NRTO: Bijscholing biedt iedereen een beter perspec- tief

Magazines | Utrecht Business Nr 4 2019 | Lees volledige uitgave online

"In de huidige economie zien we mensen aan de kant staan; zij hebben een afstand tot de arbeids-markt. Tegelijk is er sprake van krapte waardoor werkgevers moeilijk aan goed geschoold personeel komen", aldus NRTO-directeur Ria van 't Klooster. "Een belangrijk middel om beide problemen aan te pakken? Als mensen werken aan hun compe-tenties. Het zal vast herkenbaar zijn dat oudere werknemers die al jaren hetzelfde werk doen, vaak niet gemotiveerd zijn om nog een volledige mbo- of hbo-opleiding te gaan volgen. Vaak staan ze er echter wel voor open om iets te leren dat aansluit op de vraag in de markt. Dat vraagt om maatwerk rondom opleidingen. Wij als NRTO zien niet voor niets een enorme toename van aanmeldingen bij onze private opleidingsinstituten."

Kom zelf in beweging

Het is een duidelijke tendens dat mensen langer moeten doorwerken en inzetbaar moeten blijven. "Om mentaal en fysiek fit te blijven, zullen mensen zelf stappen moeten zetten. Ze moeten hun compe-tenties onderhouden, bijblijven in het vak. Dat is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de men-sen zelf." Van 't Klooster merkt dat mensen vandaag de dag die verantwoordelijkheid ook steeds meer nemen. "Mensen zijn minder afwachtend dan vroe-ger; ze willen niet vastlopen bij een werkgever. Door zelf in beweging te komen, blijft je werk interessant. Hoger opgeleiden zijn vaak meer geneigd en hebben meer financi?le armslag om die stap te zetten. Wie

wel wil leren, maar geen budget heeft om een oplei-ding te bekostigen, zijn er evengoed mogelijkheden. De overheid stimuleert vanaf 2021 een leven lang leren door het bieden van opleidingsvouchers, de zogenaamde STAP-regeling."

Niet achterop raken

Iedere regio heeft weer andere sectoren die kampen met tekorten. Je kunt werkzaam zijn in een branche waarin veel bedrijven genoodzaakt zijn om in te krimpen. Daar kun je als werknemer persoonlijk niets aan doen; maar je kunt wel zorgen dat je door bijscholing niet achterop raakt en in beeld komt bij een ontslaggolf. De NRTO draagt daarom het con-cept van een leven lang ontwikkelen uit. "Mensen zouden zich hoe oud of jong ze zijn, moeten blijven ontwikkelen."

Leercultuur binnen bedrijf

Jezelf blijven ontwikkelen heeft te maken met een mindset, maar het heeft ook te maken met de leer-cultuur binnen een bedrijf, schetst Van 't Klooster. "Ondernemers kunnen zelf een actieve rol spelen door hun mensen te doordringen van het belang van bijscholen. Zorg als ondernemer dat je in gesprek blijft met je mensen: waar liggen je ambities, wat voor toekomst binnen het bedrijf heb je voor ogen? Wat zijn je kwaliteiten en hoe kunnen we die goed inzetten? Waar word je blij van? En aan welke com-petenties schort het dan nog? Daarom zijn loopbaan-gesprekken zo waardevol; als mensen merken dat

Krapte op de arbeidsmarkt betekent voor ondernemers: creatief worden, omdenken en alternatieve manieren zoeken om mensen binnen te krijgen ?n behouden. Een goed middel om mensen aan je te binden en enthousiast te houden voor het vak, is scholing. De brancheorganisatie voor privaat gefinancierde opleiders, NRTO, pleit ervoor dat mensen zich een leven lang blijven ontwikkelen. Hierbij is een rol voor zowel werknemer als werkgever weggelegd.

"Bijscholing biedt iedereen een beter perspectief"

Ria van 't Klooster, directeur NRTO

opleidingen

Tekst: Daphne Doemges-Engelen, Fotografie: Mieke Kanters/Coen Pots

ze door het volgen van een opleiding hun werk behouden, zijn ze veel meer gemotiveerd om zich bij te laten scholen. Bijscholing biedt iedereen een beter perspectief: zowel de werkgever als de werknemer vaart er wel bij."

Langer en beter inzetbaar

Volgens Van 't Klooster zijn werkgevers vaak ten onrechte bang dat investeren in het opleiden van mensen, ervoor zorgt dat deze kennis vervolgens snel weer verdwijnt uit het bedrijf. "Dat is een typische denkfout die veel ondernemers maken. Als alle werkgevers namelijk investeren in hun mensen, krijgt iedereen er ook weer goedge-schoolde werknemers voor terug. Mensen tegen hun zin vasthouden werkt sowieso niet. Juist als ze plezier in hun werk houden, uitdagingen krijgen en het fysiek aankunnen, zijn ze langer en beter inzetbaar."

Financi?le tegemoetkoming?

Het ministerie van Sociale Zaken stimuleert mensen om een leven lang te leren. Door verschillende subsidies en belastingvoordelen wordt de combinatie van leren en werken aantrekkelijker voor werkgevers en werknemers. Kijk op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-leren voor meer informatie over de mogelijkheden. .

Over de NRTOPrivate opleiders leiden bijna 86% van de 1,7 miljoen volwassenen op die jaarlijks een opleiding volgen (CBS, 2018). Dat zijn ruim 1.400.000 deelnemers die een opleiding volgen bij een private opleider. De NRTO is de brancheorganisatie voor privaat gefinancierde opleiders: aanbieders van (taal-) trainingen, branche- en functiegerichte opleiders, aanbieders van overheidserkende VO-, mbo- en hbo-opleidingen. Ook exameninstituten, EVC aanbieders en ontwikkelaars van leerplatforms en (online) materiaal zijn lid van de NRTO.

Leden van de NRTO voldoen aan de eisen van het NRTO-keurmerk.

Meer weten? Kijk op www.nrto.nl

opleidingen

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement