Leider met paardenkracht: meer focus, flow en succes

Magazines | Utrecht Business Nr 4 2019 | Lees volledige uitgave online

Leider met paardenkracht: Meer focus, flow en succes!

Kim Schamp-Doornenbal, 2B Unique coaching en training

2B Unique

Tekst: Guus Hetterscheid Fotografie: Marcel Krijgsman

In de huidige maatschappij moeten we zo veel, veranderingen gaan razendsnel en dan luiste-ren we niet meer naar onze innerlijke stem. We zijn vaak bezig met brandjes blussen en komen niet toe aan het werk dat er echt toe doet. Dit

geeft ons mentale en fysieke stress. Managers en leidinggevenden hebben een diep verlangen om volledig zichzelf te mogen zijn. Ze willen met hun snelle denken, schakelen en intense voelen optimaal excelleren. Ze hebben echter het gevoel te worden belemmerd en ervaren blokkades op hun weg.

Passie en talent benutten

Mensen laten floreren vanuit hun passie en unieke talenten, op het werk en thuis. Dat is het doel van Kim Schamp-Doornenbal van 2B

Veel ambitieuze en succesvolle professionals, managers en ondernemers willen groeien, flow ervaren en succesvol zijn. Maar hoe blijf je in the lead? 2B Unique helpt directeuren, managers, leidinggevende en ambitieuze professionals dichterbij hun persoonlijke innerlijk leiderschap te komen en te werken vanuit hun potentieel, waardoor ze krachtige, energieke, succesvolle leiders worden.

Unique coaching en training. 2B Unique geeft krachtige en duurzame leider-schaps- en teamtrajecten, waarbij paarden als onontkoombare katalysator worden ingezet. Deze duurzame transformaties bij directeuren, managers, professionals en (MT) teams resulteren in krachtige, energieke en succesvolle leiders en meer flow. Paarden spelen in dat proces een confronterende en activerende rol. Dat confronterende zit in de spiegel die paar-den voor houden.

2B Unique biedt een prachtige plek om te werken aan persoonlijke of teamontwik-keling, weg uit je kantoorruimte, midden in het groen en werken buiten je comfort-zone. Leidinggevenden van onder andere Rabobank, Achmea, Deloitte, KPMG, Volkerrail, NEC, Pro-Persona, Ministerie van Justitie en Veiligheid, gemeentes en politie werden al ge?nspireerd door de eyeopeners die Schamp-Doornenbal onder andere met haar paarden cre?ert tijdens het Krachtig Innerlijk Leiderschap Traject. "Veel managers en professionals willen volledig zichzelf zijn in hun rol op het werk, maar in de praktijk merken ze vaak dat ze worden belemmerd het optimale uit zichzelf te halen met hun kwaliteiten en druk die ze ervaren. Als je blokkades ervaart, kun je nooit optimaal leiding nemen en geven op de manier die voor jou en jouw organisatie het meest effici?nt is", aldus Schamp-Doornenbal.

Kracht van het paard

Een vroege maandagochtend in Haalderen. De lucht is blauw, de nazo-merzon schijnt. Het gras is nog nat. De paarden Ritano en Unique staan in de weide te grazen, op de prachtige centraal gelegen locatie van 2B Unique, waar ze is opgegroeid en inmiddels met haar man en twee kinderen woont en werkt. Een mooi moment voor Kim Schamp-Doornenbal om aan tafel met uitzicht op de paarden een beeld te geven van haar groeiende bedrijf 2B Unique.

Verwacht bij 2B Unique geen standaard communicatietraining of leiderschapstra-ject. "Veel van dat soort trainingen worden vanuit de theorie gegeven", aldus Schamp-Doornenbal. Met de aanwezigheid van paarden leer je zoveel meer. De sessies met paarden zijn zo krachtig en werken op een onbewust niveau zeer lang na op zo-wel het systeem van de individu als op de groep. Je krijgt zicht op wat er echt speelt

2B Unique

'Als je blokkades ervaart, kun je nooit optimaal leiding nemen en geven op de manier die voor jou en jouw organisatie het meest effici?nt is'

Kim

Kim Schamp-Doornenbal is eigenaar van 2B Unique coaching en training en expert in natuurlijk leider-schap, Emotionele Intelligentie (EQ) en (team)flow. Haar drijfveer is om mensen zelf de verantwoorde-lijkheid te laten nemen voor hun innerlijk leiderschap en te laten floreren vanuit hun passie en unieke talenten. Zodat ze krachtiger en succesvoller zijn, kunnen excelleren en een krachtig en energiek (werk en priv?) leven leiden wat ze wensen. Ze is energiek, (liefdevol) confronterend en zet ervaringsgericht leren in middels de inzet van paarden. Haar stijl is te omschrijven als onontkoombaar, no-nonsense, gigantisch effectief en duurzaam.

en toe doet. Paarden geven zo zuivere feedback, waardoor het diepe, onuitwisbare indrukken achter laat bij klanten. Dit is de aanjager binnen de stevige transformatie die mensen door maken. Het voornaam-ste is dat je leert contact met jezelf te leggen. Dat klinkt zweverig, maar je moet weten wie je bent. Bewust zijn van wat je uitstraalt, maar vooral wat je wil uitstra-len? Als je daar grip op hebt, kun je beter verbindingen leggen met andere mensen. Zeker op de werkvloer. Er zijn oud-klanten die er jaren later nog op terugkomen als ik hen weer zie."

Sceptische directeur?

"We werken binnen onze team- en leiderschapstrajecten met doelen, welke gedurende het traject worden getoetst door feedbackgevers. Dit zijn directe collega's vanuit de organisatie en teamleden. Daar hoort dus een stukje kwetsbaarheid bij. Durf je iemand, je collega, RvB en anderen, te vragen wat zij ?cht van je vinden en deze feedback ook echt te ontvangen. Tijdens de kick-off sessie van de ontwikkeltraject zetten we direct de paarden in als versnel-ler. Dit is een intakegesprek waarbij we de doelstellingen voor het traject scherp stellen en afsluiten met een speed coaching bij de paarden. Altijd spot on!"

"Laatst sprak ik Jan, een ambitieuze direc-teur van een groot detacheringskantoor,

2B Unique

'Sta eens stil bij signalen die andere mensen afgeven en nog belangrijker, die je zelf afgeeft'

voor een kick-off sessie op kantoor. Een intelligente man die razendsnel schakelt vanuit zijn ratio en zelf aangeeft ook goed te kunnen voelen wat er speelt. Hij heeft net zoals velen, al meerdere cursussen, tests en trainingen gevolgd over commu-nicatie, authenticiteit en dergelijke. Na de doelen voor zijn traject af te hebben gestemd, gaan we naar de paarden. Hij stapte de bak in met de opdracht om ver-binding te maken met het paard en bewe-ging te cre?ren vanuit het midden van de bak. Ritano, het paard, zette een galop in en rende de bak rond. Deze man had zo'n (onbewuste) innerlijke onrust en het paard reageerde daar direct op. Hij liep de benen onder zijn lijf vandaan. Ruim zeshonderd kilogram geeft een directe spiegel, wat zeer confronterend is. Jan, zeer sceptisch over de inzet van paarden in het traject, draaide zich om en zei 'Kim, dit is exact wat er binnen mij en mijn teams gebeurt. Ik denk dat ik in verbinding sta met mijn mede-werkers maar ze vliegen alle kanten op'. De situaties in de bak blijken, ook onder de sceptici, herkenbaar vanuit de werkvloer of priv?sfeer, vertellen de klanten. Maar dan?"

Kracht van de levende spiegel

"Dit maakt dat paarden en ik in korte tijd door innerlijke conflicten en blinde vlekken heen prikken. Een dosis lef en wil om te veranderen is wel nodig bij mijn klanten. We zetten direct oefeningen en methodieken in om te experimenteren

met nieuw gedrag. Dit is een ervaring wat we in een coachgesprek aan een tafel niet kunnen evenaren en is life-changing voor bijvoorbeeld Jan's ontwikkeltraject. Jan liep voorop in de organisatie en dacht aansluiting te hebben met zijn medewer-kers, echter werkte hij zelf zo hard en had geen grip op wat er in zijn teams gebeurde. In het geval van bovenstaande casus van Jan hebben we een korte lichaamsbewust-zijnsoefening gedaan, en gewerkt aan de bewustwording van zijn uitstraling waarna dezelfde opdracht volgde. Jan kreeg vanuit het paard directe oordeel loze en heldere feedback. Nu kreeg hij vanuit rust en verbinding een enthousiast paard om hem heen dravend. Door het besef en de mogelijkheid om de focus eerst bij jezelf te leggen, waarna je de aandacht verlegt naar je omgeving, cre?er je moeiteloos contact en eenheid."

Van onberekenbaar naar impact

Schamp-Doornenbal merkt dat veel mensen paarden onberekenbaar vinden. "Maar eigenlijk zijn paarden dat hele-maal niet. Paarden kunnen, als kudde- en vluchtdier, vanuit nature razendsnel scan-nen en inschatten of er gevaar dreigt of niet. Dit betekent dat ze de onderstromen en (in)congruent gedrag direct kunnen lezen. Wij mensen zoeken de handleiding daar te vaak voor, of leggen het buiten onze eigen be?nvloedingskring. Als je de signalen herkent zijn ze juist heel bere-kenbaar. Dan kun je met ze samenwerken.

2B Unique

Toekomst

Sinds 2013 werkt Schamp-Doornenbal als zelfstan-dig ondernemer en richt zich op het bedrijfsleven met haar talent-, leiderschaps- en teamontwik-keltrajecten. Ze werkte in ziekenhuis Rijnstate in Arnhem als verpleegkundig specialist, maar dat was niet meer te combineren met mijn groeiende bedrijf. Eind 2014 maakte ze de keuze om fulltime te ondernemen en haar bedrijf te laten ontwikkelen en groeien naar waar het nu staat. Met haar achter-grond in het ondernemerschap, management, sales en gezondheidszorg weet ze de vertaling te maken naar de dagelijkse praktijk.

2B Unique blijft groeien, vertelt Schamp-Doornenbal. Mond-tot-mondreclame en een uitge-breid netwerk op LinkedIn blijken effectieve midde-len om de klantenkring uit te breiden. "We hebben onze eigen locatie met een prachtige binnenruimte voor kleine groepen in Haalderen. Momenteel zijn we bezig met onze plannen om onze locatie uit te breiden met meer trainingsruimtes. Verder kunnen we gebruikmaken van een netwerk met prachtige trainingslocaties door heel Nederland. 2B Unique werkt samen met strategische partners, de experts op gebied van diversiteit, flow, emotionele intelli-gentie, energetisch en spiritueel werk en financieel en strategisch advies. Voor een totale aanpak van krachtig leider- en ondernemerschap."

Momenteel zitten 2B Unique in de ontwikkeling van een nieuw blended learning 'young high potential programma' met als doel een goede basis voor hun carri?res te leggen. Ook wordt er een nieuwe online academy ingericht. "Ook bieden we in november een vierdaagse Business retreat aan op een stunning locatie op Ibiza. Een retreat voor een kleine exclusieve groep gelijkgestemden, om een diepe transformatie te garanderen. Ontplooien gaat je hele leven door. Zelf sta ik ook niet stil. Ik heb onlangs op Nyenrode een reeks colleges gevolgd over de Psychologie van Leiderschap, werk samen met een business coach en heb recent een NLP opleiding afgerond. Ik geef mijn klanten altijd mee: blijf jezelf duurzaam ontwikkelen. Duurzaam ont-wikkelen kan bij ons. Ik zou iedereen in het bedrijfs-leven willen adviseren om te ervaren hoe wij en onze paarden jou en je organisatie kunnen helpen om een sterkere, effectievere en ook energiekere leider te worden. Durf jij het aan? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op", aldus Schamp-Doornenbal.

Ga voor meer informatie over de zes maanden trajecten, masterclasses en retreat van 2B Unique naar www.2b-unique.nl

Geldt dat principe ook niet voor met jezelf en met je collega's op de werkvloer?"

"Sta eens stil bij signalen die andere mensen afgeven. En nog belangrijker, die je zelf afgeeft. Doe je dat wel eens? Helaas hebben wij deze signalen steeds minder vaak door. De huidige maatschappij den-dert maar door en er is weinig ruimte voor vertraging, denken mensen. 2B Unique wil met hun ontwikkeltrajecten breek-punten op zowel individueel als groepsni-veau voor zijn. Met hun duurzame zes maanden Krachtig Innerlijk leiderschap-strajecten, in kleine groepen, ga je met gelijkgestemden tot de kern van jezelf. Je stuurt jouw kompas en ervaart leider-schap vanuit flow. Je leert in verbinding te staan en te blijven met jouw potentieel, waardoor je productiever, succesvoller en gelukkiger wordt. En niet onbelangrijk vanuit rust je team aan kan sturen."

Exclusieve 4 daags Business & leadership Retreat

Woensdag 6 t/m zaterdag 9 november

op Magisch Ibiza

Speciaal voor een selecte groep ambitieuze managers, directeuren en ondernemers.

Ben jij klaar met alles doen vanuit je snel schake-lende 'hoofd'. Kan jij je verliezen in de to-do lijsten en blijf je rondcirkelen in vaste patronen? Wil jij de dagelijkse waan van de dag vaarwel zeggen, keuzes maken door koers te zetten vanuit jouw eigen kompas? Waardoor je je zowel in werk als priv?sfeer goed en energiek voelt en meer impact hebt op jezelf en je omgeving.

Durf jij het avontuur aan, grenzen te verleggen en je verlangens in kaart te brengen? Dan is dit programma echt iets voor jou.

Voor meer informatie ga naar www.2b-unique.nl

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement