Lagarde Groep: expertise direct onder de knop

Magazines | Utrecht Business Nr 3 2019 | Lees volledige uitgave online

Vallei business | nummer 2 | mei 2019

Circulaire economie MVO Nederland

Tekst: Versnellingshuis Nederland circulair!

De tijd van spullen maken, gebruiken en ver-volgens achteloos weggooien of verbranden is voorbij. Nederland werkt hard om in 2050 een economie zonder afval te zijn en continu herge-bruik van grondstoffen biedt grote kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Onlangs concludeerde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dat Nederland weliswaar al veel circulaire activiteiten kent (85.000) maar dat de 1.500 initiatieven te weinig tot volle wasdom komen. In Nederland zijn momenteel 420.000 mensen werkzaam in de circulaire sector.

In het Versnellingshuis Nederland circulair! werken de overheid en het bedrijfsleven samen. Het is opge-zet als platform waar circulaire ondernemers met el-kaar, financiers en de Rijksoverheid (ook in de rol als regelgever) om tafel kunnen om circulaire projecten te realiseren. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zet daarbij zijn kennis en instrumenten in om deze groep ondernemers te ondersteunen.

'Veelbelovende business'

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat):

"Bijzonder slimme circulaire idee?n breken niet door vanwege bijvoorbeeld gebrek aan financiering, knellende wetgeving of doordat samenwerking nodig is met heel veel verschillende spelers. Omdat de problemen divers zijn, komen de oplossingen ook uit verschillende hoeken. Deze samenwerking zorgt voor het broodnodige zetje in de rug dat deze inspirerende ondernemers nodig hebben."

Nieuwe business

Voorzitter van VNO-NCW Hans de Boer:

"Wij hebben hele goede ervaringen met Versnellingstafels waarbij we jonge veelbelovende ondernemers naar een volgend niveau brengen. Deze aanpak kopi?ren we nu op grotere schaal om te zorgen dat we niet alleen slimmer omgaan met grondstoffen, maar ook nog eens meer nieuwe business op dat terrein cre?ren. Als die twee zaken samenkomen gaat de circulaire economie pas echt vliegen."

E?n voordeur

Voorzitter van MKB-Nederland Jacco Vonhof: "Soms zie je als ondernemer door de bomen het circulaire bos niet meer. Daarom gaan we het voor mkb'ers een stukje makkelijker te maken met ??n voordeur in het huis voor al je vragen en problemen als je circulair wil ondernemen."

Directeur MVO Nederland Maria van der Heijden: "Ondernemers hebben de daadkracht om de economie te veranderen in een nieuwe economie, klimaatneutraal, circulair en inclusief. Met deze samenwerking gaan we het voor ondernemers eenvoudiger maken om innovaties op te schalen en nieuwe businessmodellen te ontwikkelen."

Breed initiatief

Het Versnellingshuis is een initiatief van het minis-terie van Infrastructuur en Waterstaat, VNO-NCW, MVO Nederland, MKB-Nederland en Nederland circulair in samenwerking met RVO. Alle informatie en contactmogelijkheden zijn te vinden op www.versnellingshuisce.nl.

Ondernemers die werk maken van een economie zonder afval en vol goede idee?n zitten, krijgen extra hulp bij de uitvoering. Het Versnellingshuis Nederland circulair! moet ervoor zorgen dat circulaire ondernemers en hun plannen sneller doorbreken.

Circulaire ondernemers krijgen met het Versnellingshuis hulp om door te breken

Vallei business | nummer 2 | mei 2019

MVO Nederland Circulaire economie

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement