Literatuur

Magazines | Utrecht Business Nr 4 2019 | Lees volledige uitgave online

STARTEN EN STOPPEN MET WERKEN

DOOR HANSJE VAN ETTEN

Voor haar boek koos programmamaker en eindredacteur Hansje van Etten een interessante invalshoek. Zij vroeg millennials naar de overwegingen en ervaringen bij hun eerste banen. En voelde babyboomers aan de tand over de fase waarin het einde van een carri?re nadert en een leven zonder werk zijn schaduw vooruit werpt. De inzichten van beide groepen kunnen ook voor hun tegenpolen van waarde zijn. De ge?nterviewden zijn actief in uiteenlopende beroepen. Van dienstverleners en verkopers tot mensen met banen in onderwijs, zorg en bij de overheid. De diversiteit in functies en drijfveren levert een leerzaam boek op. Niet alleen voor millennials en babyboomers, ook voor alle generaties daartussenin.

232 pag.

ISBN 978-94-6319-174-6.

20,99. Scriptum.

MEER VERDIENEN MET JE WEBSHOP

DOOR ASTRID VAN KOLLENBURG

Het idee dat webshops vooral worden gerund door mensen op een zolderkamer met teveel vrije tijd en een garage als opslagruimte is achterhaald. Volgens E-commerce-expert Astrid van Kollenburg worden onlineverkopers steeds professioneler. Tal van ondernemers die een webshop startten als hobby hebben er inmid-dels een lucratieve fulltime job aan. Dat neemt niet weg dat jaarlijks nog altijd duizenden webshops stoppen wegens te weinig opbrengsten. Succes komt dus zeker niet vanzelf. Met Meer verdienen met je webshop loodst Van Kollenburg de lezer stap voor stap door alle facetten van online verkoop. Van de functionele opzet van een web-site tot het aantrekken van bezoekers en de opgave, hoe deze sitebezoekers ook daadwerkelijk tot aankoop te laten overgaan. Uiteindelijk doel: hoe maak je van klanten echte fans? Interviews met webshopeigenaren bieden inzicht in praktijkervaringen, kansen en valkuilen. Ook geeft Van Kollenburg tips voor slimme omzetverhogers.

176 pag.

ISBN 978-94-6126-358-2.

24,50. Haystack.

50 TINTEN NEE

DOOR ROBBIN SCHUURMAN EN WILLEM VERMAAK

Nee zeggen lijkt eenvoudig maar is het zeker niet. Toch is het cruciaal, zeker voor producteigenaren in een Scrum-project. Hierbij werken multidisciplinaire teams in korte, vooraf afgebakende periodes toe naar een eindresultaat. Niet alleen het ver-mogen om nee te zeggen is belangrijk. Ook de manier waarop dit gebeurt, heeft grote impact op het proces en de doelstellingen. Belangrijke factor zijn onder meer de stakeholders waarvoor het nee is bestemd. Die verschillen immers als het gaat om macht en rol bij het proces. Ook de personen die stakeholders vertegenwoordigen en het mandaat waarover zij beschikken, zijn van invloed op de "ideale" nee. Kortom: nee zeggen is maatwerk. De auteurs Scrum-trainers en consul-tants stelden een selectie samen van 50 verschillende manieren om nee te zeggen.

160 pag.

ISBN 978-90-2442-707-9. 22,50. Boom Uitgevers Amsterdam.

PRODUCTS THAT LASTDOOR CONNY BAKKER, MARCEL DEN HOLLANDER, YVO ZEILSTRA EN ED VAN HINTE

Voorheen was de levering van een product of in elk geval het verstrij-ken van de garantietermijn een eindstation voor maker en verkoper. Zij hadden geen belang meer bij het product, wel bij de afzet van nieuwe exemplaren. Het verhaal dat de levens-duur van gloeilampen bewust werd beperkt door een collectieve afspraak van producenten is illustratief in dit verband. Maar tijden veranderen. Het toenemende besef dat grondstoffen eindig zijn, zorgt ervoor dat wij anders omgaan met producten. Door niet langer bezit maar gebruik centraal te stellen, worden aspecten als levens-duur en onderhoud belangrijk. Ook moet vooraf worden nagedacht over hoe een product aan het eind van de cyclus kan worden hergebruikt. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat de rol van ontwerpers, producenten en financiers ingrijpend verandert. De zoektocht naar technische oplossingen en businessmodellen is in volle gang. Products that last helpt om de kansen van een circulaire economie te defini-?ren en oplossingen te ontwikkelen voor deze nieuwe werkelijkheid.128 pag.

ISBN 978-90-6369-559-0.

29,99. BIS Publishers.

Literatuur

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement