeschool Utrecht is er grote waardering voor het werk dat Jan Bogerd in de afgelopen periode voor onze hogeschool heeft verricht. Hogeschool Utrecht wil de komende jaren haar strategische ambities naar 2020 verder realiseren. De Raad van Toezicht is verheugd dat Jan hier een voortrekkersrol in wil vervullen.’

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement