BTB Fire & Medical Support: bedrijfsveiligheid op hoog niveau

Magazines | Utrecht Business Nr 4 2019 | Lees volledige uitgave online

Een ernstige medische situatie kan zich altijd onverwachts voordoen en dan kun je maar beter zorgen dat je goed voorbereid bent. Natuurlijk hoor je als bedrijf iemand in dienst te hebben die de titel BHV'er draagt en die te hulp kan schieten in veel situaties, maar er zijn trainingen en opleidingen die nog een stuk verder de diepte in gaan en deelne-mers nog beter voorbereiden op situaties waarin ze levensreddend kunnen handelen. Natuurlijk zijn er sectoren waarin de kans op serieus letsel wat sterker aanwezig is dan in andere sectoren, maar een hartinfarct om meteen maar even iets ernstigs te noemen kan zich ook zomaar uit het niets aandienen.

Cruciaal

"In de meeste gevallen volstaat het om als BHV'er te hulp te schieten, even ervan uitgaande dat die volgens wettelijk voorschrift daadwerkelijk aanwe-zig is", geeft Marcella Klooster, accountmanager van Dutch Safety Group aan. "'Wat we bij veel bedrijven zien is dat deze BHV'ers volgens de standaard en soms zelfs nog in verkorte tijd worden opgeleid. Het draait hier niet meer om de kwaliteit van de hulp-verlening, maar om het behalen van het verplichte certificaat. Wij proberen hierin een stapje verder te gaan en bedrijven te laten zien dat de kwaliteit van de opleidingen de bedrijfsprocessen ten goede komt bij een incident. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een brand, waar snel en juist gehandeld wordt en schade in een zeer korte periode beperkt blijft. Hierdoor kunnen processen en medewerkers weer snel aan de gang. Naast de standaard opleidin-gen richten wij ons op de aanvullende scenario's die voortkomen uit de Risico-Inventarisatie en

Evaluatie. Hierdoor kunnen we medewerkers nog bedrijfsspecifieker opleiden en scenario's of aanvullende opleidingen verzorgen die betrekking hebben op de risico's binnen het specifieke bedrijf of de branche."

Ontruimingsoefeningen

Trainingen zoals BHV- of reanimatietrainging, val-len bij Dutch Safety Group onder de afdeling BTB Fire & Medical Support, die bijvoorbeeld ook alle mogelijke veiligheidsproducten verkoopt. "EHBO-materialen, brandblussers en noodverlichting bij-voorbeeld", somt Klooster enkele zaken op. "Vanuit 22 jaar allesomvattende ervaring op het gebied van persoonlijke veiligheid beschikken we over de juiste kennis om klanten daarbij te adviseren, toegespitst op de branche en de onderneming. Daarnaast bieden we ondersteuning op het vlak van ontrui-mingsoefeningen, die elk bedrijf ??n keer per jaar moet uitvoeren. Indien gewenst helpen we bij het opstellen en volgen van de procedure, waarbij we onder andere kijken naar hoe het bedrijf er fysiek uitziet - aantal ruimten, verdiepingen, vluchtwegen, et cetera - en hoeveel mensen er rondlopen. Bij de oefeningen zetten we eventueel zelfs extra observa-tors en Lotus-slachtoffers in. Na afloop kunnen we ook de verslaglegging voor onze rekening nemen."

Vertrouwen

BTB Fire & Medical Support verzorgt open trainin-gen op de eigen vestiging in Uden, maar ook op locatie. "In-company dus", zegt Klooster. "Op basis van een risico-inventarisatie en -evaluatie kunnen we heel bedrijfsspecifiek te werk gaan. Tijdens de incompany trainingen kan veel meer maatwerk

Je hoopt er als werkgever nooit mee te maken te krijgen, maar het risico dat iemand zich ernstig verwondt of onwel wordt, ligt altijd op de loer, ??k op de werkvloer. Je staat er liever niet teveel bij stil, maar als het gebeurt, moet je wel kalm blijven en direct de juiste handelingen verrichten. Dat gaat een stap verder dan BHV-niveau. Dutch Safety Group leidt mensen op, levert materialen en biedt medische service op evenementen en herbergt o.a. het bedrijf BTB Fire & Medical Support, dat trainingen, materialen en diensten levert op het gebied van bedrijfsveiligheid.

Bedrijfsveiligheid op hoog niveau

BTB Fire & Medical Support:

Veiligheid

worden toegevoegd. Bij de Open Trainingen is dat wat minder, omdat dan vaak veel verschillen-de bedrijven deelnemen. We kunnen relevante scenario's uitwerken en die in de trainingen laten terugkeren. Kijk, voor kantoorbedrijven hoeven we ons over het algemeen niet met verdrinking bezig te houden Reanimatie vormt juist in sommige sectoren juist wel een issue, bijvoor-beeld waar veel fysiek werk wordt verricht."

Vanzelfsprekend certificeert BTB Fire & Medical Support de medewerkers, wanneer zij een trai-ning met goed resultaat hebben gevolgd. "Dat geeft ook vertrouwen bij mensen die bij je bedrijf over de vloer komen. Over levensbedreigende si-tuaties willen mensen het liefst zo min mogelijk nadenken, maar als zo'n moment aan de orde is, moet er vooral geen paniek toeslaan en komt het aan op de juiste acties in de juiste volgorde. Dat zal in hoge mate een goede afloop bepalen."

Andere disciplines

Voor de volledigheid laat Marcella Klooster kort de andere disciplines van Dutch Safety Group

de revue passeren, die in sommige gevallen hun waarde kunnen bewijzen binnen verschillende soorten ondernemingen. "Onze Emergency Medical School verzorgt opleidingen in de acute geneeskunde voor medische professio-nals, bijvoorbeeld een arts of (gespecialiseerd) verpleegkundige. Denk hierbij aan advanced en immediate life support, generic instructor course en E-fast echo en nog veel meer gespecialiseerde trajecten, maar ook aan ABCDE-cursussen voor fysiotherapeuten, huisartsen, et cetera. EMS Care staat voor een uitzend- en detacheringsbu-reau op het gebied van niet-levensbedreigend ambulancevervoer. Ten slotte kennen we nog Event Medical Service, dat op meer dan 1500 evenementen per jaar alle medische zorg biedt: voornamelijk spoedeisende hulp. Dat gebeurt in totaal met zo'n 900 mensen, van EHBO'ers tot artsen." Kortom, een veelomvattende organisa-tie, waarvan de verschillende afdelingen elkaar ondersteunen en kennis uitwisselen.

Meer informatie: btbfireandmedical.nl en dutchsafetygroup.nl

Vanuit 22 jaar allesomvattende ervaring op het gebied van persoonlijke veiligheid beschikken we over de juiste kennis

Veiligheid

Marcella Klooster

>

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement