Broekhuis Jaguar & Land Rover deelt passie met klanten

Magazines | Utrecht Business Nr 3 2019 | Lees volledige uitgave online

Bedrijven zijn verplicht om te zorgen voor een adequa-te digitale beveiliging: software, mobiele telefoons en andere producten of diensten met een ICT-toepassing moeten voldoende beveiligd zijn tegen hacken. Je kunt als bedrijf verschillende technische en organisa-torische maatregelen treffen om cyberincidenten te voorkomen. Maar hoe pak je dat nou aan?

Tien tips

1. Maak een risico analyse om inzichtelijk te krij-gen wat voor jouw bedrijf belangrijk is, wat je zou moeten beschermen en welke maatregelen getroffen worden. De meest kwetsbare schakel is de mens.

2. Stel regels voor medewerkers hoe zij zich "online" moeten gedragen en welke informatie zij delen. Denk hierbij aan het delen van inloggegevens, dat ze niet zomaar op URL-linken moeten klikken of bestanden openen, en het stellen van voorwaarden aan de wachtwoorden.

3. Pas geregeld je wachtwoorden aan en maak sterke en unieke wachtwoorden. Hier kan je hulp bij krijgen door middel van wachtwoordgeneratoren, zoals LastPass.

4. Gebruik je 'gezonde boerenverstand'. Is iets te mooi om waar te zijn? Dan is dat vaak ook zo.

5. Maak offline back ups en zorg dat je geregeld back ups maakt van je belangrijke bestanden.

6. Bouw je gehele ICT omgeving opnieuw op nadat je gehackt bent.

7. Maak gebruik van antivirus. Deze zoeken namelijk naar aanvallen die al hebben plaatsgevonden.

8. Zodra er een update beschikbaar is voor je computer pas deze dan direct toe. De update is namelijk super belangrijk om kwetsbaarheden uit de systemen van de leveranciers te halen.

9. Maak geen gebruik van openbare Wi-Fi netwerken en verwijder openbare netwerken uit je apparaat. Gebruik een VPN verbinding, deze is het meest veilig.

10. Laat hackers jouw bedrijf onder de loep nemen, ze kunnen je namelijk helpen om inzicht te geven in de kwetsbaarheden binnen jouw bedrijf.

Nederland digitaliseert. De ontwikkelingen binnen de digitalisering gaan razendsnel en zijn niet meer weg te denken uit het bedrijfsleven. Iedere ondernemer krijgt vroeg of laat te maken met de impact ervan. Cybersecurity, ofwel het waarborgen van veiligheid in het gebruik van digitale technologie?n, is daarom ook steeds belangrijker om bijvoorbeeld Datalekken, DDoS-aanvallen en ransomware te voorkomen. Heeft een ondernemer de cybersecurity wel op orde, dan draagt dat bij aan het imago van het bedrijf, de efficiency en de dienstverlening.

Cybersecurity:

what the hack?

De meest

kwetsbare

schakel is de mens

Toegang tot security talent? Duurzaam samenwerken met elkaar!

VNO-NCW provincie Utrecht, MKB Utrecht en ROC Midden Nederland werken samen in een duurzame relatie. En die relatie heeft tot doel studenten samen goed opleiden voor de toekomstige arbeidsmarkt. Op 5 maart jl. hebben studenten Security van de ICT oplei-ding een speciale technische scan uitgevoerd om het bedrijfsleven te adviseren over hun stand van zaken wat betreft cyber security.

Ook als bedrijfsleven samenwerken met het ICT College Tech Campus van ROC Midden Nederland? Dat kan door gezamenlijk events te organiseren, deel te nemen aan onderwijstafels, gastlessen te verzorgen en studenten mee te laten werken in projecten. Meer informatie? Stuur Loes Klanderman-Brijker een mail via klanderman@vno-ncwmidden.nl.

vno-ncw midden / mkb-nederland midden

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement