Uitbreidingsplannen in gevaar door nieuw stik- stofbeleid

Magazines | Utrecht Business Nr 4 2019 | Lees volledige uitgave online

Verbreding A27 en A12 onder druk

Het wordt nu een stuk ingewikkelder om ruim-telijke ontwikkelingen te realiseren. Voorheen mochten deze activiteiten plaatsvinden omdat tegelijkertijd maatregelen werden genomen om de nadelige gevolgen van stikstof op natuurgebie-den te verminderen. Als gevolg van de uitspraak halen waarschijnlijk honderden vergunningen de eindstreep niet en moeten duizenden activiteiten nu alsnog een langdurig vergunningentraject in. Ook de verbreding van de A27 bij Amelisweerd en de Ring Utrecht staan hierdoor onder de druk.

10-puntenplan

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland komen met een 10-puntenplan "om de stikstofimpasse te doorbreken". We willen onder meer dat bouwprojecten die alleen tijdens de

bouw tot extra stikstofuitstoot leiden alsnog een vergunning krijgen. Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW: 'Ons woningbouwbeleid, de aanleg van nieuwe infrastructuur en de totale verduur-zaming van Nederland moet van het slot. Het is toch niet uit te leggen dat allerlei projecten die de ecologische footprint van ons land aantoonbaar verkleinen, zoals de aanleg van windmolens en schonere fabrieken, nu niet door kunnen gaan. Daarnaast vallen bovendien 18.000 projecten stil, met alle gevolgen voor de werkgelegenheid van dien'.

Taskforce STIKSTOF

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben een spe-ciale taskforce STIKSTOF opgericht, die bedrijven zo snel mogelijk oplossingen wil aanreiken zodat Nederland niet op slot gaat. VNO-NCW Midden/

MKB-Nederland Midden maakt ook deel uit van deze taskforce. Bij bedrijven leven ondertussen veel vragen, daarom heeft de taskforce een FAQ opgesteld. Kijk op de website www.vno-ncw-midden.nl voor de vragen en antwoorden en het 10-puntenplan.

Oproep bedrijfsleven:problemen melden

Ondervindt uw bedrijf gevolgen door de PAS uitspraak? Dan horen we dit graag van u. Uw voorbeelden en ervaringen nemen we mee naar de landelijke taskforce STIKSTOF. U kunt contact opnemen met Rob Oostermeijer, hoofd beleidsza-ken VNO-NCW Midden, oostermeijer@vno-ncw-midden.nl.

VNO-NCW Midden / MKB-Nederland Midden

Uitbreidingsplannen

in gevaar door

nieuw stikstofbeleid

De Raad van State oordeelde onlangs dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet langer mag worden gebruikt als basis voor toestemming voor activiteiten die leiden tot een stikstoftoename. Met andere woorden: voor woningbouw, uitbreiding van stallen of aanleg van wegen kan geen beroep meer gedaan worden op de ontwikkelruimte die het Programma bood.

Oproep bedrijfsleven: problemen door PAS-uitspraak melden

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement