Column Van Benthem & Keulen: berekening transitievergoeding per 1 januari 2020

Magazines | Utrecht Business Nr 4 2019 | Lees volledige uitgave online

De berekening van de transitievergoeding per 1 januari 2020

Met ingang van 1 januari 2020 wordt de transitievergoeding op een andere wijze berekend. Dit is het gevolg van de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans ('WAB') en het vervallen van de overgangsregeling die geldt voor oudere werknemers ('overgangsregeling'). Hierdoor wordt het na 1 januari 2020 over het algemeen goedkoper om werknemers te ontslaan.

De nieuwe wijze van het berekenen van de transitievergoeding

Waar nu pas een vergoeding is verschuldigd na twee jaar dienstverband, kan een werknemer vanaf 1 januari 2020 direct vanaf aanvang van het dienstverband aanspraak maken op een transitievergoeding. Verder wordt de vergoeding straks berekend over de feitelijke duur van het dienstverband en wordt deze niet langer afgerond op volledig gewerkte halve dienstjaren. Op dit moment bedraagt de vergoeding 1/3 maandsalaris per dienstjaar en na 10 jaar 1/2 maandsalaris per dienstjaar. Vanaf 1 januari 2020 is de vergoeding altijd 1/3 maandsalaris per dienstjaar en een evenredig deel daarvan voor de periode dat de arbeidsover-eenkomst korter dan een jaar heeft geduurd. Bovendien komt de overgangsre-geling op basis waarvan 50-plussers met een dienstverband van langer dan 10 jaar een hogere vergoeding kregen te vervallen met ingang van 1 januari 2020.

Ontslag wordt over het algemeen goedkoper

Vanaf 1 januari 2020 wordt het (iets) duurder om afscheid te nemen van werkne-mers met een kort dienstverband. Ontslag van oudere werknemers en werkne-mers met een lang dienstverband wordt daarentegen (vaak een stuk) goedkoper.

Uitstel van ontslag?

Het kan financieel voordelig zijn om het ontslag van een werknemer uit te stel-len tot na 1 januari 2020. Daarbij is wel relevant te weten dat er overgangsrecht geldt. Het overgangsrecht bepaalt dat als de arbeidsovereenkomst v??r 1 januari 2020 wordt opgezegd of ontbonden, de transitievergoeding moet worden bere-kend volgens de 'oude' berekenmethode. Ook als het dienstverband pas eindigt n? 1 januari 2020. Dit heeft tot gevolg dat de meeste (oplettende) werknemers dit jaar ook alleen bereid zullen zijn een vaststellingsovereenkomst te ondertekenen als daarin de 'oude' transitievergoeding is opgenomen.

Gelet op vorenstaande is het aan te raden om voor aanzegging van het ontslag een berekening te maken van de 'oude' en de 'nieuwe' transitievergoeding en deze kostenpost af te zetten tegen de kosten die het met zich brengt om de werk-nemer nog enkele maanden langer in dienst te houden. Mogelijk is de conclusie dan dat het financieel voordelig is om ontslag uit te stellen. Bedenk echter wel dat er juridisch bezien ook redenen kunnen zijn waardoor het juist niet verstan-dig is om nog een paar maanden te wachten met het ontslag.

Met de VBK Transitie app kunt u eenvoudig de transitievergoeding berekenen en deze opslaan in een goed beveiligde omgeving. U kunt de app downloaden in de App Store en de Play Store.

mr. Lisa Schouten

Van Benthem & Keulen Advocaten & Notariaat

e-mail: lisaschouten@vbk.nl

telefoon: +31 30 259 55 58

Column

Iedereen gelukkig

Quality Contact is een landelijk opererende coaching- en trainingsorganisatie voor bedrijven en organisaties die het maximale uit hun mensen willen halen. Na twintig jaar hebben zus en broer Marlies en Reinier van der Putten behoefte om eens kritisch te kijken naar hun imago, hun positionering en uitstraling. Het is tijd om hun identiteit op te frissen. Multicopy The Communication Company zorgde daarvoor.

MARKETING & COMMUNICATIE

Het was tijd voor een Refresh

Tekst: Otto Blauboer. Fotografie Dani?lle Krijtenburg

Marlies van der Putten: "Dat was zeker geen voor de hand liggende keuze omdat we Multicopy nog kenden als copyshop. Maar als Multicopy The Communication Company kwamen ze bij ons met een compleet 'Refresh' voorstel. Een totaalaanpak om ons bedrijf een nieuwe uitstraling te geven die past bij onze ambitie en met het hart en de ziel waarvoor we vandaag de dag staan. Dat was verrassend."

Klappen van de zweep

"Wat ons direct opviel was de professionele aanpak.

We kregen na een paar gesprekken een document waarin precies omschreven stond waarnaar we op zoek waren. Van doel tot uitvoering, van design tot inzet van middelen. Daar konden we bijna meteen 'ja' op zeggen. En wat ook fijn is, is dat je direct met een andere onder-nemer praat die het klappen van de zweep kent", zegt Reinier van der Putten.

Niet alleen woorden

Marlies: "Het begon met een nieuw logo. Helemaal van deze tijd en het kostte ons nog geen minuut om ervoor te gaan. Het gaf precies weer waarnaar we op zoek waren. Maar dan begint het. Multicopy verraste ons met voorstellen voor een nieuwe website, een algemene bedrijfsbrochure, maar ook hand-outs voor trainingen, notitieblokken, pennen, tasjes, presentatiewanden, waterflessen, hartvormige doosjes met mints, beachvlaggen Dan ontdek je hoe compleet de Refresh bij Multicopy is. Niet alleen woorden, maar juist ook daden."

Zichtbaar

Marlies: "Als we nu een coachingssessie geven, zijn we echt veel zichtbaarder. Onze boodschap 'Iedereen gelukkig op het werk, met een zichtbaar resultaat' knalt er nu echt uit. Het is ook precies wat we terugkregen in de samenwerking met Multicopy The Communication Company."

Ook toe aan een Refresh?

Wil je ook jouw identiteit weer helemaal klaarmaken voor de toekomst? Neem dan contact op met de Multicopy bij jou in de buurt. "We verrassen jou, maar zeker ook je klanten en prospects."

Multicopy

The Communication Company

Vind de dichtstbijzijnde vestiging op www.multicopy.nl

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement