VNO-NCW Midden, krachtig regionaal netwerk voor écht ondernemerschap

Magazines | Utrecht Business Nr3 2023 | Lees volledige uitgave online

VNO-NCW Midden is een van de vijf krachtige regionale verenigingen van VNO-NCW, de grootste ondernemersvereniging van Nederland. “Wij maken ons sterk voor een optimaal ondernemers- en vestigingsklimaat in negen regio’s in de provincies Utrecht, Flevoland, Gelderland en Overijssel. Vanuit deze regio’s leveren wij samen met de ondernemers een belangrijke bijdrage aan de uitdagingen waar we als maatschappij voor staan,” vertelt Jan Martijn Broekhof, voorzitter VNO-NCW provincie Utrecht.
 
Belangrijke gesprekspartner

VNO-NCW Midden is een krachtig netwerk van ondernemers uit verschillende sectoren en branches. Indirect behartigt deze ondernemersorganisatie de belangen van ruim 17.000 bedrijven in 4 provincies met totaal 1,3 miljoen medewerkers. Jan Martijn Broekhof: “Het sterke aan onze vereniging is dat we ons echt inzetten vanuit de verschillende regio’s. We laten de stem van ondernemers horen in de regionale economie en door de verbondenheid met VNO-NCW klinkt het geluid uit de regio ook door in landelijk en Europees beleid. We worden door veel overlegorganen als belangrijke gesprekspartner gezien.”
 
Collectieve kracht
Jan Martijn Broekhof is ondernemer in Utrecht en inmiddels anderhalf jaar voorzitter van het bestuur van VNO-NCW provincie Utrecht. Deze bestuursleden, ook allemaal ondernemers, zetten zich in voor de regionale en lokale belangen van ondernemers en werkgevers in ‘hun’ provincie. “De opgaven waar wij als ondernemers nu mee te maken hebben, vragen om collectieve kracht en oplossingen. Het is daarom belangrijk dat we elkaar ook goed weten te vinden. Alleen dan kunnen we in onze mooie provincie maximale impact maken.”
 
Ervaringen delen en inspiratie
Met het organiseren van inspirerende bedrijfsbezoeken en bijeenkomsten over actuele thema’s, waarbij ook volop gelegenheid is tot netwerken, worden ondernemers gestimuleerd om kennis en ervaring te delen en elkaar te inspireren. Ook initieert VNO-NCW Midden in samenwerking met diverse regionale partners aansprekende projecten om ondernemers te ondersteunen bij onderwerpen als energiebesparing, de transitie naar circulair ondernemen of hoe om te gaan met personeelskrapte. “Alles met als doel om jou als ondernemer te inspireren en te laten groeien,” aldus een enthousiaste Broekhof. Tijdens de Provincie Utrecht Tech Day op 22 oktober aanstaande in House Modernes Utrecht zal hij een van de round tables leiden.
 
Dé verbinding
In deze huidige tijd met de diverse grote uitdagingen waar ondernemers voor staan, is het belangrijk de krachten te bundelen en gezamenlijk de stem van ondernemers te laten horen richting de landelijke politiek. “Daarom is het ook goed om goed samen te werken met andere brancheverenigingen, lokale ondernemersverenigingen en de regionale en lokale politiek. Vooral bij langdurige lobbytrajecten. Door zo’n effectieve krachtenbundeling hebben we onder meer bereikt dat het kabinet een extra bijdrage levert aan het verbreden van de Rijnbrug bij Rhenen. Hiermee komt er zicht op een oplossing voor dit verkeers- en veiligheidsknelpunt in onze provincie. En dan is dit nog maar een kleine greep uit alles waarmee wij ons binnen VNO-NCW Midden bezighouden,” besluit Broekhof.

Wil jij je ook aansluiten bij deze ondernemende vereniging? Kijk voor meer informatie op www.vno-ncwmidden.nl.
 
 
delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement